Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?
Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? | Kıdem tazminatının alınması işçiler için oldukça önemli bir konudur. İşçiler emek vererek çalıştıkları iş yerlerinde çıkartıldıklarında veya işten ayrıldıklarında veya emekli olduklarında bu tazminat onlar için oldukça önemli olmaktadır. Bu sebeple işçilerin kıdem tazminatı konusunda bilgi sahibi olma istekleri bulunmaktadır...
Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? Kıdem tazminatı alabilmek için gerekli şartlar ve kriterlerin başında işçinin kendi istediği dışında işten çıkarılmış olması gerekmektedir. İşçinin işine çeşitli sebeplerle son verilmesi durumunda, çalıştığı seneye göre işçiye belirli bir miktarda tazminat verilir. Bu tazminata ise kıdem tazminatı adı verilir. Kıdem tazminatı nasıl alınır:
 • Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin aynı iş yerinde sigortalı olarak en az bir sene çalışması gerekmektedir.
 • Kıdem tazminatı için işçinin işveren tarafından işten çıkarılması gerekmektedir.
 • İşçinin sözleşmeye aykırı davranmamış olması gerekmektedir.
Bu şartların sağlanması durumunda işçinin işten çıkarılması halinde kıdem tazminatı verilmektedir.

Kendi İstediği ile İşten Ayrılan Kişiler Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

İstifa eden kişiler için kıdem tazminatı verilmesi genel olarak söz konusu değildir. Ancak istisnai durumlarda işten kendi özgür iradesi ile ayrılan kişilerin kıdem tazminatı alabilmesi mümkün olmaktadır. Bu durumlar ise:
 • Ağır çalıştırılma şartları ve bu durum sebebiyle sağlığın bozulması,
 • İş yerinden zorla istifaya zorlama sebepleri, işçiye mobbing ve baskı uygulanması,
 • İşçinin ücretlerinin kanun hükümleri ya da sözleşmede belirtilen şartlara uygun ödenmemesi,
 • İşçinin aldığı ücretlerin yanı sıra sosyal yardım alacakları kapsamında prim ya da fazla mesailerin ödenmemesi,
 • İşçinin sigortasının eksik ya da yanlış yatırılması,
 • İşçinin haberi olmadan işveren tarafından SGK’ye giriş çıkış yapılması,
 • İşverenin yıllık izinleri kullandırmaması,
 • İşçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan daha uzun süreyle işin durmasına sebep olacak zorlayıcı nedenlerin bulunması gibi durumlarda işçi kendi isteği ile işten ayrılsa bile tazminat alacaktır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplama için işçinin işe başladığı tarihten itibaren, hizmet akdinin devam ettiği süreç boyunca tam bir yıl içinde işveren tarafından işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir. Genel olarak bir yıldan artan süreler kapsamında da hesaplamalar aynı oranlar üzerinden hesaplanmaktadır. Kıdem tazminatının hesaplanması durumunda yalnızca damga vergisinden kesinti yapılmaktadır. Kıdem tazminatı vermeyen işverenler için hukuksal yaptırımlar bulunmaktadır. Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? Kıdem tazminatının alınması işçiler için oldukça önemli bir konudur. İşçiler emek vererek çalıştıkları iş yerlerinde çıkartıldıklarında veya işten ayrıldıklarında veya emekli olduklarında bu tazminat onlar için oldukça önemli olmaktadır. Bu sebeple işçilerin işyerinde kıdem tazminatı alma konusunda bilgi sahibi olma istekleri bulunmaktadır. Kıdem tazminatının hak edilme süreleri kıdem tazminatlarının türüne göre değişebilmektedir. Bu konuda kıdem tazminatları, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, eşit davranma tazminatı ve kıdem tazminatı olarak ayrılmaktadır. Bu her tür için farklı hak ediş süreleri bulunabilmektedir.

Kıdem Tazminatı Hangi Şartlarda Alınır?

Kıdem tazminatı alma şartları konusunda işçiler için iki önemli şart bulunmaktadır. Bunlardan ilki işçinin kıdem tazminatı almayı hak edecek ve kanunlarda belirtilmiş olan sebepler ile işten ayrılmaları yani iş sözleşmelerinin feshedilmesi gerekmektedir. Bu şartın yanında kıdem tazminatı alınacak iş yerinde en az bir sene çalışmış olmak gerekmektedir. Bu durum kıdem tazminatı alınmasının hak edilmesi konusundaki süre olmaktadır. Kıdem tazminatı almak isteyen işçinin en az bir sene çalışmış olması gerekmektedir. Bir seneden az çalışan işçilerin kıdem tazminatı alması mümkün değildir.

İhbar Tazminatı Nasıl Alınır?

İhbar tazminatının alınmasının hak edilmesi konusunda yapılan iş sözleşmesinin deneme süresi içermesi veya içermemesi oldukça önemli olmaktadır. İş sözleşmelerinde deneme süreleri en fazla iki ay olarak, toplu iş sözleşmelerinde ise dört aya kadar olabilmektedir. İş sözleşmesinde belirtilen deneme süresi içerisinde iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda ihbar tazminatı gündeme gelmemektedir. Ancak iş sözleşmesinde deneme süresinin olmaması durumunda bir günlük kıdem bile ihbar tazminatı hakkı doğurabilmektedir. İhbar tazminatının kazanılması şartlarına uygun işçilerin bir gün çalışmaları olmaları durumunda bile bu tazminatı alma hakları bulunmaktadır.

Kötü Niyet Tazminatı Nasıl Alınır?

Bir işçinin iş yerindeki kıdeminin altı aydan fazla olması, iş yerinde otuzdan fazla işçinin çalışıyor olması ve belirsiz süreli bir iş sözleşmesinin yapılmış olması durumunda işten haksız bir sebep ile veya sebep gösterilmeden çıkartılması durumunda işe iade davası açabilmektedir. Bu şartlara uymayan ve ise iade davası açamayan işçiler ile kötü niyet tazminatı almaya hak kazanacaklardır. İşçilerin iş yerindeki kıdemleri bir gün olsa bile kötü niyet tazminatı almaya hak kazana bileceklerdir.

Eşit Davranma Tazminatı Nasıl Alınır?

İş yerinde işçilere kanunlarda belirtilen hükümler nedeni ile ayrımcılık uygulayamamaktadır. Ancak tarafına bir ayrımcılık uygulanan işçi eşit davranma tazminatı talep edebilmektedir. İşçinin bir günlük bile kıdemi olsa eşit davranma tazminatı talep etmeye hakkı olabilmektedir. Kıdem tazminatı alınması konusunda farklı türlerin ve çeşitlerin olması durumu nedeni ile tek bir zamandan ve süreden bahsedilmesi mümkün olamamaktadır. Ancak günümüzde işçiler en fazla ilk olarak belirtilen kıdem tazminatını talep etmektedirler. Kıdem tazminatının talebi konusundaki çalışa süresi ise bir sene olmaktadır. Bu kıdem tazminatının hesaplaması da senelik olmaktadır. İşçinin iş yerinde çalıştığı her bir sene için bir aylık bürüt aylığı üzerinden bir hesaplama yapılmaktadır. Bu sebeple de bir senenin dolmuş olması kıdem tazminatının alınması konusundaki süre şartı olmaktadır. Diğer kıdem tazminatı türlerinde ise farklı süreler ve şartlar bulunabilmektedir.

İşten Ayrılırken Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İş Kanunu işveren işe işçi arasındaki ilişkilerin ve işleyişin hakkaniyetli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için düzenlenmiştir. Bu konuda belirli kurallar konuşmuş ve bu kuralların uyulması konusunda da yaptırımlar uygulamıştır. Bu yaptırımlarda idari para cezaları ve tazminat cezaları olabilmektedir. İhlal edilen kuralın durumuna göre cezalarda değişebilmektedir. Yukarıda belirtildiği şekilde kanunun belirlediği kurallara ve şartlara uyulmaması durumunda işçilerin tazminat hakları bulunabilmektedir. Bu kuralların uyulmaması yanında işçilerin farklı tazminat hakları da bulunmaktadır. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı bunlar bazılarıdır. Aşağıda İş Kanunda yer bulan ve alınması mümkün olan tazminatlar belirtilmektedir. Bu tazminatların alınabilmesi konusunda mahkemelerin kanunun uyguladığı kuralların ihlal edildiği konusunda bir ispat yapılması gerekmektedir. Kıdem Tazminatı Bir iş yerinde bir yıldan fazla süre çalışan ve iş sözleşmesi belirsiz iş sözleşmesi olan işçilerin, yasalarda belirtilen nedenler ile iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda işverenin işçiye ödemesi gereken tazminat türüne kıdem tazminatı denmektedir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin çalıştığı her sene için bir aylık bürüt maaşı hesaplanmaktadır. İhbar Tazminatı İşçilerin iş sözleşmesinin feshedilmesi ve işten çıkartılması durumunda yasalarda belirtilmiş olan bildirim sürelerine uyulmaması durumunda ortaya çıkmaktadır. İş Kanunda iş sözleşmelerinin türüne ve işçilerin çalışma türüne göre belirli işten çıkartmayı bildirme süreleri bulunmaktadır. İşverenin bu sürelere uymadan işçiyi habersiz işten çıkartması durumunda işçiler ihbar tazminatı talep edebilmektedir.

Askere Gidilirken Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Zorunlu askerlik görevini yapmak için silah başına giden işçiler iş yerinden ayrılmakta ve iş sözleşmeleri feshedilmektedir. Askerlik hizmetinin bitiminden sonraki iki ay içerisinde işçinin tekrar aynı iş yerine girme hakkı bulunmaktadır. İşçi tarafından bu durum istenmediğinde kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.

İşe İade ve Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Eşit Davranma Tazminatı İşçilerin iş yerinde İş Kanunda belirtilen eşit davranma kuralına uyulmaması durumunda işverenden bu tazminatı talep etme hakları bulunmaktadır. İşe Başlatmama Tazminatı İş yerinden haksız bir sebep ile veya sebepsiz bir şekilde çıkartılan işçilerin bu iş sözleşmesinin feshinin iptali ve işe iade edilmeleri için dava açabilmektedir. İşe iade davası işçi tarafından kazanılması durumunda işveren işçiyi işe almak zorundadır. İşe almadığı takdirde işçinin tazminat alma hakkı bulunmaktadır. Maluliyetten Doğan Tazminat Bir iş yerinden malulen ayrılmak ve iş sözleşmesini feshetmek zorunda kalan bir işçinin sonradan ortada kalması durumunda eski çalıştığı iş yerine başvurabilmektedir. Bu durumda işveren işçi ihtiyacı varsa hemen, yoksa ilk ihtiyaçta bu işçiyi işe almalıdır. Bu durumda olan bir işçinin yine de ortada kalması durumunda tazminat hakkı bulunmaktadır. Makalede Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? | Sıkça Sorulan Sorular

ÖZET: Davacı davalı şirketin ….ilindeki yazılım program teknik destek uzmanı olarak …..tarihleri arasında çalıştığını, ….tarihinde iş akdinin haksız ve bildirimsiz olarak fesh edildiğini, yasal alacaklarının ödenmediğini iddia ederek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücreti ile yıllık izin ücreti olmak üzere toplam ….TL nin kıdem tazminatı (Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır). İş akdinin fesih tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile yine çalışma alacağı için ödenmeyen günden başlamak üzere en yüksek banka mevduat faizi ile diğer alacakların ise ödenmeyen günden başlamak üzere davalıdan tahsiline, Yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep etmiştir. Banka kayıtlarından çalışma iddia edilen dönemlerde davacının hesabına birçok kişi tarafından para havale edilmesi, bu isimlerin bazılarının doktor olduğunun tespit edilmesi, Davacıya sigortalı çalışma bildirilmeyen dönemlerde para havale edilmesi karşısında davacının …..tarihleri arasında çalıştığının kabulünde hatalı bir yön bulunmamaktadır. Davalı tarafça davacının aile hekimlerinden alınan paranın yarısını davalı şirkete vermesi gerekirken … ay boyunca şirkete ödeme yapmaması sebebi ile haklı nedenle iş akdinin feshedildiği ileri sürülmüşse de davalı tarafça ileri sürülen bu husus ispatlanamamıştır. Üzerine ispat yükü düşen davalı iş veren tarafından iş akdinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona erdiği davalı tarafça ispatlanamadığından davacı lehine kıdem ve ihbar tazminatı alacağına hükmedilmesinde hatalı bir yön bulunmamaktadır. Davacı tanıkları davalı ile aynı iş yerinde çalışmamışlardır. Bu tanık beyanlarına dayanarak davacı lehine fazla mesai, genel tatil, hafta tatili ücreti alacağına hükmedilmesi hatalıdır. Bu nedenle istinaf başvurusunun kısmen kabulüne karar verilmiştir. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İHALE SÜRESİ BİTMESİNE RAĞMEN AYNI İŞYERİNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK YENİ İHALEYİ ALAN FİRMADA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİĞİ - KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANMADIĞININ AÇIK OLDUĞU (Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır). "][vc_column_text]ÖZET: Duruşmada dinlenen davacı tanığı beyanında davacının ihale süresi bittiği için işten çıkarıldığını söylemiş ise de Sgk'dan gelen kayıtlardan anlaşıldığı üzere davacının iş akdinin kıdem ve ihbar tazminatı hak edecek şekilde sonlandırılmadığı, Sgk.ya işten ayrılma bildirgesi verilmişse de aynı adresteki işyerinde ara verilmeksizin çalışmaya devam edildiği, ihale süresi bitmesine rağmen aynı işyerinde güvenlik görevlisi olarak yeni ihaleyi alan firmada çalışmaya devam ettiği, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadığı açıktır. Söz konusu alacak kalemlerinin reddi yerine kabulü hatalı olmuştur (Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır).

Bu haber toplam 266 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara