Kıdem Tazminatsız İşten Çıkarma

Kıdem Tazminatsız İşten Çıkarma
Kıdem Tazminatsız İşten Çıkarma Tazminat bir kişi yada kuruluşun birine yada birden fazla kişiye isteyerek yada istemeden verdiği zararın telafisinin oluşturulması için talep edilen ödeme olarak adlandırılır. Haklarının bilincinde olan herkes karşılaşmış olduğu zarar karşısında talepte bulunmalıdır. Böylece bunların tekrar oluşmasını engeller ve tedbirler...
Kıdem Tazminatsız İşten Çıkarma, Kıdem tazminatsız işçinin işten çıkarılması halinde işveren aleyhinde açılabilecek dava ve uygulamalar ile hak edilen kıdem tazminatı istenebilmektedir. İşçilerin haklarını korunması amacıyla yürürlükte bulunan iş kanunu iş akdinin haksız yere feshedilmesi veya işçinin geçerli bir sebebe dayanarak işi bırakması halinde çalıştığı süreler bakımından kıdem tazminatı alabileceğine karar vermiştir. Kıdem tazminatsız işten çıkarılma halinde işveren aleyhine dava açılarak alınmayan kıdem tazminatı istenebilmektedir. Kıdem tazminatsız işten çıkarma durumunda işçi süresi içinde önce arabulucuya ardından da mahkemeye başvurarak işveren aleyhinde dava açabilir. Bu dava kıdem tazminatı nedeniyle olabileceği gibi haksız yere işten çıkarılma, ihbar tazminatı, fazla mesai ücret alacağı gibi işçi ve işveren alacaklarıyla ilgilide açılabilmektedir.

Kıdem Tazminatını Hak Etme Şartları Nelerdir?

İşten çıkarılan işçinin hakları 2019 çerçevesinde işten çıkarılan işçilerin birtakım hakları bulunmaktadır. Kıdem tazminatı en az 1 yıllık süreyle bir işçinin aynı işyerinde çalışmasıyla kazanılmakta ve iş akdinin sonlanması halinde işçiye bu hakkı ödenmelidir. Genellikle işveren bu tazminatı ödenmekten kaçındığı için işçi ve işveren arasında uyuşmazlığa neden olmaktadır. İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi aşağıda sayılan sebeplerle işten ayrılırsa da tazminatı hak etmektedir. Bu sebepler;
  • İşin işçinin sağlığının bozulmasına neden olması,
  • İşçinin maaşını alamaması,
  • İşçinin yapacağı iş konusunda yanıltılması,
  • İş yerinin veya işin nev’inin değişmesi,
  • Erkekler için askerlik kadınlar içinse evlilik durumları,
  • Ölüm,
  • İşyerinde işveren diğer çalışanlar veya müşterilerce uğranılan taciz, hakaret küfür
Gibi sebeplere bağlı olarak işçi işi bırakırsa kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır.

Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

Tazminatsız işten çıkarılan işçi ne yapmalı konusunda uygulanacak yargı süreçleri takip edilerek hak arama işlemi gerçekleştirilebilir. İşten ayrılan veya haksız yere iş akdi feshedilen işçi 30 gün içinde arabulucuya başvurarak kıdem tazminatını isteme hakkına sahiptir. Arabulucuda işverenle bir araya getirilecek işçinin talebi karşılanmazsa anlaşılamadığına dair arabulucuda düzenlenecek tutanaktan itibaren 15 gün içinde iş mahkemesine kıdem tazminatı davası açılmalıdır. Kıdem tazminatı davası dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasıyla açılır. Kıdem tazminatı davası işveren aleyhine işçinin veya işverenin yerleşim yerinin bulunduğu yer iş mahkemesine açılacaktır. Dava dilekçesi işveren ve davacının isimleri, kimlik bilgileri varsa avukata ait bilgilerle birlikte davanın konusu ve netice-i talep kısımlarından oluşmalıdır. İş davasının olumlu sonuçlanması için davanın sebebi delilleriyle açıklanmalı iş akdinin haksız feshedilmesine neden olan olaylar ve işten ayrılmayı haklı kılan durumlar ispatlanmalıdır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında alınan brüt ücretle birlikte ödenen yol, yemek, fazla mesai, prim gibi ücretlerde hesaba katılacağından bu konuda diğer ücret kalemlerinin de her türlü delille dava dilekçesinde ispatı önem arz etmektedir.

Kıdem Tazminatı Davaları Ne Kadar Sürer?

Kıdem tazminatı davaları işçi ve işveren arasında meydana gelen alacak davalarından olduğundan Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen hedef süreler kapsamında 540 gün içinde kıdem tazminatı davalarının sonuçlandırılması öngörülmektedir. Ancak bu sürelere arabulucu aşaması ve iş mahkemesinin kararına itiraz durumunda gidilecek istinaf ve Yargıtay aşamalarında geçecek süreler dahil değildir. Kıdem tazminatı davalarında etkili sonuç elde edebilmek ve daha hızlı netice almak içim iş hukukunda deneyimli avukatlık bürolarından avukatlık ve hukuki yardım desteği almanız isabetli olacaktır.

Kıdem Tazminatsız İşten Çıkarma

Tazminat bir kişi yada kuruluşun birine yada birden fazla kişiye isteyerek yada istemeden verdiği zararın telafisinin oluşturulması için talep edilen ödeme olarak adlandırılır. Haklarının bilincinde olan herkes karşılaşmış olduğu zarar karşısında talepte bulunmalıdır. Böylece bunların tekrar oluşmasını engeller ve tedbirler alınmasını sağlamış olur. Öncelikle kıdem tazminatının tanımına değinecek olursak; kıdem tazminatı, kendi isteği haricinde işten ayrılmış yahut ayrılmak zorunda kalmış çalışanların işyerinden çıkışı yapılırken kanun gereği almaya hak kazandığı tazminat türüdür. Her tazminatta olduğu gibi, kıdem tazminatında da birtakım koşulla vardır. Bu koşullardan en önde geleni, işçinin kıdem tazminatına hak kazanması için, ayrıldığı işyerinde bir yıldan fazla çalışmış olması gerektiğidir. Aynı zamanda tanımda da belirtildiği üzere, kendi isteğiyle işten ayrılmış olan çalışanlara hiçbir şekilde kıdem tazminatı ödenmez. Bunun yanı sıra kıdem tazminatının ödenebilmesi için işçinin sigortalı olması gerektiği de öne sürülür. Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışanın işten ayrılmadan önceki aldığı son brüt maaşı göz önüne alınır. Ve alınan bu son brüt maaşı, kişinin işyerinde çalıştığı yılla çarpılarak kıdem tazminatının miktarı ortaya çıkmış olur. Kıdem tazminatının bir de süresi mevcuttur. Çalışan 10 (on) yıl içerisinde tazminat hakkına ulaşmış olmalıdır. 10 yıl içerisinde hala daha tazminatına erişmemiş olan işçiler bu haklarını kaybederler.

Kıdem Tazminatsız İşten Çıkarma Avukat Ve Danışmanlık

İşçinin tazminatsız olarak işten çıkarılması durumu yaşadığımız iş çeveresinde sık görülür olaylardandır. Sık görülen tazminatsız işten çıkarma konusunda öncelikle işçinin iş hukukundan kaynaklanan haklarının neler olduğu bilmesi gerekmektedir. İş kanunu iş hayatını düzenleyen işçi ve işverenin haklarını düzenleyen kaynaktır. İşçi iş kanundan kaynaklı haklarını ve haklarının nasıl elde edeceği hususunda hukuksal destek danışmanlık hizmeti almasında fayda vardır. Bir görüşme ile bir çok haklarınızı ve tazminatlarınıza kavuşacağınızı bilinmesi gerekmektedir. Makalede Kıdem Tazminatsız İşten Çıkarma konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 293 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara