Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nasıl Açılır - Görevli Mahkeme, Zamanaşımı Süresi ve Nasıl İspat Edilir?

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nasıl Açılır - Görevli Mahkeme, Zamanaşımı Süresi ve Nasıl İspat Edilir?
Miras sebebiyle istihkak davasının temel yönlerini, açılma koşullarını, ispat yükünü ve zamanaşımı sürelerini açıklar. Peki, Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nasıl Açılır?

Miras sebebiyle istihkak davası, mirasın bölünmesi veya terekenin bir kısmının haksız yere başka bir kişi tarafından elinde bulundurulması durumunda, mirasçılar tarafından açılan ve tereke üzerindeki haklarının korunmasını amaçlayan bir davadır.

Bu dava türü, mirasçıların mülkiyet haklarının korunması ve haksız elde bulundurulan malın geri alınması için önemli bir hukuki araçtır. Aşağıda, miras sebebiyle istihkak davasıyla ilgili temel bilgiler ve süreçler detaylandırılmıştır:

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nedir?

Mirasçılık haklarına dayanarak, yasal veya atanmış bir mirasçının, terekenin tamamı veya bir kısmını haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı açtığı ve terekeye ait olan malın geri verilmesini talep eden davadır.

Mirası Reddeden İstihkak Davası Açabilir mi?

Mirası reddeden bir kişi, miras sebebiyle istihkak davası açamaz çünkü bu davayı yalnızca yasal veya atanmış mirasçılar açabilir.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir mi? Mülkiyetin tespitine ilişkin olan istihkak davaları, kabulüne dair kararlar kesinleşmeden icra edilemez.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Miras sebebiyle istihkak davası, asliye hukuk mahkemesinde açılır. Yetkili mahkeme, mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Ayni Dava mı?

Evet, miras sebebiyle istihkak davası, mirasçıların tereke üzerinde sahip oldukları ayni hakkı koruma amacı taşıyan ve mutlak nitelikte bir davadır.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası İspat Yükü Kimdedir?

Davacı, mirasçı olduğunu, malın terekeye ait olduğunu ve davalının bu mallar üzerinde zilyet olduğunu ispatlamalıdır. Davalı ise, tereke malına haklı bir sebeple zilyet olduğunu ispatlamakla yükümlüdür.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Zamanaşımı Süresi Nedir?

Davacı yasal mirasçıysa, davalının terekeye zilyet olduğunu öğrendiği andan itibaren 1 yıl; her halükarda yasal mirasçıysa mirasbırakanın vefatından itibaren 10 yıl, davalı kötüniyetliyse 20 yıldır.

Bir Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Ortalama olarak, miras davaları 1 ila 2 yıl arasında sonuçlanır, ancak Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu tarafından belirlenen ortalama süre 731 gündür.

Miras İstihkak Davası Hangi Durumda Açılır?

Miras sahibi olan kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yaşamı boyunca terekesi olarak değerlendirilebilecek mallarının mirasçılar arasında paylaştırılması gerçekleştirilmektedir.

Bu işlem sırasında malların bir kısmına sahip olmuş olsa bile eğer mirasçılıkta hak sahibi olup kendi hakkının alındığı düşünüyorsa kişi mirasçılıktaki üstün hakkından dolayı miras nedeniyle istihkak davasını açabilmektedir.

Hangi Mahkemede Miras İstihkak Davası Açılır?

Miras istihkak davalarını açmak için kişilerin bulunduğu yerde bulunan mahkemelere bağlı olarak Sulh hukuk mahkemelerine ya da asliye hukuk mahkemelerine başvuru yapması gerekmektedir.

Hangi sul hukuk ya da asliye hukuk mahkemesine başvurulacağının belirlenmesi noktasında ise davayı açmak isteyen kişinin, mirası bırakan kişinin son olarak ikamet ettiği yerleşim yerinde davasını açması gerekmektedir. Bununla birlikte davada söz konusu olan miras değerleri de farklı mahkemelerin görev almasına etkili olabilir.

Kimler Miras İstihkak Davası Açabilir?

Miras istihkak davalarını sadece mirasçı sıfatına sahip olan kişiler açabilir. Bu mirasçıların yasal olarak mı yoksa atanmış bir şekilde mi bu statüye gelmiş oldukları önemli değildir.

Burada temel nokta kişinin davayı açarken kendisinin mirasçı olduğunu kanıtlamasıdır. Yasal mirasçılar için bu türden bir sorunun ortaya çıkması oldukça zorken atanmış mirasçıların bu soruna karşı tedbirli olması gerekmektedir.

Miras İstihkak Davalarında Mirasçılık Hakkının Korunması

Miras nedeniyle istihkak davalarının açılması söz konusu olduğunda hakim tarafından mirasa ilişkin davalı sıfatına sahip olan diğer mirasçıların haklarının korunması adına bazı işlemler yapılmaktadır.

Bu işlemler davalının güvence göstermesi ya da tapu kütüğüne şerh koydurması şeklinde gerçekleşmektedir.

Miras İstihkak Davalarının Kabulü Neler Getirir?

Miras gerekçesiyle istihkak davasını açmış olan kişinin talebi mahkemeden karşılık bulursa bu durumda davayı açan kişiler kendi talep etmiş oldukları hakları elde etmektedirler.

Bu işlem doğrudan malların davayı açan kişiye aktarımı şeklinde gerçekleşmektedir. Miras hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras İstihkak Davalarında Zamanaşımı

Zamanaşımı sürelerinde istihkak davalarında iyi niyetlilik dikkate alınarak işlem yapılır. Dava kendisine açılmış olan kişiler haksızlığından haberdar değilse bu durumda davacı kişinin miras üzerinde hak sahibi olduğunu öğrenmesinin üzerinden geçen 1 yıllık sürede diğer tüm durumlarda ise 10 yıllık sürede davayı açması gerekmektedir.

İyi niyetlilik ilkesinden yola çıkılarak verilen bu kararda aynı zamanda davalı kişilerin iyi niyet göstermediği yönünde bir karar verilirse bu halde miras istihkak davalarının açılması için 20 yıllık bir zamanaşımı süresinin kişilere tanınması mümkün olabiliyor.

Mirasçılık haklarını elde etmek için kişilerin zamanaşımı süresinde davalarını açması gerekmektedir. Konuyla bağlantılı olan İstihkak Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Bu haber toplam 303 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara