İşe İade Davası Sonuçları Nelerdir? İse iade davasını kazandım şimdi ne olacak?

İşe İade Davası Sonuçları Nelerdir? İse iade davasını kazandım şimdi ne olacak?
5221 sayılı İş Kanunu çerçevesinde Türkiye’ de iş dünyasında hem işçinin hem de işverenin haklarının korunması ve iş dünyasının adil biçimde düzenlenmesi hedefleniyor. Peki, İşe İade Davası Sonuçları Nelerdir?

İşe iade davası, işçilerin işten haksız yere çıkarıldıklarını iddia ettikleri durumlarda, işyerlerine geri dönebilmek için başvurdukları hukuki bir süreçtir. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir yere sahip olan bu dava türü, iş hukuku alanında sıkça karşılaşılan konulardan biridir.

İşe iade davasının açılabilmesi, süresi, ispat yükü, davaların süresi, dava sonucunda işe iade kararının icrası, alınacak tazminat miktarı ve dava masrafları ile avukatlık ücretleri gibi konular işçiler ve işverenler için önem arz eder.

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir?

İşverenin, işçinin yetersizliği, davranışları veya işyerinin gereklilikleri gibi geçerli bir sebep olmadan iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, işçi tarafından işe iade davası açılabilir. Bu tür bir dava, işçinin haksız yere işten çıkarıldığını düşündüğü durumlarda gündeme gelir.

İşe İade Süresi Kaç Gün?

İşe iade davasının başlatılabilmesi için işçinin öncelikle arabuluculuk sürecine başvurması gerekmektedir. Arabuluculuk süreci en fazla dört hafta sürebilir. Arabuluculuk sonucunda anlaşmazlık çözülemezse, işçi arabuluculuk son tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren iki haftalık süre içinde dava açmak zorundadır.

İşe İade Davasında İspat Yükü Kimdedir?

İşe iade davası açıldığında, iş sözleşmesinin geçerli bir sebeple feshedildiğini ispatlama yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin haksız veya başka bir sebebe dayandığını iddia ediyorsa, bu durumu ispatlamak zorundadır.

İş Davası Ne Kadar Sürer?

Genel olarak işe iade davaları, arabuluculuk süresi dahil edildiğinde 9 ay ile 12 ay arasında sonuçlanır. Ancak, ilk derece mahkeme sürecine ek olarak Yargıtay ve istinaf süreçleri de hesaba katıldığında bu süreç 2-3 yıla kadar uzayabilir.

İşe İade Kararının İcrası Nasıl Yapılır?

İşe iade davası sonucunda verilen kararın icrası, işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti gibi konuları kapsar. Bu tür hükümler için ilamlı takip yoluna gidilerek icra işlemi başlatılır.

İşe İade Davası Kaç Maaş Alır?

Eğer işe iade kararı verilmiş ve işçi bir ay içinde işe alınmamışsa, iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır. Bu durumda işveren, işçiye İş Kanunu'na göre en az dört ay, en fazla sekiz aylık ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.

İşe İade Dava Masrafı ve Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

2024 yılı itibariyle, işe iade davası açma ücreti ortalama olarak 2500 TL, avukatlık ücreti ise 17.900 TL olarak belirlenmiştir.

İşe İade Davası Sonuçları ve kararın uygulanması nasıl olur?

İşe İade Davası Sonuçları İşe iade için açılan mahkeme kararları davanın içeriğine ve işçi ile işverenin kusur oranlarına göre belirlenmektedir. İşe iade davası sonuçları davanın içeriği ile hangi sebeple dava açıldığına ve çalışılan iş süresine göre değişebilir.

Her davanın kendi dinamiği bulunur. Bundan dolayı her dava için ortak ve kesin bir karar söylemek doğru değildir. İşe iade için açılan davaların kapsamları işveren ve işçi açısından iki taraflı sonuca sahip olmaktadır.

İşe iade davaları genel olarak 2 ay içinde sonuçlanacaktır. Ancak kararın kesinleşmesi ve işçinin işe iade başvurusunun tamamlanması yaklaşık olarak bir seneyi bulabilmektedir.

İşe İade Dava Sonuçları Nelerdir?

İşe iade davası avukatlık ücreti genel olarak davanın sürecine ve harç – dosya masraflarına göre belirlenir. Bu konuda avukat en net bilgiyi verecektir. İşçi tarafından iş akdinin feshedilmesinde geçerli nedenlerin olmadığı ya da gösterilen sebeplerin yetersiz olduğu sebebiyle işçi tarafından işe iade davası açılabilir. Kararın kesinleşmesine kadar olan sürede işçinin çalışmama süresi minimum 4 ay olarak belirlenmiştir.

Bu süreçteki tüm sosyal haklarının ödenmesi koruma altına alınmıştır. İşçinin işe başlatılmaması durumlarında da ödenecek olan tazminat oranları buna göre belirlenir. İşe aide davalarında aykırılık tazminatı tutarları, işçinin işyerindeki kıdemi ve feshine göre belirlenir. Bu aşamada:

  • İşçinin minimum 4 aylık sosyal giderleri,
  • Maksimum 8 aylık masraflarına göre tazminat belirlenir.
  • Şayet işe iade davası olumlu olarak sonuçlanmışsa, 10 iş günü içinde işçinin işverene başvuruda bulunması gerekir.

İşverenin İşe Başlatma Daveti Nedir?

İşe iade davası şartları dava için önem teşkil eder. İşverenin işe başlatma daveti de bu noktada önemli unsurlardan biridir. İşverenin işçiyi işe alma kararında samimi olması gerekir. Bu aşamada tazminatı ödememek için yaptığı davetler kabul edilmemektedir.

İşçi, işvereni işe başlatmaya karar vermiş ise iş sözleşmesi hiç feshedilmemiş gibi işçiyi işe almalıdır. Ücretlerinin belirlenmesi durumunda ücret artışlarını hesaba katmalı ve sonraki işten ayrılma durumlarında eski sözleşmesinde çalıştığı süreye göre tazminat vermesi gerektiği bilgisine sahip olmalıdır.

Bu süreç devam ederken işçi başka bir iş yerine bağlı olarak çalışamaz. Buna ek olarak işçi de işçiyi yeniden işe başlatamaz. İşe iade davası sonuçları işin işlenişi hakkında bu nedenle önem taşımaktadır.

İşçinin İşe İade Hükümlerinden Faydalanabilmesi için Gerekli Şartlar Nelerdir?

İş güvencesinden yararlanabilmek açısından aşağıda yer alan şartlara uyulması zorunludur;

  • İş yerinde en az 30 tane işçi çalışıyor olmalıdır. Bu sayının içine yalnızca işe iade davası açan işçinin çalıştığı iş yeri dahil değildir. İş verenin aynı iş koluna ait farklı yerlerde iş yerleri de olabilir. Bu durumda diğer iş yerlerinde çalışan kişiler de dikkate alınır.
  • Davayı açan işçinin, davaya konu olan iş yerinde ez 6 aydır çalışmış olması gerekir. İşçi eğer yer altı işlerinde çalışıyorsa, 6 ay çalışmış olması zorunluluğu bulunmaz. 6 aylık çalışan işçinin işe iade davası sonuçları tazminat hesabı yapılırken işçinin iş yerinde geçirmiş olduğu bütün süreler hesaba katılır.
  • Davanın açılabilmesi için işçi ile iş veren arasında süresi belli olmayan bir iş sözleşmesinin olması gerekir.
  • İş sözleşmesinin fesih edilmesinin altında geçerli bir neden yatmıyorsa, işe iade hakkı doğmuş olur.

İşe İade Davası Sonuçları Kanun Maddeleri Nelerdir?

5221 sayılı İş Kanunu çerçevesinde Türkiye’ de iş dünyasında hem işçinin hem de işverenin haklarının korunması ve iş dünyasının adil biçimde düzenlenmesi hedefleniyor. Bu çerçevede de hem işverenin hem de işçinin olası hak kayıpları durumunda yasal hakları ile söz konusu kaybedilmiş olan haklarını geri alabilme veya tazmin edebilme imkanı bulunuyor.

Buna en önemli ve en somut örneklerden birisi de işçilere yönelik olarak İş Kanunu kapsamı dahilinde verilmiş olan işe iade davası hakkıdır. İş sözleşmesinin işvereni tarafından haksız şekilde feshedilmesi durumunda doğan mağduriyetini gidermek ve işe geri dönüş yapabilmeyi sağlamak amacı ile işe iade davası açabilme hakkına sahip olabiliyor.

İş Mahkemesi tarafından işe iade davası neticesinde ya işe iade davası ya işçinin boşta geçirdiği günlerin ücretinin ödenmesi ve işe başlatmama tazminatı ödemesi yapılması yönünden karar alınır.

Ancak bu noktada dikkat edilmesi çok önemli bir husus bulunuyor ki işe iade davalarının temyizi kabil kararlardan ve kesinlik kazanmasından önce icraya koyulmaması gerekmekte olduğudur. Ancak Yargıtay bünyesinde öncelikli işlerden birisi olması dolayısı ile diğer iş davalarından çok daha erken sonuca vardırılıyor. (İşe İade Davası Sonuçları)

İşe İade Davası Sonrası İşe İade İstemi Nasıl Olur?

İş Mahkemesi’ nde işe iade davasının sona ermesi ve kararın kesinlik kazanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde çalışan tarafından yazılı şekilde işverene işe başlamak istediğinin bildirimini yapma yükümlülüğü bulunuyor. İşveren tarafından da çalışanın 1 ay içerisinde işe kabulünü gerçekleştirme zorunluluğuna sahip olmaktadır.

Ancak bu aşamada işçi tarafından karar sonrasında yapılan işe iade istemine yönelik olarak işveren tarafından olumsuz yanıt verilmesi durumunda ne olacağı merak ediliyor.

Bu tip durumlarda iki husus gündeme gelir ki ilki işe iade davasında boşta geçen sürenin ücretinin ödenmesi ve ikincisi ise işe iade davasında işe başlatmama tazminatı şeklindedir. (İşe İade Davası Sonuçları)

İşe İade Davası Boş Geçen Süre Ödemesi

Tespit davası sınıfında bulunan işe iade davası çerçevesinde ilamda belirtilmiş olan boşta geçmiş 4 aylık ücret de yine tespit niteliğine sahiptir.

Yargıtay tarafından alınan en son kararlar çerçevesinde işe iade davası kararı sonrasında işe iade başvurusu gerçekleştirmeyen ya da işveren tarafından davet yapılmasına karşın işe gitmeyen çalışanın davasında samimiyet söz konusu olmamasından kaynaklı olarak daha önce İş Mahkemesi tarafından hüküm verilmiş olmuş olsa dahi çalışanın boşta geçen süre ücretini alamaması yönünde hüküm veriliyor.

Boşta geçen süre ücreti sadece işe iade davasının kararının kesinlik kazanmasının ardından ve işe iade başvurusunun yapılmasının ardından ilamsız takibe konu olabilmektedir. Faiz, en yüksek mevduat faizi şeklinde işe iade başvurusunun işçi tarafından yapılmasıyla başlar. (İşe İade Davası Sonuçları)

İşe İade Davası İşe Başlatmama Tazminatı Detayları

Çalışan, işe iade davasının çıkan kararının kesinlik kazanmasından sonraki 10 günlük süreç içerisinde usulüne uygun olacak biçimde işe başlama talebinde bulunması durumunda işveren işe başlatmadığı durumda, İşverenin işe başlatmama tarihi, iş sözleşmesinin fesih tarihi şeklinde kabul edilir ve çalışanın kıdem oranında işe başlatmama tazminatı hakkı ortaya çıkmaktadır.

İşe başlatmama tazminatı gelir vergisinden muaf olması yalnızca damga vergisi işletilirken, bir tazminat olmasından kaynaklı olarak faiz oranı yasal faiz olarak görülmektedir. (İşe İade Davası Sonuçları)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 549 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara