Emeklilik Kıdem İhbar Tazminatı

Emeklilik Kıdem İhbar Tazminatı
Emeklilik Kıdem İhbar Tazminatı A. Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı, B. Emeklilik Nedeniyl İhbar Tazminatı EMEKLİLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI Emeklilik Kıdem İhbar Tazminatı, 1475 Sayılı İş Kanunu 14.maddesi ile bir işçi işyerinde 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün çalışarak prim gün ve süresinini doldurması durumunda Sosyal güvenlik kurumuna müracaat ederek...
Emeklilik Kıdem İhbar Tazminatı Nedir? Emeklilik nedeniyle iş akdinin feshedilmesi sebebiyle kıdem tazminatı işçinin haklarından biridir. Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için öngörülen sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısının tamamlanması gerekmektedir. Bu noktada işçinin 15 sene sigortalılık süresini doldurması ve 3600 günlük primini tamamlaması gerekir. Bu şartların sağlanması sayesinde emekliliğe hak kazanır. Bu şartların sağlanması ile işçi kendi istediğiyle işten ayrılsa bile kıdem tazminatına hak kazanır. Emekliliğe hak kazanan kişilerin aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde, iki seçenekleri bulunmaktadır. Bunlar:
  • Kıdem tazminatını almak,
  • Kıdem tazminatını saklı tutmaktır.
İşveren ile gidilecek olan anlaşma yolu bu noktada oldukça önem teşkil eder. Çalışan kişilerin kıdem tazminatı alması durumunda işe başlarken sıfırdan başlamaları söz konusudur. Bir senenin sonunda tekrar kıdem tazminatı almaktadır. Fakat kıdem tazminatı almaz ise kıdemi devam eder. Emeklilik kıdem ihbar tazminatı almak için bu şartların sağlanması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Verilir?

Emeklilik sebebiyle kıdem tazminatı almak için işçinin 15 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekmektedir. 3600 prim gün sayısını tamamladıktan sonra kıdem tazminatı alabilir. Öncelikli olarak işçi bu şartları sağladıktan sonra SGK’dan kıdem tazminatı alabilir, yazısını almalıdır. Ardından kıdem tazminatı için dilekçe ile beraber iş akdinin emeklilik sebebiyle feshedildiğini ifade eden bir belge teslim etmelidir. İşçi, iş akdini emeklilik sebebiyle fesdettiği ve bu feshi noter aracılığı ile bildirdiği zaman kıdem tazmini peşin olarak ve derhal şekilde almaya da hak kazanmaktadır. Kıdem tazminatı almak emekli olan işçilerin haklarından biridir. Bu hakkın alınamaması ya da engellerin çıkması durumunda alanında profesyonel bir avukat ile gerekli talepler yapılabilir.

İhbar Tazminatı Hakkı ve Hesaplama

İhbar tazminatı hesaplama için İş Kanunu’na göre emekli olunduktan sona çalışmaya devam edecek kişiler ile çalışmayacak olan kişiler arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bundan dolayı da kıdem, ihbar ya da yıllık izin gibi haklar, emekli olduktan sonra çalışan kişiler için de geçerliliklerini korumaktadır. İhbar tazminatı alabilmek için kişinin işveren tarafından iş akdinin sonlandırılması gerekmektedir. Ancak emekli olmuş çalışan kişilerin işten çıkarılması durumunda ihbar tazminatı alabilmesi mümkün olmaktadır. A. Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı, B. Emeklilik Nedeniyl İhbar Tazminatı

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Emeklilik Kıdem İhbar Tazminatı, 1475 Sayılı İş Kanunu 14.maddesi ile bir işçi işyerinde  15 yıl sigortalılık ve 3600 gün çalışarak prim gün ve süresinini doldurması durumunda Sosyal güvenlik kurumuna müracaat ederek,  SGK'dan  emeklilik gün ve süresini doldurup tazminat almaya hak kazandığına dair belge alıp işyerine yazılı olarak bildirmesinden sonra işten ayrılabilir. Bu yazı vermesi durumunda kıdem tazminatı alabilir. Aşağıda yayınladığımız yargıtay kararları incelediğinde emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı açık olarak anlatılmıştır, ve bu konuda da mahkemelerce verilmiş örnek kararlardır.

Emeklilik Kıdem İhbar Tazminatı - Yargıtay Kararı

EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA SEBEBİYLE İŞ AKDİNİ SONA ERDİRDİKTEN SONRA BAŞKA FİRMADA İŞE BAŞLAMA (Hakkın Kötüniyetli Kullanılması Olarak Değerlendirilemeyeceği - Davalının Kanunun Kendisine Verdiği Emeklilik Hakkını Kullandığı) BAŞKA ŞİRKETTE İŞE BAŞLAMA (Emekliliğe Hak Kazanma Sebebiyle İş Akdini Sona Erdirdikten Sonra/Hakkın Kötüniyetli Kullanılmadığı - Davacı İşverenin Kıdem Tazminatının İadesi Talebinin Reddi Gerektiği) KIDEM TAZMİNATININ İADESİ TALEBİ (Davalı İşçinin Emekliliğe Hak Kazanma Sebebiyle İş Akdini Sona Erdirdikten Sonra Başka Firmada İşe Başlayabileceği - Bu Sebeple Davacı İşverenin Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği) ONBEŞ YILLIK SİGORTALILIK VE 3600 GÜN PRİM GÜNÜ ŞARTLARINI SAĞLAMA (Emeklilik Hakkının Amacının İşyerinde Çalışarak Yıpranmış Olan İşçinin Emeklilik İçin Bir Yaşı Beklemesine Gerek Olmadan İş Sözleşmesini Aktif Sonlandırabileceği) 1475/m.14 4857/m.120 ÖZET: Davalı on beş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için istifa dilekçesi ile kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılmıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötü niyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Davacının ödenen kıdem tazminatının iadesine ilişkin talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Emeklilik Kıdem İhbar Tazminatı - Yargıtay Kararı

ÖZET: Somut olayda 4857 Sayılı Yasanın 21. maddesinin birinci fıkrasında işe başlatmama tazminatının alt ve üst sınırları gösterilmiş olup; bu sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi hususlar nazara alınarak bir belirleme yapılmalıdır. Dosya içeriğine göre davacı için anılan tazminatın 6 aylık ücret tutarı olarak belirlenmiş olması hatalı olmuştur. Fesih nedenine ve davacının emekliliğe hak kazanmış olmasına göre söz konusu tazminatın davacının 4 aylık ücreti tutarı olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. 4857 Sayılı Yasanın 21. maddesinin birinci fıkrasında işe başlatmama tazminatının alt ve üst sınırları gösterilmiş olup; bu sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi hususlar nazara alınarak bir belirleme yapılmalıdır. Dosya içeriğine göre davacı için anılan tazminatın 6 aylık ücret tutarı olarak belirlenmiş olması hatalı olmuştur. Fesih nedenine ve davacının emekliliğe hak kazanmış olmasına göre söz konusu tazminatın davacının 4 aylık ücreti tutarı olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Makalede Emeklilik Kıdem İhbar Tazminatı konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 234 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara