İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı

İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı
İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı İlk derece mahkemesince yapılan yargılama esnasında 07/11/2016 tarihli celsede, vazgeçilen tanıklar haricindeki davalı-karşı davacı tanıklarından 3 tanesinin dinlenildiği, dinlenilmeyen diğer tanıkları, hangi hususlarda dinletileceğine ilişkin davalı-karşı davacı vekiline diğer celseye kadar süre verildiği, açıklanmadığı...
İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı Alınır Mı? İşyeri değişikliğinden dolayı kıdem tazminatı alınabilmesi için çalışan bu değişikliği kabul etmemesi ve işten ayrılması gereklidir. Bir işveren bazı durumlarda çalışanının görevini değiştirmek isteyebilir. Bu değişiklik koşulları da mevcut iş ile bir olmayabilir. Böyle bir durumda çalışan bu değişikliği kabul etmek zorunda değildir. İş değişikliğini de kabul etmeyen çalışanlar ya aynı işe devam edebilir ya da kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir.

Kıdem Tazminatı Hangi Durumlarda Alınabilir?

Kıdem tazminatı bir çalışanın hakkının korunabilmesi için işten çıkarılma durumunda işveren tarafından ödenmesi gerekilen bir ücrettir. Kıdem tazminatı hakkının kazanılabilmesi için de bir kuruma bağlı olarak en az 1 yıl çalışılmış olması gereklidir. Kendi rızası ile işten çıkan kişiler kıdem tazminatı talep edemez. İşten çıkarılması ya da işyeri değişikliği kıdem tazminatı hakkının kazanılabileceği durumlardır.

İşverenin İşyeri Değişikliği Talebi

Bir işveren çalışanının işyerini değiştirmek istediği durumlarda çalışan kişi bu değişikliği koşulsuz olarak kabul etmek durumunda değildir. Böyle bir değişiklik ile karşı karşıya kalan çalışanın farklı seçenekleri mevcuttur. Yeni çalışma koşullarından memnun olan kişiler değişikliği kabul ederek yeni işyerlerinde görevlerine başlayabilir. Başka seçenek ise çalışanın eski işyerinde kalmaya devam etmesidir. Ancak kalma gibi bir seçeneği olmayan kişiler için de işyeri değişikliği tazminat hakkı doğar. Bu kişiler tazminatlarını alarak işten ayrılabilirler.

Sözleşmeye Dikkat!

İşçinin görev yeri değişikliğini kabul etmesi şart değildir. Ancak işe başlarken yapılan sözleşmelerde işçiden böyle bir değişikliği kabul edeceğine dair beyan alınabilir. Bundan dolayı herhangi bir sorun ile karşılaşmamak adına sözleşme imzalanmadan önce muhakkak dikkatli bir şekilde incelenmesi gereklidir.

İşyeri Değişikliğinin Kanundaki Yeri

İşyeri değişikliğinin olması durumunda uyulması gereken yasal düzenlemeler İş Kanunu’nun 22. Maddesine göre yapılmıştır. Bu kanuna göre değişikliğin yapılabilmesi için temel şart işçiye bu değişikliğin yazılı olarak bildirilmesi gereklidir. Ayrıca ilgili maddede bir işçinin değişikliği kabul etmesi için zorlanamayacağı böyle bir durumda işçi işverenine karşı dava açabileceği de belirtilmiştir. Bu değişiklik yalnızca tarafların karşılıklı olarak anlaşması durumunda yapılabilir.

İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı Yargı Kararı

İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı, İlk derece mahkemesince yapılan yargılama esnasında 07/11/2016 tarihli celsede, vazgeçilen tanıklar haricindeki davalı-karşı davacı tanıklarından 3 tanesinin dinlenildiği, dinlenilmeyen diğer tanıkları, hangi hususlarda dinletileceğine ilişkin davalı-karşı davacı vekiline diğer celseye kadar süre verildiği, Açıklanmadığı takdirde HMK.nun 241. maddesi gereğince değerlendirme yapılmasına karar verildiği, ancak davalı-karşı davacı vekilinin bir kısım tanıkların dinlenilmesinden vazgeçmeye ilişkin (HMK.nun 196. maddesi gereğince) davacı-karşı davalı vekilinin beyanının alınmadığı, HMK. nun 241. maddesi gereğince davalı-karşı davacı tarafın diğer tanıklarının dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verilerek aynı celsede taraf vekillerinin son beyanları alınmak suretiyle asıl ve karşı davanın esası hakkında karar verildiği görülmüştür. Asıl ve karşı davada davacı-karşı davalı kadın vekilinin 12 tanık bildirdiği, 8 tanığının dinlenildiği, davalı-karşı davacı erkek vekilin 17 tanık bildirdiği, 3 tanığının dinlenildiği görülmüştür. Delil gösteren taraf karşı tarafın açık izni olmadıkça o delile dayanmaktan vazgeçemez. (HMK. m. 196) Tanıklar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Başka bir anlatımla gösterilen tanıklardan bir kısmının tanıklığıyla ispat edilmek istenilen husus hakkında yeter derecede bilgi edinildiği takdirden geri kalanların dinletilmemesine karar verilebilir. Tarafların bildirdikleri tanıklar, hangi hususlarda dinleteceklerine ilişkin açıklamada bulunmamaları halinde ise tanıkların mahkemece belirlenen ve tarafların ileri sürdükleri uyuşmazlık konularının bütünüyle ilgili dinletileceğinin kabulü gerekmekle; Davalı-karşı davacının gösterdiği diğer tanıkların Hukuk Muhakemeleri Kanununun 240 vd. maddeleri gereğince dinlenerek asıl ve karşı davada gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi gerektiğinden eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olduğundan davalı-karşı davacının istinaf talebinin kabulü ile taraf vekillerinin esasa ilişkin istinat itirazları değerlendirilmeksizin ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak, Belirtilen eksiklikler ikmal edilerek yeniden yargılama yapılarak asıl ve karşı davada hüküm verilmek üzere dosyanın mahkemesine iadesine karar verilmesi gerekmiştir. Bununla birlikte, çalışma koşullarında esaslı değişikliği kabul etmeyen işçinin iş sözleşmesinin işverence feshi halinde, ihbar ve kıdem tazminatlarını talep hakkı doğar. İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız. (İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı)

Bu haber toplam 376 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara