Kamuda çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatı nasıl alınır? Kamudaki taşeron işçiler kimler, Tazminatı kim Öder?

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatı nasıl alınır?  Kamudaki taşeron işçiler kimler, Tazminatı kim Öder?
Kamu sektöründe, hizmet alım ihaleleri sonucunda özel sektör şirketlerinde çalışan fakat gerçekte kamu kurumlarında hizmet veren işçilere taşeron işçi denir. Bu işçiler, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Kamudaki taşeron işçiler, devlet daireleri, belediyeler, üniversiteler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, bu kurumlar adına hizmet vermek üzere özel sektör firmaları tarafından istihdam edilen kişilerdir. Bu işçiler, kamu kurumlarının ihale ettiği hizmetleri, söz konusu özel sektör firmalarının çalışanı olarak yerine getirirler. Kamu kurumu ile doğrudan iş sözleşmesi imzalamamış olmalarına rağmen, fiilen kamu kurumlarının iş yerlerinde çalışırlar ve kamu hizmetlerinin sunumunda görev alırlar.

İşçi Alacaklarında Sorumluluk Kimde?

Kamu sektöründe çalışan taşeron işçilerin alacaklarına ilişkin sorumluluk, temelde taşeron olarak hizmet veren alt işveren firmada bulunur. Ancak, işçilerin haklarının korunması amacıyla yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde, belirli durumlarda kamu kurumları da bu sorumluluğu üstlenmektedir. Özellikle kıdem tazminatı gibi önemli haklar söz konusu olduğunda, son olarak hizmet alınan kamu kurumu, işçinin haklarının tam olarak karşılanması için gerekli ödemeleri yapmakla yükümlüdür.

Kamuda Çalışan Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatı, çalıştıkları son kamu kurumu tarafından ödenir. Yapılan düzenleme ile işçinin kamuda geçirdiği toplam çalışma süresi dikkate alınarak kıdem tazminatı hesaplanır ve bu tutar, işçinin banka hesabına doğrudan yatırılır. Bu düzenleme, işçilerin farklı kamu kurumları arasında geçiş yapmış olmaları durumunda bile, kıdem tazminatı haklarının korunmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Kamuda Çalışan Taşeron İşçilerin Hakları Nelerdir?

Kamuda çalışan taşeron işçilerin hakları, temel çalışma hakları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu haklar arasında; düzenli ve adil bir ücret, çalışma saatlerine uygun olarak fazla mesai ücreti, yıllık izin hakkı, kıdem ve ihbar tazminatı, asgari geçim indirimi (AGİ) gibi sosyal haklar yer alır. Ayrıca, ödenmemiş primler, ücret alacakları gibi tüm yasal hakları da bu kapsamda değerlendirilebilir. İşçi haklarının korunması ve talep edilmesi süreçlerinde, alt işverenin yanı sıra gerektiğinde kamu kurumu da sorumluluk alabilir.

Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Evet, taşeron işçiler, kıdem tazminatı da dahil olmak üzere işçilik alacaklarını tahsil etmek için yasal haklara sahiptirler. İşçiler, alacaklarını talep etmek için doğrudan kamu idaresine, taşeron firmaya veya her ikisine birden başvurabilirler. Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, işçi alacaklarının tam olarak ödenmesi konusunda hem kamu idaresi hem de taşeron firma birlikte sorumludur. Bu, işçilerin haklarının etkin bir şekilde korunmasını ve alacaklarının tam ve zamanında ödenmesini amaçlar.

Kamu sektöründe taşeron işçi olarak çalışmak, hem işçiler hem de işverenler açısından belirli hak ve sorumlulukları beraberinde getirir. Yapılan yasal düzenlemeler ve iş hukuku çerçevesinde, işçilerin hakları korunurken, işverenlerin de bu haklara riayet etmesi beklenir. Bu durum, işçi-işveren ilişkilerinin daha adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine olanak tanır.

Kıdem tazminatı nedir?

Öncelikle kıdem tazminatının ne olduğunu kısaca özetleyelim. Bir iş sözleşmesi ile sigortalı ve kanunlara uygun bir şekilde çalışan işçilerin, firmalarında geçirdikleri süreye bağlı olarak hak ettikleri alacaklara kıdem tazminatı denir.

Bir çalışanın haklı fesih koşulları dışında işveren tarafından iş akdinin sona erdirilmesiyle, her çalışılan yıl kadar 30 günlük brüt ücret tutarında ödeme yapılması gerekir.

Yani 5 yıl kamuda çalışan bir taşeron işçi, çıkarıldığında son aldığı brüt ücret üzerinden 5 adet kıdem tazminatı ücreti ödenmelidir. Örneğin brütü 20 bin lira olan bir işçinin 5 yıllık çalışma süresi karşılığında 100 bin TL (20 bin TL X 5) kıdem tazminatı hak edişi vardır.

Kadroya geçemeyen kamuda çalışan taşeron işçiler için kıdem tazminatı konusu

Eğer bir taşeron işçi kadroya geçemediyse, taşeron firma tarafından işten çıkarılması ya da kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kanunlarca kıdem tazminatı hak ediyorsa, tazminat ödenmesi gerekir. Ayrıca işçilerin çalıştıkları kamu kurumu aynı olduğu durumlarda taşeron şirketin değişip değişmediğine bakılmaksızın kamu kuruluşundaki hizmet süresine göre kıdem tazminatı ödemesi yapılmalıdır.

Burada en önemli husus ise kadroya geçemeyen işçilerin kıdem tazminatı ödemeleri son yapılan iş sözleşmesine göre ilgili kamu kuruluşu tarafından yapılacak. Aynı taşeron firma ile farklı kamu kuruluşunda çalışan bir işçinin kadroya geçemeyerek kıdem tazminatı hak etmesi durumunda çalıştığı tüm kamu kuruluşları da dahil edilerek toplam hizmet süresi belirlenerek son çalışılan kamu kuruluşu tarafından tazminat ödemesi yapılır.

Kamuda Çalışan Taşeron İşçiler Tazminat

Kamuda Çalışan İşçilerin işten çıkarılmaları durumunda Alt İşveren olan Taşeron gibi Asıl işverende tüm tazminatlardan sorumludur. Burada SSK'lı çalışan İşçi arkadaşların dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri, taşeron firmaların ihale bitimine yakın kıdem tazminat alacağı olmadığına dair kağıtların imzalan mamasıdır. Bu imzalanan kağıtlar ilerde açılacak iş davalarında hak kaybına sebep olmaktadır.

Taşeron firmaların denetimi az yapıldığından firma isim değiştirerek aynı kişiler aynı ihaleyi alarak işçileri çalıştırmaktadır. İşçilerin çoğu aynı kişiler olduğundan aynı firma ile çalıştıklarını sanmaktadırlar. Taşeron kendisi sorumluluktan kurtulmaktadır.

Çünkü İşçi dava açtığında eski taşeron firmalara açsa bile kapandığından tazminatı hak etse bile fiilen şirket olmadığında tazminatını hiç bir şekilde tanzim edemeyecektir. Burada Tek çare Kamuda çalışan işçilerin Alt işveren ile Asıl işveren davalı olarak gösterilmelidir. Kamuda çalışan işçilerin açacakları davada Kıdem İhbar Tazminatı ile birlikte Maaş Alacakları, kullanılmayan Yıllık izin ücretleri, fazla mesai ücretleri, Dini ve Resmi bayram ve hafta sonu çalışma ücretleri aynı davada açabilirler. Kamuda Çalışan İşçilerin Tazminat hakkında örnek kararları okuyabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Makalede Kamuda Çalışan Taşeron İşçiler Tazminat konusu yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 585 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara