Kıdem İhbar Tazminatı Dava Açma Şartı Nedir? Kıdem ve ihbar tazminatı hangi durumlarda alınır?

Kıdem İhbar Tazminatı Dava Açma Şartı Nedir? Kıdem ve ihbar tazminatı hangi durumlarda alınır?
Kıdem ve ihbar tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin sonlanması durumlarında, belirli şartlar altında hakkı olan maddi güvencelerdir. İşçi, en az bir yıl süreyle çalışması yasal koşullara uygun sonlandırılması şartlarıyla tazminata hak kazanabilir.

Kıdem tazminatının temel amacı, bir işyerinde uzun süre çalışmış olan işçinin işten ayrılma durumunda belli bir maddi güvenceye kavuşmasını sağlamaktır. İlk olarak, kıdem tazminatı alabilmek için işçinin aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl boyunca kesintisiz çalışmış olması gerekmektedir.

Bu süreç içerisinde işçi, yıllık izin, doğum izni veya askerlik hizmeti gibi kanuni mazeretler haricinde işten ayrılmamış olmalıdır. İkincisi, işçinin çalışma sözleşmesinin sonlandırılması gerekmekte ve bu sonlandırma ya işveren tarafından haksız bir sebeple ya da işçinin kendi isteğiyle ancak haklı bir sebep göstererek yapılmalıdır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hangi Durumlarda Alınır?

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda, işveren tarafından ödenen bir tazminattır. Özellikle işçinin kendi kusuru dışındaki nedenlerle işten çıkarılması veya kendi isteğiyle ayrılması ancak haklı bir sebep varsa bu tazminat talep edilebilir. İhbar tazminatı ise, iş sözleşmesinin yasal süreler dikkate alınmadan sonlandırılması durumunda, ihbar süresine uymayan taraf tarafından ödenir.

Genel olarak, işçinin işveren tarafından aniden işten çıkarılması ya da işçinin işi bırakması durumunda, yasal ihbar süresine uyulmamışsa ihbar tazminatı gündeme gelir.

İşçi Hangi Hallerde İhbar Tazminatına Hak Kazanır?

İşçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından yasal ihbar sürelerine uyulmadan feshedilmesi durumunda ihbar tazminatına hak kazanır.

Bu, işçinin, işveren tarafından verilen yasal ihbar süresine riayet edilmeden işten çıkarılması halinde geçerlidir. Örneğin, işçinin aniden işten çıkarılması ve yasal ihbar süresi olan dört haftalık sürenin işveren tarafından ihmal edilmesi bu duruma örnektir.

Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Alınır?

Kıdem tazminatı alma hakkı, işçinin işverene bağlı olarak en az bir yıl süreyle kesintisiz çalışmış olması ve iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir sebep ile feshedilmesi veya işçi tarafından haklı bir sebep gösterilerek sonlandırılması durumlarında devreye girer. Ayrıca, emeklilik, askerlik hizmeti veya kadın işçinin evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrılması gibi özel durumlar da kıdem tazminatı alınmasına olanak tanır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı İçin Nereye Başvurulur?

Kıdem ve ihbar tazminatı talepleri için ilk adım, işveren ile doğrudan iletişime geçmek ve alacakların ödenmesi için talepte bulunmaktır. Eğer bu yoldan bir sonuç alınamazsa, işçi, ilgili iş mahkemesine dava açabilir.

Dava açmadan önce, 1 Ocak 2018'den itibaren zorunlu hale getirilen arabuluculuk sürecine başvurmak gerekmektedir. Arabuluculuk aşamasında anlaşma sağlanamazsa, iş mahkemesinde dava açma hakkı devreye girer.

İşçi Hangi Durumda Kıdem Tazminatına Hak Kazanır?

İşçi, kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl süreyle aynı işveren altında çalışmış olmalıdır. Bu süre zarfında işçinin, işverenin işyeri veya işyerlerinde kesintisiz olarak hizmet vermiş olması gerekmektedir. Ayrıca, iş sözleşmesinin ya işveren tarafından haksız sebeplerle feshedilmesi ya da işçi tarafından haklı nedenlerle sonlandırılması gerekir.

İş Yerine İhtar Çekilince Tazminat Alınır mı?

İhtarname, işçinin işverenden alacaklarını talep etmek için kullandığı resmi bir yazışma yöntemidir. İşçi, ek mesai, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklarını alamadığında işverene ihtarname göndererek bu haklarını talep edebilir.

İhtarname, işverenin işçinin taleplerini yerine getirmemesi durumunda, işçinin mahkemede haklarını araması için bir ön adım olarak görülür. İhtarnamenin gönderilmesi tek başına tazminat alınmasını garantilemez; ancak işçinin haklarını talep etme sürecinde önemli bir adımdır.

Kıdem İhbar Tazminatı Dava Açma Nedir Nasıl Olur?

Kıdem ve ihbar tazminat davası için koşullar yasalar çerçevesinde belirlenmiştir. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı bir davada talep edilebilir. Bunun yanında davada kıdem tazminatı ya da ihbar tazminatı ayrı ayrı da talep edilebilir.

Kanun kapsamında belirtilmiş olan asgari süre boyunca çalışan işçilerin kanunda belirtilmiş olan sebeplerden biri nedeniyle iş yerinden ayrılma durumlarında kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır.

Kıdem tazminatı belirli bir çalışma süresini dolduran işçilere ve işveren tarafından iş akdinin sonlandırılması durumlarında verilmektedir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Olur?

Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin işveren tarafından sonlandırılması durumunda işveren tarafından işçiye verilmesi gereken ücreti ifade eder. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi kapsamında işçinin en az 1 sene boyunca çalışması sonucunda alabileceği bir ödemedir.

İşçinin işe başladığı tarihten itibaren çalışmış olduğu tüm yıllar için otuz günlük brtü ücret tutarında kıdem tazminatı verilir. Bir seneden arta kalan zamanda ise aynı oranda hesap yapılır ve kıdem tazminatı işçiye ödenir. Kıdem tazminatı alabilmek için:

  • İşçinin işveren tarafından işten çıkarılması gerekir.
  • Emeklilik ya da farklı durumlarda da kıdem tazminatı alabilir.
  • İşteki mobbing, sağlık sebepleri ya da cinsel istismar gibi durumlarda da işçi kendi isteği ile işten ayrılsa bile kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

İhbar Tazminatı Verilmezse Cezası Nedir?

İhbar tazminatı şartları yasalarca açıkça belirtilmiştir. İş sözleşmesini feshetmek isteyen işveren, belirli bir süreden önce işçiye durumu haber vermelidir. Aksi halde işçiye belirli bir oranda ihbar tazminatı ödemek durumundadır. Bu kapsamda:

  • İşçi eğer altı aydan daha az süredir çalışıyorsa, işveren işçiye 2 hafta önceden haber vermelidir.
  • İşçi eğer 6 ay ve 1,5 yıl arasında çalışıyorsa 4 hafta önceden haber vermelidir.
  • İşçi eğer 1.5 yıl ve 3 yıl arasında çalışıyorsa 6 hafta önceden haber vermelidir.
  • İşçi eğer 3 yıl ve daha fazla süredir çalışıyorsa 8 hafta önceden işten çıkarılacağı haber verilmelidir. Aksi halde ihbar tazminatı talep edilebilir.
  • Şayet işveren bu konuda haber vermeden iş akdini feshetmiş ise alanında uzman bir avukatla kısa sürede ihbar tazminatınızı alabilirsiniz.

Kıdem İhbar Tazminatı Dava Açma konusu işçinin ödenmeyen tazminat haklarının alınması için izlenecek yolun belirlenmesi adına merak edilen konu başlığıdır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Nedir?

Kıdem bir işçinin en az bir yıl çalışması durumunda çalıştığı her yıl için bir maaş tutarında ödenen miktardır. İhbar tazminatı ise, iş sözleşmesinin feshi durumunda işçinin çalışmış olduğu süreye göre belirlenen iş arama iznin kullandırılmaması durumunda ödenecek tazminat nedenidir.

Kıdem İhbar Tazminatı Dava Açma Şartı Arabuluculuk

Kıdem İhbar Tazminatı alması için işçinin başvuru yapacağı ilk yer arabulucuk başvurusu ile başlamaktadır. Arabuluculuk süreci sonrası işçinin tazminatları hakkında anlaşma olmaması durumunda iş mahkemesine dava açma şartı tamamlanmış olacaktır.

Kıdem İhbar Tazminatı Dava Açma Süreci Nasıl Başlar?

İş hayatında herkes, uyuşmazlık, hukuksuzluk ve hak ihlali ile karşı karşıya kalabilir. Siz de "İş hukuku" ve "iş mahkemesi hakkında" merak ettikleriniz var ise bu merakınızı avukat ve danışmanlık hizmeti ile aradığınız cevapları bulabilirsiniz. İşvereninin, hukuksuz uygulamalarıyla karşı karşıya kalan her çalışan, bir iş hukuku avukatına başvurarak, bu durumun ortadan kaldırılması için danışmanlık hizmeti alabilir ya da dava sürecini başlatabilir. İş hukukunda günümüzde en sık görülen uyuşmazlık konularına bakıldığında, iş akdi fesihlerinde kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına yönelik problemler göze çarpıyor.

İş mahkemelerinde ya da arabuluculuk ofislerindeki dava ve dosya sayıları bu durumu açıkça gözler önüne sermektedir. "İş hukuku avukatı arıyorum" diyen her çalışan, gerek yakın çevresine, gerekse diğer yollardan ulaşarak, sorunların çözümü için hukuki bir yol bulması için yardım alabilir...

Siz de "iş hukuku alanında, aradığınız avukatın tecrübesini, iş hukuk alanındaki bilgi ve fikirlerini sormanız da bir sakınca olmayacaktır. Ve unutulmamalıdır ki branşlaşma ve tecrübe, belirlenen hukuk dalında, güçlü olması, hukuk alanında güncelliğini koruması bakımında önemlidir.

Her geçen gün yeni yönetmeliklerin çıktığı, emsal kararların fazla olduğu, matematiksel hesapların her yıl hatta 6 aylık dönemlerde değiştiği bir alan olan iş hukuku avukat ve danışmanlık sunan avukatların dikkat etmesi gerekir. Kıdem ihbar tazminatı dava açma aşamasında İletişim bilgilerine ulaştığınız avukattan ilk görüşmede sadece danışmanlık hizmeti alabilir; bu görüşmede avukatın yetkinliğine ve deneyimine karar verdikten sonra boşanma süreciniz için vekalet verebilirsiniz. BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR kıdem tazminat davası nasıl açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Bu haber toplam 281 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara