Yıllık izin paraya dönüşür mü? Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti Nasıl Alınır? Yıllık izin parası vermek zorunda mı?

Yıllık izin paraya dönüşür mü? Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti Nasıl Alınır? Yıllık izin parası vermek zorunda mı?
Yıllık izin hakkının işçiler için önemli bir hak olduğunu ve bu hakların iş sözleşmesinin sonlanması durumunda maddi bir karşılığa olup olmadığı merak edilmektedir. Yıllık izin paraya dönüşür mü?

Yıllık izin hakkı, çalışanların dinlenme süreleri için kanunlarla korunan bir haktır. Ancak bu hakların paraya dönüştürülmesi konusu iş sözleşmesinin sona ermesiyle ilişkilidir. İşte bu sürecin nasıl işlediğine dair önemli noktalar:

1. Yıllık İzin Paraya Dönüşür mü?

Yıllık izin hakkının paraya dönüşmesi ancak iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda mümkündür. İş sözleşmesinin sonlanmasıyla birlikte, işçinin kullanmadığı yıllık izinlerin ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden ödenir. Bu süreçte, sözleşmenin sona erme nedeni veya haklılık durumu önemli değildir ve yıllık izinlerin kullanılmadığına dair ispat yükü işverene aittir.

2. İş Çıkışında Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti Nasıl Talep Edilir?

İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda, işçi kullanmadığı yıllık izinler için ücret talebinde bulunabilir. Bu talep, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücret baz alınarak yapılır ve zamanaşımı süresi iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. İşçi ya da hak sahipleri bu ücreti, kanuni hakları olarak talep edebilir.

3. Yıllık Kullanılmayan İzinler Paraya Çevrilir mi?

Yıllık izin hakkının çalışan tarafından isteğe bağlı olarak paraya çevrilmesi mümkün değildir. Yıllık izin, çalışanların dinlenmeleri için öngörülmüş bir haktır ve bu haktan vazgeçilemez. Ancak iş sözleşmesinin sonlanması durumunda, kullanılmayan izin sürelerine karşılık gelen ücretin ödenmesi söz konusu olabilir.

4. 14 Günlük Yıllık İzin Ücreti Ne Kadar?

14 günlük yıllık izin ücretinin hesaplanmasında işçinin aldığı son brüt maaş dikkate alınır. Örneğin, son brüt maaşı 17.000 TL olan bir işçi için günlük maaş 567 TL olarak hesaplanır ve bu durumda 14 günlük yıllık izin ücreti toplamda 7.938 TL olur.

5. İşten Ayrılan Biriken İzin Parası Alabilir mi?

İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda işçi, kullanmadığı yıllık izinler için ücret talebinde bulunabilir. Yıllık izin, temel olarak boş zaman olarak kullanılması gereken bir haktır ve işçiler kendi istekleriyle bu haktan vazgeçemezler. İş sözleşmesi sonlandığında, kullanılmayan izinlerin karşılığı olarak ödeme talep edilebilir.

banka-hesaba-bloke-koyabilir-mi.jpg

Yıllık izin paraya dönüşür mü? İşveren Yıllık izin parası vermek zorunda mı? İşte O Örnek Karar...

Yıllık İzin Hakkının Ücrete Dönüşmesi İçin Sözleşmenin Feshi Gerekir! Davacının iş sözleşmesinin, işçi tarafından haksız nedenlerle fesh edilmesi üzerine, vermiş olduğu kıdem ve ihbar tazminatıyla birlikte, yıllık izin ve bayram günlerinin de tarafına ödenmesi için dava açmıştır.

Mahkeme süresince ortaya atılan iddia ve deliller incelenerek, İş Mahkemesi tarafından davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Verilen bu karar davalılar tarafından temyiz edilerek davanın, üst mahkemede Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından görülmesi talep edilmiştir.

Davaya konu olarak gösterilen gerekçede; yıllık izin ücreti alacaklarının hesaplamasında, davalı ve davacı taraf arasında uyuşmazlık olduğu belirtilmiştir. Davacının temyiz kararının reddine, dava dosyasında bulunan delil ve kanunlara göre karar verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde, iş akdinin herhangi bir sebeple sonlandırılması, işçinin kullanmadığı yıllık izinlerin ücrete dönüştürülerek ödenmesi ön görülmektedir.

Yıllık İzin Hakkının Ücrete Dönüşmesi İçin Sözleşmenin Feshi Gerekir!

Yıllık izin hakkının ücrete dönüştürülmesi için mutlaka mevcut olan iş sözleşmesinin feshi edilmiş olması gerekmektedir. İş sözleşmesinin sona ermesindeki nedenlerin haklılığı ya da haksızlığı bu kapsam doğrultusunda önemli bir etken değildir. İşveren tarafından yıllık izinlerini kullandırdığına dair belgeyi mahkemeye ispat etmesi gerekmektedir.

İş sözleşmesinin feshinden itibaren, kullanılmayan yıllık izin hakkı ücreti, sözleşmenin feshinden itibaren zaman aşımına uğramaktadır. Davaya konu olan bu olayda, yıllık izin ücreti alacağının üzerinden 5 yıllık bir zaman aşımı geçtiği halde, mahkemece olumlu karar verilmesinin, Yargıtay tarafından bozulması gereken bir karar olarak görülmektedir.

Yargıtay, Zaman Aşımına Uğramış Yıllık İzin Ücreti Kararını Bozdu!

İş Mahkemesi tarafından görülen bir davada, haksız nedenlerle işçinin feshi ettiği iş sözleşmesinden kaynaklı olarak davacı, yıllık izin ücretlerini ve genel tatil günlerinin ücretlerinin tarafına ödenmesi isteminde bulundu.

Mahkeme tarafından iş sözleşmesinin feshinden itibaren başlayan zaman aşımı süresi dikkate alınmadan karar verilerek, davanın kısmen kabulü kararı verilmiştir. Davalı vekili tarafından yapılan itiraz sonucunda, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararın bozulmasına hükmetmiştir.

Yargıtay: Yıllık iznin ücrete dönüşmesi için işten ayrılmak şart

Temyiz davasında, fesih tarihi ve ıslah dilekçesinin verildiği tarih arasında 5 yıllık bir zaman aşımının olmasından dolayı, mahkemenin vermiş olduğu kararın bozulması istenmiştir. İş Mahkemesinin vermiş olduğu kararda, zaman aşımı süresi gözetilmeden yazılı kararın verilmesi hatalı görülerek, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararı bozmuştur.

Yargıtay’ın emsal kararı sayesinde haklı ya da haksız feshi edilen iş sözleşmelerinden, doğacak olan yıllık izin ücretleri ve diğer tatil günlerinin ücretleri, zaman aşımına uğradığında talep edilemeyecektir. Yargıtay kararına göre; temyiz harcı tarafların istemesi haline geri alınabilecektir.

Yıllık İzin Alacağı Hesaplama

Senelik izin alacaklarının hesaplanması 4857 sayılı olan İş Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Çalışanların dinlenme hakkı 50. Madde sayesinde güvence altında tutulur.

Belirli çalışma süresini tamamlamış olan işçiler, yıllık izin hakkına sahip olur. Bir senenin tamamlanması durumunda, yıllık ücretli izin hak edilmiş olunur. Bir yılın içerisinde deneme süresi de bulunmaktadır. Bir sene dolduktan sonra bir haftalık izin, kişinin maaşından kesilmeden ödenmek durumundadır.

Yıllık izin alacağı hesaplama için brüt ücret üzerinden net ise net ücret üzerinden hesaplama yapılmaktadır. İzin ücretlerinin işçiye ödenmesi yasal olarak zorunluluktur. Kullanılmamış olan yıllık izinlerin ücretleri ise yasal kesintilere uğramaktadır. Bu noktada kesilen ücretler ise:

  • SGK işçi ve işsizlik primi,
  • Gelir Vergisi,
  • Damga Vergisi olarak belirlenmiştir.

Kullanılmayan Yıllık izin ücreti

Toplam yıllık izin hesaplama konusunda çalışan tüm işçilerin bilgi sahibi olması gerekmektedir. Genel itibari ile yıllık izinler, hak edildiği dönemlerde kullanılmalıdır. Ancak çeşitli sebepler dolayısı ile bir sonraki hizmet yılı için hak edilmiş olan dinlenme süreleri, belirli hizmet yılında kullanılmamış ise işçinin izin hakkının kaybolması söz konusu değildir.

İşverenin ayrılmış olan personel ve işçileri için yıllık izin ücretlerini ödenmesi yasal zorunluluktur. Yıllık izinler:

  • 1 ve 5 sene arasında çalışan kişiler için bir senelik tatil süresi 14 gündür,
  • 6 ve 14 yıl arasında çalışanlar için 20 gün,
  • 15 yıl ve daha fazla çalışan kişiler için 26 günlük yıllık izin hakkı bulunur. Bu izin hakları ücretlidir.

Yıllık İzin ücreti Bordrosu

Yıllık izin ücreti hesaplama 2020 senesinde de brüt ücrete göre hesaplanmaktadır. Senelik yıllık izin ücretlerine ilişkin olarak zaman aşımları iş sözleşmelerinin sona ermesi durumunda başlamaktadır. Zaman aşımı süresi bu noktada 5 sene olarak belirlenmiştir.

Bu ücretin 5 sene boyunca ödenmemesi durumunda bu sürelere ait olarak yasal faiz işletilir. Kullanılmaması durumlarında ücretlerin işten ayrılırken ödenmesi gerekir. Aksi halde işçi haklarını talep edebilir. Bu gibi davalarda uzman bir avukat ile çalışmak ve doğru şekilde dilekçe hazırlanması davada hak kayıplarının yaşanmaması için önem teşkil eder.

İş hukuku Avukatı ve danışmanlık hakkında geniş bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 330 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara