Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır?
Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır? Kıdem tazminatının alınması konusunda işçilerin ve vefat eden işçilerin yakınları bu işlemi nasıl yapacaklarını ve kıdem tazminatının alınması konusunda nelerin gerekli olduğunu merak etmektedirler. Herkes hukuk konusunda bilgili olmayabilmekte eve detayları konusunda bilgili olmaya gerek olmamaktadır. Bu konuda avukatlardan da...
Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır? Kıdem tazminatının alınması konusunda işçilerin ve vefat eden işçilerin yakınları bu işlemi nasıl yapacaklarını ve kıdem tazminatının alınması konusunda nelerin gerekli olduğunu merak etmektedirler. Herkes hukuk konusunda detay ve bilgi sahibi olmayabilir. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var, kıdem tazminat davası açılmadan önce arabuluculuk sürecinin başlatılması ve tamamlanması gerekmektedir. İş hukuku ve Kıdem Tazminat davası nasıl açılır sorusu hakkında bilgi almak ve sürecin doğru ilerlemesi için avukat ve danışmanlık hizmeti almanız faydalı olacaktır. https://youtu.be/TwpgwCWVpbY

Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

Kıdem tazminatı davası açma işçinin haklarını koruyan ve iş sözleşmesi sona erdiği taktirde, çeşitli durumlarda istifa etse bile kıdem tazminatına hak kazanmasını sağlayan bir davadır. İşçilerin haksız gerekçe ve sebeplerle işten çıkarılmasına karşı önlem niteliğinde olan kıdem tazminatı, hakkı bulunan ancak hakkını almayan kişiler tarafından açılmaktadır. İşverene karşı, çeşitli koşul ve durumlar sağlandığında işçi tarafından tazminatı davası açılabilir. Kıdem tazminatı davası nasıl açılır:
  • Kıdem tazminatı davası açabilmek için işçinin, dava açmak istediği işveren ile en az 1 sene çalışmış olması şartı aranmaktadır. Tanık, mail, mesaj gibi yazışmalar delil olarak gösterilebilir.
  • İşçinin 4857 sayılı iş kanununa göre çalışmış olması gerekmektedir.
  • Kadın işçi evlenme sebebiyle istifa etmiş ise kıdem tazminatı almaya hak kazanmakta, alamadığı durumlarda kıdem tazminatı davası açabilmektedir.

Kıdem Tazminatı Almaya Hak Kazanılan Durumlar Nelerdir?

Hangi durumlarda kıdem tazminatı alınır sorusunun birçok yanıtı vardır. Kadın işçi, evlilik sebebiyle istifa ettiği durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır. Ancak kadın işçi, evlilik hazırlığı gibi sebeplerle nişan döneminde işten ayrılırsa bu hakkı kazanamaz. Bu hak hukuken yalnızca kadınlar için geçerli olmaktadır. Erkeklerin askerlik zorunlu hizmeti durumlarında istifa etmesi halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanılmaktadır. Bedelli askerlik yapan kişiler, bu haktan yararlanamaz. İşçi, emeklilik durumunda kıdem tazminatı için hak kazanılmaktadır. Yaş ya da malullük gibi durumlarda iş akdi fesh edilen kişiler bu tazminatı alabilir. Geçerli sebeplerin olması halinde kıdem tazminatını alamayan işçiler kıdem tazminatı davası açabilir.

Kıdem Tazminatı Nerede Açılır?

Kıdem tazminatı hesaplama ve kıdem tazminatı belgeleri için gerekli bilgilerin profesyonel bir avukat aracılığı ile edinilmesi gerekmektedir. İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözülmediği durumlarda işin yapıldığı yerdeki mahkemeye dava açılabilir ya da şirket merkezinin yer aldığı mahkemeye başvurarak kıdem tazminatı davası için başvurulabilmektedir. Dava sırasında belge ve deliller neticesinde işçinin kıdem tazminatı alıp almayacağına hakim tarafından karar verilecektir. Kıdem tazminatı davası 10 sene içinde açılmalıdır. Aksi halde zaman aşımı söz konusu olacak ve dava hakkı iptal olacaktır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem tazminatının alınması konusunda aşağıda izlenecek yollar ve kıdem tazminatının kimlerin alabileceğinden ve ne şartlarda alabileceklerinden bahsedilmiştir. İşçiye çalıştığı görev süresine bağlı olarak ve gereken şartlar gerçekleşmesi durumunda ödenen paraya kıdem tazminatı denir. Kıdem tazminatı davasının açılabilmesi için kanun koyucu kanunda belli şartlar aramıştır. Bu şartlara baktığımızda şunları söyleyebiliriz: İşçinin İş Kanunu kapsamında çalışması gerekir. Yani işçi bu kanunun hükümleri altında değil de sigortasız olarak illegal yollar altından çalışıyorsa kıdem tazminat almak için dava açmaya hak kazanamayacaktır İşçinin işvereni tarafından haksız yere işten çıkarılması veya işçinin haklı bir nedene dayanarak işten çıkması. Bu haklı nedenler kanunda sayılmıştır. Örneğin iş yerinde hakarete ve şiddete maruz kalan, insan haklarının ihlal edildiği bir ortamda çalışan işçinin istifa etmesi haklı bir neden olarak sayılacak ve diğer şartlar gerçekleştiği takdirde davayı açmaya hak kazanacaktır. İşçinin belli bir süre çalışması gerekmektedir. Bu süreyi kanun koyucu en az 1 yıl olarak belirlemiştir. Sonuç olarak işçi en az 1 yıl olarak iş kanunu kapsamında çalıştığı yerden işvereninin haksız bir şekilde nedene dayanmadan işten çıkarması sonucu veya kendisinin haklı bir nedene dayanarak işten çıkması sonucu mağduriyetinin giderilmesi ve ekonomik olarak daha fazla zarara uğramamak için açtığı davaya kıdem tazminat davası denir. İşveren işçiyi işten çıkardığı takdirde kıdem tazminatı vermekle yükümlüdür. Fakat bazen işverenler işçiye kıdem tazminatını ödemezler. Bu durumda işçi kıdem tazminatı davası açarak kıdem tazminatını alabilir. İş hukuku avukatı ve tazminat davaları hakkında ki makaleye göz atabilirsiniz.

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır Kaç Yıl İçinde Alınır?

Kıdem tazminatı 5 yıl içinde istenir. 5 yıl içerisinde açılmayan ve istenmeyen kıdem tazminatı davası zaman aşımına uğrayarak dava açma hakkını işçi kaybetmektedir.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Bir iş yerinden en az bir yıl çalışmış olan kişinin belirli durumlar ile işten çıkartılması veya çıkması durumunda hak ettiği ücrete kıdem tazminatı denmektedir. Kıdem tazminatı konusunda bir iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekmektedir. Bir yılın geçilmesi sonrasında İş Kanunda belirtilen şekillerde ve nedenlerden iş sözleşmesi feshedilen işçilere işveren kıdem tazminatı ödemelidir. Ayrıca bazı durumlar işçilerin kendilerinin de işten çıkması ve iş sözleşmelerini feshetmesi durumunda kıdem tazminatı alma hakları bulunmaktadır. Bu durumlar İş Kanunun ilgili maddelerinde detaylı olarak belirtilmiştir. [caption id="attachment_14066" align="aligncenter" width="500"]Kıdem Ve İhbar Tazminat Davası Nasıl Açılır Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır[/caption] Kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçiler için kıdem tazminatının hesaplanması, iş yerinde çalışılan her yıl için o yılın bir aylık bürüt ücreti olarak hesaplanmaktadır. Bir işçinin iş sözleşmesi ile çalışmaya başlamasından bir sene geçmesi ile işe sözleşmesinin yasalarda belirtilen belirli sebepler nedeni ile feshedilmesi durumunda iş verinin ödemek zorunda olduğu tazminat türüne kıdem tazminatı denmektedir. Kıdem tazminatının hak edilmesi konusunda yasalarımızda bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlardan birisi bir yıl çalışmış olmaktadır. Bunun yanında işten çıkmak ve çıkartılmak nedenleri de kıdem tazminatının alınması konusunda oldukça önemlidir.

Kıdem Tazminat Davası Nerede Açılır?

İşçilerin işverenler ile alakalı tüm anlaşmazlıklarını çözen mahkemeler iş mahkemeleri olmaktadır. İşçilerin İş Kanuna uygun bir şekilde düzenlenen iş sözleşmelerinin feshedilmesi ve sonrasında kıdem tazminatının alınamaması durumlarındaki davalar İş Mahkemelerine açılır. Bu davanın açılmasında yetkili olan İş Mahkemeleri olmaktadır. Bu davanın açılması gereken yer ise işçinin kararına kalabilmektedir. İşçi bu davayı isterse ikametgahının bulunduğu yerdeki İş Mahkemelerinde açabilmektedir. Bunun yanında isterse çalışmış olduğu ve davalık olacağı iş yerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemelerine de dava açabilmektedir. Dava açılmak istenen yerde İş Mahkemesi bulunmaması durumunda Asliye Hukuk Mahkemesine de dava açılır.

Kıdem Tazminat Davası Avukat Aracılığı ile Nasıl Açılır?

Öncelikle hukuk sistemimizde avukat bulundurmak gibi zorunluluk olmadığı bilinmelidir. Kıdem tazminat davalarında da bu durum geçerli olmaktadır. Ancak bu davaların işleyişinin ve yönetilmesinin hukuk ve yasaların bilinmeden yönetilmesi oldukça zor olabilmektedir. Açılacak davaların fazla uzamadan kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılması ve kıdem tazminatının doğru bir şekilde hesaplanarak bunun mahkemeden onaylanmasının sağlanması ile bunun işverenden tahsil edilmesi konusunda ciddi bir çalışma yapılması gerekmektedir. Bu davaların yönetilmesi ve gerekli tüm hukuki işlemlerin zamanında ve başarılı bir şekilde yapılması konusunda deneyimli ve konusunun uzmanı bir avukattan yardım alınması büyük fayda sağlamaktadır. Kıdem tazminat alınması konusunda işçinin kendi ikametgahının bulunduğu yerdeki veya fiilin gerçekleştiği yerdeki İş Mahkemelerinde, İş Mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde bu davaları açabilmektedir. Kıdem tazminatının açılması için yetkili ve ilgili mahkemeye bir dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. Mahkemeye sunulacak o dilekçede kıdem tazminat talebi bulunmalıdır. Bu durumda kıdem tazminat davası açılır, açılmış olacaktır. Açılacak kıdem tazminat davalarında profesyonel bir avukattan yardım alınması oldukça önemlidir. Dava süresinin başarılı bir şekilde yönetilmesinin sağlanması için konusunda uzman bir avukat oldukça büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu avukat ile kıdem tazminat talebi doğru bir şekilde sunularak dava dilekçesi hatasız olarak hazırlanabilecektir. Dava süresindeki tüm işleyişlerde de avukat deneyimi ve bilgisi ile süreçleri yönetebilecektir. İş hukuku ve Kıdem Tazminat davası nasıl açılır sorusu hakkında bilgi almak ve sürecin doğru ilerlemesi için avukat ve danışmanlık hizmeti almanız faydalı olacaktır.

İşverenin Kıdem Tazminatını Ödememesi

Kıdem tazminatı işçinin iş yerinde çalışması süresi ile alakalı olan bir tazminat türüdür. Bu durumda iş yerinde çalışma süresinin artması ile kıdem tazminatının yükü de artacaktır. Bu durum işverenler için yüksek bir miktar anlamına gelebilmekte ve bu miktarın ödenmesinde isteksiz olabilmektedirler. Böyle bir durumda kalan işçiler hak ettikleri kıdem tazminatının tam ve zamanında ödenmesi konusunda dava süreci başlata bilmektedirler. Böyle bir süreç ile karşılaşan işçilerin izlemesi gereken dava olan Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır aşağıda detaylı olarak anlatılmaktadır.

İşçinin Kıdem Tazminatını Almaya Hak Kazanarak İşten Ayrılması

Kanunlarda ve yönetmeliklerde açık bir şekilde kıdem tazminatının alınması gereken durumlar belli olmaktadır. Bunlar içerisinden bazılarında işçi ve işveren arasında bir anlaşmazlık çıkmamaktadır. Bu haller genel olarak askerlik hizmetinin başlaması ile işten ayrılmak, kadın işçinin evlenme tarihinden itibaren bir sene içerisinde işten ayrılması ve 15 yıl çalışmış olan ve 3600 gün pirim ödeme süresini bitirmiş olarak emekli olacak kişilerin işten ayrılmaları durumları sayılabilmektedir. Özellikle bu üç durum kıdem tazminatı alınması konusunda tartışmasız ve sorunsuz durumlar olmaktadır. Bunlar yanında işten çıkartılmanın haksız olduğu durumlar veya işçinin vefatı sonrasında yakınlarının tazminat talepleri gibi durumlarda bulunabilmektedir.

İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Tartışmalı Olduğu Durumlar

Kıdem tazminatı alınması konusunda işçilerin işi bırakma ve işverenin işten çıkartma nedenleri oldukça önemlidir. İşverenin yukarıda belirtilen üç neden itirazı olamasa da işten çıkmak için İş Kanundaki 24'üncü madde içerisindeki nedenler nedeni ile iş sözleşmesini fesheden bir işçinin kıdem tazminatı hakkını işveren kabul etmeyebilmektedir. Özellikle bu konuda ihtilaf işçinin belirttiği işten çıkma nedeninin ortada olmadığını işverenin belirtmesi ile yaşanmaktadır. Böyle durumlarda mahkeme kıdem tazminatının hak edilmesi konusunda nedenlerin geçerli olup olmadığını tespit etmeye çalışmaktadır. İşçi iş yerindeki çalışma koşullarının değiştirildiği, fazla mesaisinin ödenmediği ve maaşının eksik yatırıldığı gibi durumlarda iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı isteyebilmektedir. Bu durumda işveren bu gerekçelerin ortada olmadığını söyleyerek kıdem tazminatı ödemeye yanaşmaya bilmektedir. İş hukuku ve Kıdem Tazminat davası nasıl açılır sorusu hakkında bilgi almak ve sürecin doğru ilerlemesi için avukat ve danışmanlık hizmeti almanız faydalı olacaktır.

Kıdem Tazminatı Ödenmeyen İşçi Ne Yapmalıdır?

Bir şekilde kıdem tazminatı almaya hak kazandığını düşünen ve işveren tarafından bu kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda ilk olarak ihtarname çekilmesi gerekmektedir. İş yerinden ayrılış nedeni kıdem tazminatı almaya kesin olarak hak kazandıracak bir neden olması durumda işçinin oldukça rahat bir şekilde bu kıdem tazminatını alması mümkün olabilmektedir. Bunun yanında tartışmalı olabilecek ve işveren tarafından kabul edilmeyen nedenler konusunda mahkemeye ispat yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Kıdem Tazminat Hakkı Nedeniyle İşverene İhtarname Gönderilmesi

İşverenin kıdem tazminatını ödememesi veya ödemeyeceğini belirtmesi durumunda ilk yapılması gereken ihtarname çekilmesi olmalıdır. İşçi bir notere giderek oldukça kolay bir şekilde işverene ihtarname çekebilmektedir. Bu ihtarnamede kıdem tazminatı ve buna hak ediş konusundan bahsedilerek ödemenin yapılması istene bilmektedir. Ödemenin yapılması konusunda işverene makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır?

İhtarnamenin çekilmesinden ve işveren ulaşmasından sonra verilen süre beklenmelidir. Bu süre içerisinde işveren kıdem tazminatını ödemez ise İş Mahkemesine kıdem tazminat davası açılır Bu davanın açılmasında ve yönetilmesinde ihtarname oldukça önemlidir. İhtarın çekilmiş olması işçi için büyük önem taşımaktadır. Sonrasında kıdem tazminatı almaya hak kazanıldığı mahkemeye ispat edilmelidir. Bu ispat ile mahkeme kıdem tazminatı ödenmesi konusunda bir karar verebilmektedir.İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.

Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Görülür? - Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Her hukuk dalının kurulmasının belli başlı nedenleri vardır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun amacı da işçiyi işverenine karşı ister işte çalışırken ister işten çıkma durumda korumak ve mağdur olmasını engellemektir. İşçi işte çalışırken ve işten çıktıktan sonra birtakım haklara sahiptir. Bu haklar kanun koyucunun kanunlara koyduğu hükümler ile güvence altına alınmıştır. İşverenin işçiyi mağdur edecek davranışlarından biri haklı bir sebebe dayanmadan işçiyi işten çıkarmasıdır. Kanun koyucu bu konunda da işçiyi işverene kaşı korumuş ve bu durumun önüne geçmek için kıdem tazminatı denilen tazminat türü ile haksız nedenden dolayı işten çıkarılan işçiye işveren tarafından ekonomik anlamda mağdur olmamasını göz önüne alarak bir bedel ödenmesini sağlamıştır.

İş Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Aslında bu birçok kişinin merak ettiği bir sorudur. Bunun yanı sıra Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır? ve Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır? hepsi merak edilmektedir. Aslında bunların hepsi de aynı yöntemle olmaktadır. Öncelikli olarak tazminatınızı alamamış ve haksızlığa uğramış olmalısınız. Daha sonra ise bu hakkınızı aramak için mahkemeye başvurmanız gerekmektedir. Kıdem Tazminat Davası Nasıl Kazanılır? diye merak ediyorsanız bu duruma bizimle irtibata geçerek bizden yardım almalısınız. Çünkü avukatlarımız size her konuda yardımcı olacak ve sizin tazminat davasını kazanmanızı sağlayacaklardır. Tazminat davası açmadan önce Kıdem Tazminat Davası Dilekçe Örneğini çok iyi bir şekilde incelemeli ve buna uygun bir dilekçe hazırlamalısınız. Tazminat davası başlamadan önce Kıdem Tazminat Hesaplaması yapılır. Daha sonra ise Kıdem Tazminat Davası Harcı yatırılarak dava başlatılmış olunur. Ancak tüm bunları yaparken Kıdem Tazminat Davası Açma Süresine dikkat etmeniz gerekmektedir. İş hukuku ve Kıdem Tazminat davası nasıl açılır sorusu hakkında bilgi almak ve sürecin doğru ilerlemesi için iş hukuku avukatı ve danışmanlık hizmeti almanız faydalı olacaktır.

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır? Sıkça Sorulan Sorular

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ ANILAN ALACAKLAR YÖNÜNDEN İŞVERENİ TEMERRÜDE DÜŞÜRDÜĞÜ - FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİL ALACAĞINA TEMERRÜT TARİHİNDEN İTİBAREN BANKALARCA MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ İŞLETİLMESİ (Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır). ÖZET: Somut olayda, davacı dava tarihinden önce işverene çektiği ihtarname ile fazla çalışma ve genel tatil alacaklarının ödenmesini istemiş ve anılan alacaklar yönünden işvereni temerrüde düşürmüştür. Dava ve ıslah dilekçesinde de söz konusu alacaklar yönünden temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmesi talep edildiğine göre; fazla çalışma ve genel tatil alacağına temerrüt tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz işletilmelidir. Dava ve ıslah tarihinden faize hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ İSTİFA ETMEDİĞİ - DAVACI YANIN BELGEYİ İŞSİZLİK AYLIĞI ALMAK İÇİN ZORUNLU OLARAK İMZALADIĞI. DAVACININ İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHEDİLDİĞİNİN İŞVEREN TARAFINDAN İSPAT EDİLEMEDİĞİ.(Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır). ÖZET: Davacının istifa etmediği, belgeyi işsizlik aylığı almak için zorunlu olarak imzaladığı anlaşılmıştır. Davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiği işveren tarafından ispat edilemediğinden, davacı kıdem tazminatına ve ihbar önellerine uyulmadığı için ihbar tazminatına hak kazanmıştır. Hüküm temyiz merciince onanmıştır. İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANDIĞI SONUCUNA VARILDIĞI(Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır). ÖZET: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile noter masrafı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Hesap bilirkişisi A.D. tarafından düzenlenen … tarihli bilirkişi raporundaki hesaplamalar ve tespitler yasal mevzuata ve yargısal içtihatlara uygun olduğundan mahkememizce de hüküm kurmaya elverişli ve yeterli görülmüş ve mahkememizce ayrıntılı ve gerekçeli bu rapora itibar edilmiş; Dava dilekçesi, taraf beyanları, davacının işyeri şahsi sicil dosyası, SGK İl Başkanlığından celbedilen davacıya ait sigorta sicil dosyası ve belgelen ve tüm dosya kapsamı hep birlikte incelenip değerlendirildiğinde, dava, haklı bir neden olmaksızın iş sözleşmesinin feshi nedeniyle ödenmeyen kıdem ve ihbar tazminatı ile noter masrafı istemine ilişkindir. Yargıtayın yerleşmiş içtihatları uyarınca, hizmet akdinin haklı sebeple feshedildiğinin ispat yükü davalı işverendir Dosya kapsamında mevcut delillere göre davalı taraf, geçerli bu kayıtlı belge ibraz etmeyerek davacının iş sözleşmesini haklı bir nedenle feshettiğini yada ihbar öneli kullandırıldığını kanıtlayamamıştır. Bu sebeple davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı sonucuna varılmış ve hükme esas alınan ilk bilirkişi raporu doğrultusunda davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kısmen kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Hükmün onanması gerekmiştir. ALACAK DAVASI - DEKONTLARDAN DAVACIYA KIDEM TAZMİNATINA MAHSUBEN DAHA AZ ÖDEME YAPILDIĞI. DAVALILARIN ÖDEMESİ GEREKEN KIDEM TAZMİNATININ BAŞKA OLDUĞUNUN ANLAŞILDIĞI. (Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır). ÖZET: Her ne kadar bu ödemeye ilişkin yargılama sırasında her hangi bir savunma yapılmamış, delil sunulmamış ve süresinde istinafa konu edilmemişse de, yerleşik Yargıtay kararlarına göre ibraz edilen bu belgeler itiraz mahiyetinde ve hakkı sona erdiren belgeler olup, yargılamanın her safhasında nazara alınması gerektiği görülmüştür. Dekontlardan; davacıya kıdem tazminatına mahsuben toplamda 2.250,00-TL ödendiği, mahkemece hüküm altına alınandan, bu miktar mahsup edildiğinde davalıların ödemesi gereken kıdem tazminatının 8.748,00-TL olduğu anlaşılmaktıdır. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İHALE SÜRESİ BİTMESİNE RAĞMEN AYNI İŞYERİNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK YENİ İHALEYİ ALAN FİRMADA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİĞİ. KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANMADIĞININ AÇIK OLDUĞU - ALACAK KALEMLERİNİN REDDİ YERİNE KABULÜNÜN HATALI OLUŞU - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ. (Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır)." ÖZET: Duruşmada dinlenen davacı tanığı beyanında davacının ihale süresi bittiği için işten çıkarıldığını söylemiş ise de Sgk'dan gelen kayıtlardan anlaşıldığı üzere davacının iş akdinin kıdem ve ihbar tazminatı hak edecek şekilde sonlandırılmadığı. 31/01/2014 tarihinde sgk.ya işten ayrılma bildirgesi verilmişse de aynı adresteki işyerinde 01/02/2014 tarihinde ara verilmeksizin çalışmaya devam edildiği, ihale süresi bitmesine rağmen aynı işyerinde güvenlik görevlisi olarak yeni ihaleyi alan firmada çalışmaya devam ettiği, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadığı açıktır. Söz konusu alacak kalemlerinin reddi yerine kabulü hatalı olmuştur. (Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır).

Bu haber toplam 602 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara