Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın Hükmen Reddi
Mirasın Hükmen Reddi | Tebliği yapılan muhtıra ile öğrendiğini, mirasçının, terekenin borca batık olduğunu öğrendikleri tarihten itibaren her zaman mirasın reddi, terekenin borca batık olduğunun tespiti talebinde bulunabileceğini, yerel mahkemece talebin hatalı olarak gerçek ret olarak nitelendirildiğini, oysa talebinin hükmen ret, Terekenin borca batık olduğunun tespiti...
Mirasın Hükmen Reddi Nasıl Olur? Tebliği yapılan muhtıra ile öğrendiğini, mirasçının, terekenin borca batık olduğunu öğrendikleri tarihten itibaren her zaman mirasın reddi, terekenin borca batık olduğunun tespiti talebinde bulunabileceğini, yerel mahkemece talebin hatalı olarak gerçek ret olarak nitelendirildiğini, oysa talebinin hükmen ret, Terekenin borca batık olduğunun tespiti olduğunu, dava dilekçesinde de bunu açıkça belirttiğini, olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirmenin ise hakime ait olduğunu, her ne kadar davayı hasımsız olarak açmış ise de, Yerel mahkemece yapılması gereken işin miras bırakanın tüm alacaklılarını davaya dahil etmek, miras bırakanın ölüm tarihi itibariyle terekenin aktif ve pasifini belirlemek, mirasçıların mirası kabul anlamına gelecek davranışlarının bulunup bulunmadığını tespit etmekten ibaret olduğunu, Kamu düzenine ilişkin olan taraf teşkili sağlanmadan terekenin aktif ve pasifi belirlenmeden yanlış nitelendirme ve değerlendirme sonucunda, süreye tabii olmayan mirasın hükmen reddinin tespiti davasında, davanın süre yönünden reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğundan bahisle, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına; terekenin borca batık olduğunun ve mirası hükmen reddettiğinin tespitine karar verilmesi istemiyle istinaf kanun yoluna başvurmuştur. | Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın Hükmen Reddi Davası İstinaf Mahkemesi Kararı

Ölüm tarihinde başlayarak, miras bırakanın borçlarının olması ödemeden güçsüzlük açıkça sabit veya resmi olarak tespit edilmiş ise, miras hükmen reddedilmiş sayılır. Mirasçılar Türk Medeni kanunumuzun 610. kısmında yazılı anlaşmazlık da bulunmadıkça, yani habersizce mirası kabul etmiş duruma düşmüş olmadıkça, murisin ödemeden aczinin tespitini için her zaman dava açabilir. Türk Medeni 606. maddesinde bulunan süre bu davada uygulanmaz. Dava alacaklılara karşı yöneltilerek açılır ve görülür. Bu davada görevli mahkeme ve yetkili mahkeme ise alacaklıların davanın açıldığı zamandaki ikametgahı mahkemesidir. Ayrıca Türk Medeni Kanununun Velayet Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 39/2. fıkrası gereğince mirasın reddi yetkisini içeren özel vekaletname sunulması da zorunludur. | Mirasın Hükmen Reddi

Bu haber toplam 324 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara