İşe İade Davasında Emsal Karar! Bu durum Araştırılmadan Karar Verilemez

İşe İade Davasında Emsal Karar! Bu durum Araştırılmadan Karar Verilemez

İşe İade Davasında Emsal Karar! Bu durum Araştırılmadan Karar Verilemez. İşe iade davasına konu davanın gelişimi ve emsal karara sebep olaylar şöyle gelişti. Davacı tarafın avukatı açmış olduğu davada, müvekkilinin davalı işveren nezdinde sondaj mühendisi olarak çalıştığı belirtilmiştir. Çalıştığı dönemde işveren tarafından gönderilen yazılı fesih bildirimi ile “işyerinde istihdam fazlası oluştuğu ve davacının başka bir pozisyonda çalıştırılmasının değerlendirilmesinin mümkün olmadığı” gerekçe göstererek işten çıkarmıştır.

İşçinin avukatı ise işverenin gerekçesi ile iş akdinin haksız olarak olarak feshedildiğini ileri sürerek, yapılan feshin geçersizliğinin tespitine, işe iade edilmediği takdirde oluşacak yasal hakları ile tazminatların ödetilmesine karar verilmesini isteyerek iş mahkemesine dava açmıştır.

Davalı işveren ise iş mahkemesine açılan işe iade davasına karşı yaptığı savunmada, İşe iade davasının yasal süresi içerisinde açılmadığını savunmuştur.

Ayrıca davacının dava açmakta hukuki yararının bulunmadığını, davacıya gerekçelerini bildirmek suretiyle usulüne uygun fesih bildirimi yapıldığını belirtilmiştir.

Davacı savunması özetle şu şekilde sonlandırmıştır.  Çalıştığı sondaj bölümünde istihdam fazlalığı oluştuğunu, davacının başka birimde çalışmasının değerlendirildiğini, ancak vasıfları gereği yapabileceği bir iş olmadığını beyanla ederek, işçi ile arasındaki iş sözleşmesini haklı olarak sonlandırdığı belirtmiştir.

Yerel Mahkemenin İşe İade Davasında “Kararı”

İş mahkemesine açılan dava sonrası mahkemeceyapılan basit yargılamada, dinlenen tanıklar, bilirkişi raporu ve diğer toplanan delillere göre iş sözleşmesinin haksız fesih edildiği tespit edildiğini belirtilerek, işçinin işine iadesine karar verilmiştir.

İşe iadesine karar verilen davada kanuni süresi içerisinde işçinin işverene başvurmasına rağmen işverenin süresi içerisinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat tutarının 4 aylık ücret olarak belirlenmiştir.

Ayrıca kararın kesinleşmesine kadar doğmuş olan en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalı şirket tarafından davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Yerel mahkemenin vermiş olduğu işe iade kararı davalı tarafından itiraz edilerek, istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı yerinde görmüştür.

İşe İade Davasında Emsal Karar! Bu durum Araştırılmadan Karar Verilemez
İşe İade Davasında Emsal Karar! Bu durum Araştırılmadan Karar Verilemez

İşe İade Davasında Emsal Karar! Bu durum Araştırılmadan Karar Verilemez

Tüm yaşanan bu gelişmeler üzerine, Yargıtay’ca incelenen karara bozma gerekçisi yapılarak aşağıdaki karar verilmiştir.

İşe iade davasında mahkemece yapılması gereken ilk konu bilirkişi incelemesi ile gerçekten işçinin çalıştığı işyerinde küçülmeye yönelik alınmış bir kararın olup olmadığı, eğer küçülmeye dair karar alınmış ise bu kararın tüm çalışanlara eşit olarak uygulanıp uygulanmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca sözleşmesi sonlandırılan işçinin gerçekten istihdam fazlası olup olmadığı, çalışma yılları, tecrübesi, kıdemi dikkate alınarak, başka bir birimden çalıştırılma imkânının olup olmadığı ışığı altında, işverenin feshin son çare olması ilkesine uygun hareket edip etmediğinin tespiti gerekmektedir.

Bu nedenle davalı işyerinde, fesih tarihinden kısa bir süre önce ve sonra davacı ile aynı vasıflarda işçi alımı olup olmadığının tespiti hususunda gerekli araştırmalar da yapıldıktan sonra toplanan tüm deliller bir arada değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir.

Bu maddi ve hukuki olgular göz ardı edilerek, İlk Derece Mahkemesince eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi ve Bölge Adliye Mahkemesince de istinaf başvurusunun işin esasına girilmeksizin davacının davalı nezdinde işine iadesi yönünde karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 213 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara