UYAP İş Mahkemesi Dava Türleri

UYAP İş Mahkemesi Dava Türleri
Uyap İş Mahkemesi Dava Türleri Alacak Nispi Harç Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) Nispi Harç Alacak (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan) Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan) Genel Kurul Kararının İptali (Sendika Genel Kurul Kararının İptali) Grev Oylamasına İtiraz Grevin Durdurulması Hakem Tayini Hakemin Reddi İstirdat İş (Aylık Bağlamaya...
UYAP İş Mahkemesi Dava Türleri, UYAP dava türleri, farklı mahkemelerde farklı konularla açılabilmektedir. UYAP; günümüz şartlarında gerekli tüm teknolojik gelişmeleri kullanarak Adalet Bakanlığı adli ve idari tüm kurum ve kuruluşların yazılım ve donanım olarak tüm bilgi otomasyonu sisteminin adıdır. UYAP İş Mahkemesi dava türleri ise şu şekilde sıralanabilmektedir;

UYAP İş Mahkemesi Dava Türleri

 • Alacak- nispi alacak
 • İşçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan nispi harç alacak davası
 • Sosyal Güvenlik hukukunda kaynaklanan nispi harç alacak davası
 • Sendika kanunlarından kaynaklanan nispi harç alacak davası
 • Genel kurul kararının iptali maktu harç alacak davası
 • Grev oylamasında itiraz maktu harç alacak davası
 • Grevin durdurulması maktu harç davası
 • Hakem tayini maktu harç davası
 • Hâkimin reddi nispi harç davası
 • İstirdat nispi harç davası
 • İş nispi harç daha var
 • Aylık bağlamaya esas gösterelim belirlenmesi istemli maktu harç davası
 • BAĞ-KUR sigortalılığının tespiti maktu harç davası
 • Bağkur tarafından belirlenen prime itiraza ilişkin nispi harç davası
 • Hizmetlerin birleştirilmesi den kaynaklanan maktu harç davası
 • İstatistiğe itiraza ilişkin maktu harç davası
 • İş kolunun tespiti istemli maktu harç davası
 • İşveren tarafından işçi aleyhine açılan alacak istemli nispi harç davası
 • Kazanın niteliğinin belirlenmesi istemli maktu harç davası
 • Kurum işleminin iptali istemli maktu harç davası
 • Kurumca sigortalıya karşı açılan Geri alım istemli nispi harç davası
 • Kurumun işverenden rücuen tazminat istemli nispi harç davası
 • Sendika aidatların işverenden tahsili istemli nispi harç davası
 • Sendika temsilcilerinden kaynaklı işe iade tazminat istemli nispi harç davası
 • Sendika üyeliğinin tespiti istemli maktu harç davası
 • Sendika yetkisinin tespiti istemi maktu harç davası
 • Sendika yönetim kurulu kararına itiraz istemli maktu harç davası
 • Sendikanın kapatılması davası
 • Sendikaya Kayyum tayini istemli maktu harç davası
 • Sigortalı müritlerinin hak sahipliğinin belirlenmesi istemli maktu harç davası
 • Sigortalının aylığı hak sahipliğinin belirlenmesi istemi nispi harç davası
 • SSK tarafında belirlenen eksik işçilik prim oranına itiraza ilişkin maktu harç davası
 • Sürekli iş göremezliğin belirlenmesi istemli maktu harç davası
 • İşin durdurulması ya da işyerinin kapatılmasına itiraz maktu harç davası
 • İtirazın iptali nispi harç davası
 • Menfi tespit nispi harç da var
 • Tanıma ve tenfiz maktu harç davası
 • Tazminat nispi harç davası
 • Tespit maktu harç davası
 • 3. şahıs tarafından açılan menfi tespit maktu harç davası
 • Yargılamanın yenilenmesi maktu harç davası

UYAP Sistemindeki Dava Türleri Hangi Mahkemelerdir? 

UYAP sistemindeki dava türleri; iş mahkemesi, aile mahkemesi, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi, icra hukuk mahkemesi, kadastro mahkemesi, ticaret mahkemesi ve tüketici mahkemesi olarak ayrılmaktadır. Dava türlerine göre farklı dava konuları bulunmaktadır. UYAP dava konuları farklılık göstererek farklı mahkemelerce açılabilmektedir. UYAP dava konuları ve davaları ile ilgili alanında uzman bir avukat ile görüşülmesinde fayda vardır.
 • Alacak Nispi Harç
 • Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) Nispi Harç
 • Alacak (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
 • Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan)
 • Genel Kurul Kararının İptali (Sendika Genel Kurul Kararının İptali)
 • Grev Oylamasına İtiraz
 • Grevin Durdurulması
 • Hakem Tayini
 • Hakemin Reddi
 • İstirdat
 • İş (Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi İstemli)
 • İş (Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraza İlişkin)
 • İş (Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti)
 • İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali
 • İşin Durdurulması Veya İş yerinin Kapatılmasına İtiraz
 • İşçiye Verilen Disiplin Cezasının İptali
 • İş (Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi İstemli)
 • İş (Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edaya İlişkin)
 • İş (Sürekli İş Göremezligin Belirlenmesi İstemli)
 • İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli)
 • İş (Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım İstemli)
 • İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)
 • İş (Kazanın Niteliğinin Belirlenmesi İstemli)
 • İş (İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak İstemli)
 • İş (İş Kolunun Tespiti İstmli)
 • İş (İstatistiğe İtiraza İlişkin)
 • İş (Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali
 • İtirazın İptali (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan İtirazın İptali)
 • Lokavtın Durdurulması
 • Menfi Tespit
 • Menfi Tespit (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı)
 • Sendikal Faaliyetinin Durdurulması
 • Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi
 • Tanıma Ve Tenfiz
 • Tazminat
 • Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan)
 • Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan)
 • Tazminat (İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli)
 • Tazminat (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Meslek Hastalığından Kaynaklanan)
 • Tazminat (Rücuen Tazminat)
 • Tazminat (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
 • Tespit
 • Tespit (İşe İade İstemli)
 • Tespit (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
 • Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları)
 • Tespit (Toplu İş Görüşmesi Grev Ve Lokavt Kanunundan Kaynaklanan)
 • Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması
 • Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu
 • Yargılamanın Yenilenmesi
 • 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit
Makalemizde UYAP İş Mahkemesi Dava Türleri konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 494 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara