SSK Hizmet Tespit Davası

SSK Hizmet Tespit Davası
SSK Hizmet Tespit Davası *SSK Hizmet Tespit Davası, Dava işverenin ikametgahı, kurum merkezinin ya da şubelerinin bulunduğu yer İş Mahkemesinde açılabilir. *Hizmet tespiti davalarında husumetin; elde edilecek hükmün sigortalılık hakları yönünden uygulayıcısı konumunda bulunan kurum ile birlikte sigortalıyı çalıştıran işverenlere de yöneltilmesi gerekir. *SSK...
SSK Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır? Tespit Nasıl Yapılır?  SSK hizmetin tespit edilmesi davaları iş hukukunun görev alanına giren dava çeşitlerindendir. Her işveren işyerinde çalıştırdığı işçinin sigorta primini eksiksiz olarak yatırmak zorundadır. Sigorta primlerinin eksik ya da hiç yatırılmamış olması üzerine işçiler işverene dava açarak yatırılmayan SSK primleri için dava açmakta ve sigorta primlerinin geriye doğru yatırmasını mahkeme yoluyla gerçekleştirmektedirler. SSK hizmet tespit davası iş hukukunda diğer uyuşmazlık konularından farklı olarak zorunlu arabulucuya müracaat edilmesini gerektirmeden iş mahkemesine dava açılabilecek konular arasındadır. SSK hizmet davasından olumlu sonuç alınması halinde sigortasız çalışılan süresi çalışmış gibi göstermesi ve emeklilik başta olmak üzere birçok hakka sahip olması mümkündür.

SSK Hizmet Tespit Davası Açma Şartları Nelerdir?

SSK hizmet davasının açılması ve ispatlanması birtakım şartlara bağlanmıştır. Hizmet tespit davası açmak için;
  • İşyerinin kanunda belirtilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası hükümlerine uygun şartları taşıması,
  • İşçinin hizmetini sigortasız yerine getirmesi ve bu durumun SGK tarafından tespit edilmemiş olması,
  • Hizmet tespit davasının konusu uzun vadeli sigorta konusuyla ilgili olmalı
  • Davanın 5 yıl içinde açılmış olması
Gibi şartların birlikte gerçekleşmesiyle iş mahkemesine SSK hizmet tespit davası dilekçe örneği ile başvurmak suretiyle açılır. Dava dilekçesinde çalışılan işyeri davalı konumundadır. Hizmet tespit davalarının ispatı oldukça zor ve karmaşıktır. Bu sebeple tanık beyanı, maaş bordroları, hesap kayıtları, işyeri SGK dosyası ve kayıtları ve buna benzer her türlü delille işyerinde çalışıldığı ispat edilmeye çalışılmalıdır.

SSK Hizmet Tespit Davası Zamanaşımı

SSK hizmet tespit davası zamanaşımı işçinin sigortasız çalıştığı son hizmet yılından başlamak üzere 5 yıldır. Bu süre içinde dava açılmaması halinde dava zamanaşımına uğramaktadır. Örneğin 2018 yılında sigortasız 3 yıl kesintisiz çalışarak işyerinden ayrılan bir işçi 2023 yılına kadar iş mahkemesine işveren aleyhine hizmet tespit davası açarak mahkemede çalıştığı 3 yıllık hizmet süresini ispatlayabilir.

SSK Hizmet Tespit Davası Avukatlık Ücreti

Hizmet tespit davalarında çalışılan hizmet sürelerinin mahkemede ispat edilmesi davacının sorumluluğundadır. Bu sebeple iş hukuku alanında teknik detaylara sahip deneyimli avukatlık bürolarıyla çalışılmasında fayda vardır. 2019 yılında hizmet tespit davası avukatlık ücreti 6.800,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar barolar tarafından belirlenen asgari bir tutar olup avukat ücreti belirlenirken yüz yüze konuşarak anlaşma sağlanmasında yarar vardır. Hizmet tespit davalarında avukatlık bürolarından danışmanlık ve avukatlık desteği almak davanın daha hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlanmasına katkı verecektir.
  • SSK Hizmet Tespit Davası, Dava işverenin ikametgahı, kurum merkezinin ya da şubelerinin bulunduğu yer İş Mahkemesinde açılabilir.
  • Hizmet tespiti davalarında husumetin; elde edilecek hükmün sigortalılık hakları yönünden uygulayıcısı konumunda bulunan kurum ile birlikte sigortalıyı çalıştıran işverenlere de yöneltilmesi gerekir.
  • SSK Sigortalı, bildirimsiz kalan çalışmalarının tespitini hak düşürücü sürenin işlemeye başladığı, hizmetin geçtiği yılın sonundan itibaren beş yıl içerisinde isteyebilir. Hak düşürücü süre, bildirimsiz kalan çalışmalar yönünden öngörülmüştür.
  • İşverence kuruma verilecek belgelerden birisinin dahi kuruma verilmiş olması veya kurumca, fiilen ya da kayden sigortalı çalışma olgusunun tespiti halinde hak düşürücü süreden söz edilemeyecektir. Aksi halde ancak dava tarihinden geriye doğru beş yılda geçen çalışmaların tespiti istenebilecek, hak düşürücü süre kapsamında kalan çalışmalara ilişkin talep reddedilecektir.
  • İşe giriş bildirgesinin verildiği ancak yasal diğer belgelerin bulunmadığı durumlarda çalışma olgusunu ortaya koyabilecek inandırıcı ve yeterli kanıtlar aranmalı, kamu düzenine dayalı bu tür davalarda hakim, görevi gereği doğrudan soruşturmayı genişleterek sigortalılık koşullarının oluşup oluşmadığını belirlemelidir.
  • Bir kimsenin sigortalı sayılabilmesi için sigortalı işe giriş bildirgesinin varlığı yeterli değildir. Aynı zamanda eylemli olarak çalışması da koşuldur. SSK Hizmet tesbit davalarının da kanıtlanması bakımından özel bir yöntem öngörülmemiştir. Kimi ayrık durumlar dışında; resmi belge veya yazılı delillerin bulunması, sigortalı sayılması gereken sürelerin saptanmasında güçlü delil olmaları itibariyle sonuca etkili olurlar.
Ne var ki bu tür kanıtların bulunmaması, salt, bu nedene dayalı istemin reddine neden olmaz. Somut bilgilere dayanması, inandırıcı olmaları koşuluyla, Kuruma bildirilen dönem bordroları, tanıkları veya iş ilişkisini bilen veya bilmesi gereken işverenler tarafından Kuruma bildirilen komşu işyerleri çalışanları gibi kişilerin bilgileri ve bunları destekleyen kimi diğer kanıtlarla dahi sonuca gitmek mümkündür. Mahkemenin bu tür davaların kişilerin sosyal güvenliğine ilişkin olması ve kamu düzenini ilgilendirdiği göz önünde tutularak gerektiğinde, doğrudan soruşturmayı genişletmek suretiyle ve olabildiğince delilleri toplayıp bunları birlikte değerlendirmek suretiyle olumlu veya olumsuz bir sonuca gitmesi gerekir. Hizmet tespiti davalarında davadan feragat ve davayı kabul hukuki sonuç doğurmaz. Makalede SSK Hizmet Tespit Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 169 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara