Miras Davası Veraset Belgesi İptali

Miras Davası Veraset Belgesi İptali
Miras Davası Veraset Belgesi İptali | Bir kişinin ölmesi durumunda mirasçılarının hukuki olarak yapması gereken ilk işlemlerden biriside veraset belgesinin bir diğer adı ile mirasçılık belgesinin alınmasıdır. Bahsi geçen veraset belgesi kimlerin ne oranda mirasçı olduklarını gösteren bir resmi belge olarak ifade edilmektedir. Miras bırakan kişinin vefat etmesi ile mirasçıları mahkemeye başvurarak kendilerine veraset verilmesini talep edebilmektedirler.

Veraset Belgesi Nedir?

Bir kişinin ölmesi durumunda mirasçılarının hukuki olarak yapması gereken ilk işlemlerden biriside veraset belgesinin bir diğer adı ile mirasçılık belgesinin alınmasıdır. Bahsi geçen veraset belgesi kimlerin ne oranda mirasçı olduklarını gösteren bir resmi belge olarak ifade edilmektedir. Miras bırakan kişinin vefat etmesi ile mirasçıları mahkemeye başvurarak kendilerine veraset verilmesini talep edebilmektedirler. | Miras Davası Veraset Belgesi İptali

Veraset Belgesi Nereden Alınmaktadır?

Veraset belgesinin alınması konusunda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Yetki açısından bu mahkemeler ve veraset alımı konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Türkiye içerisinde her sulh Hukuk Mahkemesine gerekli başvurunun yapılması ile bu belgenin alınması mümkün olabilmektedir. Ancak bu işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülebilmesi konusunda ölen kişinin kaydının bulunduğu yerde bulunan mahkemeye başvurulması faydalı olmaktadır. Bu konuda hukuki işlemler için  avukat yardımı alınması da yararlı olabilmektedir. | Miras Davası Veraset Belgesi İptali

Mirasçılık Belgesinin İptal Edilmesi Nasıl Olur?

Ölen bir kişinin mirasçılarının farklı mahkemelere müracaat etmesi ile mirasçılık belgeleri almaları mümkün olabilmektedir. Bu durum mirasçı sayısının fazla olması ve mirastan feragat sözleşmesi olması ile farklı sebeplerden dolayı her mirasçının çıkarttığı mirasçılık belgesi farklı olabilmektedir. Bu durumda iki farklı mahkemenin iki farklı miras payı belirlemesi durumu söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda mirasın paylaşılması konusunda oldukça önemli sıkıntıların doğmasına neden olabilmektedir. Böyle bir durumda yapılacak olan iş hukuka aykırı olduğu düşünülen mirasçılık belgesinin iptalinin istenmesi ile dava açılmasıdır. Bu dava diğer tüm mirasçılara yöneltilerek olmaktadır. Hasımlı olarak açılacak bu davalarda diğer mirasçılar da mahkemede dinlenecek ve tüm deliller değerlendirilecektir. Tüm bu işlemlere göre mahkeme bir karara varacaktır. | Miras Davası Veraset Belgesi İptali

Mirasçılık Belgesinin İptali veya Düzeltilmesi

Mirasçılık belgesi mahkeme tarafından çekimsiz yargı yolu ile vermektedir. Bu şekilde davada taraf olmayan kişinin temyiz yoluna başvuru yapma hakkı bulunmamaktadır. Ancak böyle durumda olan bir kişinin her zaman Sulh Hukuk mahkemesine başvuruda bulunmak ve mirasçılık belgesinin aksini iddia ve ispat ederek bu belgenin iptalini isteme hakkı bulunmaktadır. Mirasçılık belgesinin iptali davası bu belgeyi vermekte olan mahkemeden istenebileceği gibi farklı yerde bulunan bir Sulh Hukuk Mahkemesinden de istenebilmektedir. Miras sebebiyle açılan davalarda bahsedecek olursak,  Vasiyetin iptali,  Mirastan Çıkarma, Muvazaa nedeniyle  tapu iptal davalar,  Tenkis saklı pay davaları,  Mirasta  istihkak davası, Veraset belgesinin İptali  olarak sıralayabiliriz. Miras davası nasıl açılır sorusunun detaylarından ziyade ana başlıklar altında verilmesi daha doğru olacak. Çünkü miras hukuku çok geniş bir kavram olup mutlaka avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. | Miras Davası Veraset Belgesi İptali

Miras Davası Veraset Belgesi İptali Nasıl Açılır?

Ölenin mirasçısı olduğu halde, her nasılsa Veraset Belgesinde gösterilmeyen kişi; Veraset ilamı henüz kesinleşmemiş ise "Veraset İlamına İtiraz Davası", Kesinleşmişse "Veraset ilamının İptali Davası" açabilir. Veraset Belgesinin İptali Davası Her hangi bir Sulh Hukuk Mahkemesi'nde veya Veraset Davası devam ediyorsa, davaya bakan mahkemede açılır. Veraset Belgesinin İptali Davasında husumeİptale konu olan Veraset İlamını alanlara yöneltilir. İptale konu olan dava dosyası ve Nüfus kayıtları getirilir. Şahitler dinlenir, deliller tartışılır. Neticede, hâsıl olan kanaate göre karar verilir. | Miras Davası Veraset Belgesi İptali

Miras Davası Veraset Belgesi (Mirasçılık Belgesi) Nedir Nasıl Alınır?

Miras Davalarında Davaya bakmakla Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. Başvurusu üzerine, yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh hukuk mahkemesince mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir. Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir. Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır. Mirasçılık belgesi, maddi bir olayın varlığın ve kişiler arasındaki irs ilişkisini tespit eden belgelerdir. Mirasçılıktan çıkarma (ıskat) mirastan feragat ya da mirastan yoksunluk (mahrumiyet) hallerinin varlığı mirasçılık belgesi verilmesine engel değildir. Miras Davası Nasıl Açılır konusunu linke tıklayarak daha detaylı inceleyebilirsiniz. | Miras Davası Veraset Belgesi İptali

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara