İhbar Kıdem Tazminatı İşçi Alacak Davası

İhbar Kıdem Tazminatı İşçi Alacak Davası
İhbar Kıdem Tazminatı İşçi Alacak Davası Tazminat bir kişi yada kuruluşun birine yada birden fazla kişiye isteyerek yada istemeden verdiği zararın telafisinin oluşturulması için talep edilen ödeme olarak adlandırılır. Haklarının bilincinde olan işçinin haksız iş sözleşmesini feshedilmesi durumu ile karşılaşmış olmanız halinde arabuluculuk veya dava açmanız...
İhbar Kıdem Tazminatı İşçi Alacak Davası Nasıl Alınır? İhbar kıdem tazminatı davası açmak, işçiye İş Kanunu kapsamında verilen haklar neticesinde mümkün olmaktadır. İhbar kıdem tazminatı işçi alacak davası konusunda yetkili olan mahkeme İş Mahkemesidir. Haksız nedenlerle ya da ihbar süresi bildirilmeden işten çıkarılan bir işçi haklarını İş Mahkemesine başvurarak arayabilmektedir.

İhbar Tazminatı Davası Açılabilmesi İçin Şartlar

İş Kanunu kapsamında hem işveren hem de işçi tarafından iş sözleşmesi feshedilebilmektedir. İş sözleşmesi feshedilmeden önce İş Kanunun 17. Maddesi kapsamında yer alan sürelere uygun şekilde her iki tarafında ihbar yapma zorunluluğu bulunmaktadır. İhbar yapılmadan işten çıkarılan bir işçi ya da ihbar yapmadan işten çıkan bir işçi için işveren ihbar tazminatı hakkı kazanmaktadır.

Kıdem Tazminatı Alınabilmesi ve Dava Açılabilmesi İçin Şartlar

Kıdem tazminatı işçinin aynı işyerinde görev süresine göre ödenilmesi gereken paradır. Bu paranın hak edilebilmesi ve bu hakkın aranabilmesi için bazı şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Kıdem tazminatı şartları şu şekilde sıralanabilmektedir;
  • İşçinin kıdem tazminatı hakkı kazanabilmesi için aynı işyerinde en az bir yıldır çalışıyor olması gerekmektedir.
  • İşçinin İş Kanunu’na uygun şekilde ve uygun bir yerde çalışıyor olması gerekmektedir.
  • Kıdem tazminatı davası açılabilmesi için işçinin haksız bir nedenle işten çıkarılması ya da haklı bir nedenle işten çıkması ve hak ettiği tazminatının işveren tarafından ödenmemesi gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Dava Sebepleri Nelerdir? İhbar Kıdem Tazminatı İşçi Alacak Davası

Kıdem tazminatı davası açılabilmesi için işten çıkarılmanın haksız ya da işten çıkmanın haklı bir nedenden dolayı gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu sebeplerden bazıları şu şekilde sıralanabilmektedir;
  • İşçinin yaptığı iş nedeniyle sağlık durumunun bozulması durumunda işi haklı bir nedenle bırakarak tazminatını alabilmektedir.
  • İşçinin maaşını alamaması, fazla mesai gibi kanun kapsamında hak ettiği ek ücretlerini alamaması durumunda işten haklı bir nedenle ayrılabilir ve kıdem tazminatı hakkına sahip olur.
  • İşçinin işi ile ilgili işveren tarafından yanıltılması durumunda işten haklı bir sebeple ayrılabilir ve kıdem tazminatı hakkına sahip olur.
  • İşçinin işyerinde taciz, küfür ya da hakarete uğrarsa haklı bir sebeple işten ayrılabilir ve kıdem tazminatı alabilir.
  • İşçinin hayatını kaybetmesi durumunda kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. İşçinin yasal varisleri tarafından kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.
  • Askerlik yasal bir zorunluluk olduğu için, askere gitmek için işi bırakmak haklı bir sebep olarak sayılmaktadır.
Tazminat bir kişi yada kuruluşun birine yada birden fazla kişiye isteyerek yada istemeden verdiği zararın telafisinin oluşturulması için talep edilen ödeme olarak adlandırılır. Haklarının bilincinde olan işçinin haksız iş sözleşmesini feshedilmesi durumu ile karşılaşmış olmanız halinde arabuluculuk veya dava açmanız halinde tazminat talebi için başvuru yapabilirsiniz.

İş Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Aslında bu birçok kişinin merak ettiği bir sorudur. Bunun yanı sıra İhbar Tazminatı Davası Nasıl Açılır? ve Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır? hepsi merak edilmektedir. Aslında bunların hepsi de aynı yöntemle olmaktadır. Öncelikli olarak tazminatınızı alamamış ve haksızlığa uğramış olmalısınız. Daha sonra ise bu hakkınızı aramak için öncelikle arabulucuya anlaşamama halinde iş mahkemeye başvurmanız gerekmektedir. Tazminat davalarında zaman aşımları son değişiklere göre 5 yıl olarak belirlenmiştir.

İhbar Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Kazanılır?

Merak edilen bu duruma bizimle irtibata geçerek bizden yardım alarak cevap bulabilirsiniz. Çünkü avukat desteği ve danışmanlığı size her konuda yardımcı olacak ve sizin işçi tazminat davasını kazanmanızı sağlayacaklardır. İş hukuku danışmanlığında sizi rahatsız eden çözümsüz sorularınızın tamamı çözüme ulaşmış ve size en doğru ve kısa yollar bildirilmiş olacaktır. İş hukuku konularında avukat desteği ve danışmanlığı ile fikir alışverişi yapabilir onlardan bilgi alarak daha önce işledikleri davaları göz önünde bulundurarak size bir sonuç bildirmelerini isteyebilirsiniz. İş Davası Tazminat davası açmadan önce Tazminat Davası Dilekçe Örneğini çok iyi bir şekilde incelemeli ve buna uygun bir dilekçe hazırlamalısınız. Tazminat davası başlamadan önce Tazminat Hesaplaması yapılır, alacaklarınız hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Daha sonra ise İş mahkemesi Kıdem ve İhbarTazminat Davası Harcı yatırılarak dava başlatılmış olunur. Ancak tüm bunları yaparken Tazminat Davası Açma Süresine dikkat etmeniz gerekmektedir. Sizde bulunduğunuz ilde baroya kayıtlı avukatlar ile irtibata geçerek daha detaylı bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Böylece haklarınız hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

İhbar Kıdem Tazminatı İşçi Alacak Davası İstinaf Kararı

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ YÖNTEMİNCE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI KANITLADIĞI - DİNLENEN TANIK BEYANLARI DİKKATE ALINDIĞINDA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YAPILAN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINA İLİŞKİN HESAPLAMANIN HUKUKA UYGUN OLDUĞU - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ. ÖZET: Fazla çalışma alacağına ilişkin yapılan istinaf incelemesinde davacının yöntemince fazla çalışma yaptığını kanıtladığı, fazla çalışma ücreti ödendiğine dair bir belgenin bulunmadığı ve dinlenen tanık beyanları dikkate alındığında bilirkişi raporunda yapılan fazla çalışma alacağına ilişkin hesaplamanın hukuka uygun olduğu görülmüştür. Mahkemece, davacının gebelik sebebi ile kanundan doğan yıllık iznini kullandıktan sonra 1 yıla yakın bir süre boyunca arka arkaya rapor alarak işyerine gelmediği, davalı işverence bildirimsiz fesih yapma hakkının kullanıldığı belirtilerek ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir. İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ DEVAMSIZLIĞININ HAKLI NEDENE DAYANDIĞI. KENDİ YERİNE ÇALIŞMASI İÇİN BULUP İŞYERİNE GÖNDERDİĞİ KİŞİNİN DAVACI GELİNCEYE KADAR ÇALIŞTIRILMASININ DA İŞVERENİN ÖRTÜLÜ DE OLSA DAVACIYA İZİN VERDİĞİ ANLAMINA GELDİĞİ. İŞVERENCE YAPILAN FESHİN HAKLI NEDENE DAYANMADIĞI - KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANDIĞININ KABULÜ. ÖZET: Davalı işveren, davacının dört gün devamsızlık yaptığını iddia etse de, babasının rahatsızlığı nedeniyle bu dört günden önce davacıya izin verilmesi üzerine davacının O…'ya gitmesi, davacı tanıklarının, babasının düzelmemesi üzerine davacının işyerini durumdan haberdar ederek izninin uzatılmasını istediğini ve hatta yerine çalışmak üzere başka bir kişiyi gönderdiğini, davacı gelene kadar bu kişinin çalıştığını doğrulamaları hep birlikte değerlendirildiğinde, Davacının devamsızlığının haklı nedene dayandığı, kendi yerine çalışması için bulup işyerine gönderdiği kişinin davacı gelinceye kadar çalıştırılmasının da işverenin örtülü de olsa davacıya izin verdiği anlamına geldiği açıktır. Bu durumda davalı işverence yapılan feshin haklı nedene dayanmadığının dolayısıyla davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığının kabulü gerekir. Makalemizde İhbar Kıdem Tazminatı İşçi Alacak Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Kıdem Tazminatı Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 197 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara