Senet İbraname İstifa Dilekçesi

Senet İbraname İstifa Dilekçesi
Senet İbraname İstifa Dilekçesi Yeni Borçlar Kanunu tasarısında bu konuya değinilmiş ve 419. maddesinde, işçi ve işveren ilişkileri açısından ibra sözleşmesine dair bazı kurallara yer verilmiştir. Bahsi geçen düzenleme de, işçilik alacaklarını sona erdiren ibra sözleşmelerinin sınırlı biçimde ele alınması gerektiğini göstermektedir. Bu itibarla Borçlar...
Senet İbraname İstifa Dilekçesi, Çalışanların, iş yerinden kendi isteğiyle ayrılması ya da işveren tarafından iş akdinin feshedilmesi süreçlerinde en sık karşılaşılan uygulamalardan birisi de ibraname imzalanmasıdır. Genellikle, iş akdi feshedilen çalışana kanun alacakları teklif edildikten sonra anlaşma sağlanmasının ardından, işverenler çalışana ibraname imzalatarak, sonrasındaki hukuki hak arama süreçlerini engellemek isterler.

Senet İbraname İstifa Nedir

Yazılı bir belge olan senet ibraname istifa dilekçesi ile işverenler çalışanlarının iş akdinin feshinden sonra herhangi bir hak arayışında bulunmayacağını beyan etmesini talep eder. Ancak kimi zaman kötü niyetli olarak çalışanlara imzalatılan ibranamelerini niteliği anlamında çok ciddi uygulama hataları yapılıyor. Çalışanın, İş Hukukunun kendisine sağladığı hak ve alacaklardan vazgeçtiği anlamına gelen ibraname konusunda gerek işveren gerekse de çalışanlar tarafında önemli bilgi eksiklikleri olduğu açılan iş davaları ve Yargıtay kararları incelendiğinde gözler önüne seriliyor.

Senet İbraname İstifa Dilekçesi hangi durumlarda geçersizdir?

Türk Borçlar Kanun'unda açıklanmış olan ibranamenin geçerli olabilmesi için önemli kriterlerden birincisi ibranamenin hazırlandığı ve çalışana imzalatıldığı tarihtir. İş akdinin feshedildiği tarihten en az 30 gün sonra imzalatılması gereken ibranameleri, genellikle iş akdinin feshi çalışana bildirildiği tarihte imzalatılıyor. Birçok şirketin insan kaynakları bölümü bu kuralı aşabilmek için imzalatılan ibraname dilekçesinin tarihini en az 30 gün sonrası olarak belirtiyor ya da tarih bölümünü boş bırakarak, yasal süresi geldiğinde ibraname dilekçesini işleme geliyor. Ancak bilinmelidir ki, çalışanlar imzaladıkları evrakın tarihinin imzaladıkları günle aynı olmasına dikkat etmeleri gerekir. Eğer iş akdinin fesih tarihi ile ibraname dilekçesinin düzenlendiği tarih arasında en az 30 günlük fark yoksa, ibranamenin geçersizliği iddiasıyla hukuki süreç başlatılması mümkündür. Tüm alacaklar kalem kalem tutarlarıyla ibraname dilekçesinde belirtilmiş olmalı Hazırlanan ibraname dilekçesinde, çalışanın söz konusu kanuni alacaklarının kalem kalem olacak şekilde tutarlar belirtilmelidir. Alacakların türlerinin ve miktarlarının belirtilmediği ibraname dilekçeleri geçersizdir.

Tüm ödemeler banka üzerinden yapılmalı

Ayrıca ibranamede açık bir şekilde belirtilmiş olan tüm iş alacakları, çalışanın hesabına banka kanalıyla iletilmelidir. Elden yapılan ödeme tekliflerinde olası bir uyuşmazlıkta ispat yükümlülüğü daha zorlu bir süreç olacağı için banka kanalının kullanılması çalışanların ve işverenlerin lehine olacaktır. Makalede Senet İbraname İstifa Dilekçesi konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Yargıtay Kararı - Senet İbraname İstifa Dilekçesi

ÖZET: Davacının imzasını taşıyan ibranamede, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, izin ücreti ve ikramiye alacağı yönünden miktar belirtilerek döküm yapılmış olmasına ve bu kalemlerin ödenmediği yönünde bir iddia ve uyuşmazlık bulunmamasına, bunun dışındaki resmi tatil (hafta sonu ve genel tatil) ile fazla mesai ücretleri kalemleri yönünden ise, miktar belirtilmemekle birlikte, İbranamede tek tek ve açıkça gösterilerek bunların da ödendiğinin belirtilmiş olmasına, davacının ibranamenin imzalanması sırasında iradesinin fesada uğratıldığı yönünde bir iddia ve ispatın bulunmamasına, bu durumda söz konusu belgenin geçerli olduğunun kabul edilmesinin gerekmesine, karar verilmiştir.

Bu haber toplam 284 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara