Yeni iş arama izni kaç gündür? İş arama izni ihbar süresinden nasıl düşülür?

Yeni iş arama izni kaç gündür? İş arama izni ihbar süresinden nasıl düşülür?
İşçilerin yeni iş arama izni ihbar öneli işçiler için kanunda tanınmış bir hak ve işveren içinde kanunda belirtilmiş bir yükümlülük olmaktadır. Peki, Yeni iş arama izni kaç gündür?

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde hem işveren hem de işçi tarafından fesih durumunda, işçiye tanınan iş arama izni hakları önemli bir yere sahiptir. İş sözleşmesinin sona erdirilmesiyle işçinin yeni bir iş bulma sürecine destek olmak amacıyla tanınan bu haklar ve ilgili prosedürler şu şekilde özetlenebilir:

1. İş Arama İzni İhbar Süresinden Nasıl Düşülür?

İş arama izni hesaplanırken, çalışanın kıdemi esas alınır. İzinler, günlük olarak veya toplu bir şekilde kullanılabilir ve bu kullanım ihbar süresinde herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Çalışan, izinlerini kendi tercihine bağlı olarak saatlik veya toplu şekilde kullanma hakkına sahiptir.

2. İhbar Süresi İş Arama İzni Ücretli mi?

Evet, ihbar süresi içinde verilen iş arama izni ücretlidir. Çalışan, önceden toplu olarak izin kullanma talebini işverene bildirmelidir. İşveren, bu talebi karşılamak zorundadır. İzin verilmemesi veya eksik kullandırılması halinde, o süreye ait ücret %100 zamlı olarak ödenmelidir.

3. 14 Gün İhbar Süresi İş Arama İzni Kaç Gün?

14 günlük ihbar süresi boyunca, çalışanın 28 saat iş arama izni hakkı bulunur. Bu izin, mesai günleri içinde günlük olarak veya toplu şekilde kullanılabilir.

4. 2 Hafta İhbar Süresi İş Arama İzni Kaç Gün?

6 aydan az çalışmış bir işçi için 2 haftalık ihbar süresi boyunca 28 saat iş arama izni hakkı bulunur. Bu, işçinin kıdemine göre hesaplanan izin süresidir ve en az izin hakkını temsil eder.

5. 84 Saat İş Arama İzni Kaç Gün Eder?

1,5 yıl ile 3 yıl arası çalışmış olan bir işçi için, altı haftalık ihbar süresi kapsamında toplamda 84 saat iş arama izni hakkı bulunur. Bu süre, işçinin kıdemi ve çalışma şartlarına göre hesaplanır.

6. İş Arama İzni Cumartesi Sayılır mı?

İş arama izni, yalnızca işçinin çalıştığı günlerde geçerlidir. Hafta sonları veya resmi tatillerde çalışılmadığı durumlarda, bu günler için iş arama izni talep edilemez.

7. İstifa Edenin İş Arama İzni Var mı?

Evet, iş arama iznini kullanma hakkı, sözleşmenin kim tarafından feshedildiğine bakılmaksızın işçiye tanınan bir haktır. Bu, istifa eden işçilerin de ihbar süresi içinde günlük olarak 2 saat iş arama izni kullanma hakkı olduğu anlamına gelir.

Yeni İş Arama İzni ve İhbar Tazminatı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

İş arama izninin düzenlendiği 4857 sayılı İş Kanunun 27'inci maddesindeki hükme göre işveren, işçinin kıdemine göre hak kazandığı 2 ile 8 haftalık bildirim süreli içinde işçiye yeni bir iş bulunması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi olmadan vermeye mecbur olmaktadır.

Yeni İş Arama İzni ve İhbar Tazminatı Neden Ödenir?

İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi istemesi durumunda iş arama iznin saatlerini birleştirerek toplu olarak kullanabilmektedir. Ancak iş arama konusunda iznin toplu olarak kullanılmasını isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden önceki günlerde işverene bildirmek zorunda olmaktadır.

İşveren yeni iş arama iznini veremez veya eksik kullandırması durumunda o süreye ilişkin olarak gerekli ücret işçiye ödenmelidir. İşveren iş arama izni süresi içerisinde işçiyi çalıştırması ve işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ek olarak çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı olarak ödemek zorundadır.

Uygulamada iş arama izni ile ilgili olarak en çok tartışılan konulan şunlar olmaktadır. İş arama iznini günde 2 saat olarak parçalı bir şekilde kullanan işçi, iş arama izninin ilk günlerinde iş bulduğu durumda kalan iznini toplu olarak kullanması mümkün olabilir mi?

Bu durumda yine iş arama konusunda izin verilmez veya eksik kullandırılması durumunda işverenin ihbar tazminatı ödeme borcu mu doğar, yoksa iş arama izni parasını ödemek zorunda mı kalır? Eğer ödemek zorunda kalırsa bunun hesabı nasıl yapılmaktadır?

Bu konuda örnek olarak işçinin iş arama izninin 5'inci gününde yeni bir iş bulduğunu düşünelim. Bu durumda kanun maddesinde geçen işçinin istemesi durumunda iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir hükmü dikkate alınmalıdır. Bu şekilde işveren işçinin kalan iznini toplu kullanma isteğini olumlu karşılamak ve yerine getirmek zorundadır.

Yeni İş Arama İzni ve İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Bu konuda bir soru da işveren işçiye imzalattığı işten çıkartma bildiriminde işçiye iş arama izni kullanabileceğini de bildirir ancak iş arama izninin bir kısmını kullandıktan sonra işçinin hizmetine ihtiyaç duyması ile kalan iznini kullanmasına izin vermemesi durumunda ne olmaktadır sorusudur.

Bu gibi durumlarda işveren işçiye kalan iş arama izninin ücretini ödemek zorunda olmaktadır. Burada önemli olan konu kalan iş arama izninin süresinde işçiyi çalıştırdığında bu sürenin ücretini izin kullanmadan alacağı ücrete ek olarak ödeyecektir.

Buna uygun olarak işçiye çalıştırıldığı iş arama izni saatlerinin ücreti normal saat ücretinin üç katı olarak ödenmelidir. Ayrıca iş arama izni ücretinin hesaplanmasında hassas bir nokta bulunmaktadır.

Yeni İş Arama İzni Nedir?

Kanunun ilgili maddesinde bildirim süresi içerisinde iş saatleri içinde iş arama izninin verileceği belirtilmiş olup, bunun çalışılan güne göre hesaplanması gerekmektedir.

Örnek olarak işçi iş sözleşmesi uyarınca haftanın altı günü çalışıyor ve kendisine sekiz haftalık ve 56 günlük ihbar öneli tanınmış ise.

Bu sekiz hafta içerisinde her haftanın 7 günü günlük olarak ikişer saat üzerinden değil de çalıştığı haftanın altışar günü için iş arama izni kullanacağı için iş arama iznin ücreti 56 gün çarpı iki saat yani 112 saat olarak hesaplanmamaktadır.

Bu hesap 8 hafta çarpı 6 gün eşittir 48 gün çarpı iki saat eşittir 96 saat ücreti olarak hesaplanmaktadır. Kalan iş arama izni de bu esasa uygun olarak hesaplanmakta ve aksine bir iş arama izni eksik kullandırıldığı için ayrıca tazminat ödenmeyecektir. Yeni İş Arama İzni ve İhbar Tazminatı Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 558 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara