Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır?

Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır?
Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır? | Saklı pay miras bırakan kişiye belirli derecede yakınlığı olan kişilerin bırakılan miras üzerinde belirli bir pay ve haklarının olduğu düşüncesiyle başvurdukları yasal süreçteki dava tipidir. Miras bırakan mal varlığının tamamını istediği kişiye miras olarak bırakabilme özgürlüğüne sahip değildir. Bundan dolayı; kanuni...
Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır, Miras, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında bireylere tanınmış en temel haklardan biridir. Buna göre; bir kişi ölürse, bu kişinin yasal (zorunlu olarak mirasçı olan kişiler yasal mirasçıdır.) ya da seçimlik (kendisinin seçmiş olduğu)  mirasçıları sahipsiz kalan mal varlığı değerlerini yasal olarak bölüşürler. Bu durumda, ölen kişiye miras bırakan (muris), bölüşülecek olan mal varlığı değerine tereke, ve mal varlığı değerinin bölüşümünün yapılacağı ardıl kişilere ise mirasçı veya varis denir. Türk Medeni Kanununun 599.maddesine göre, “mirasçıların tümü, murisin ölümüyle terekeyi bir bütün olarak kanun gereğince” edinirler. Keza; murisin tüm ayni haklarını, alacak haklarını, diğer mal varlığı haklarını, taşınır ve taşınmazları üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar. Elbette, MURİSİN BORÇLARINDAN DA SORUMLUDURLAR. Özellikle son yıllarda, dünyanın git gide uluslararası hukuka daha aşina hale gelmesiyle birlikte, uluslararası evliliklerin de sayısı çoğalmıştır. Bu durum da, beraberinde pek çok sorun ve sonucu getirmenin yanı sıra, evlilik birliğinden doğan “miras hukuku” sonuçlarını da doğurmaktadır.

Miras Hukukunda Kimler Mirasçıdır?

Mirasçılar, kendi aralarında iki kısımda incelenmektedir. :Yasal mirasçılar ve atanmış/iradi mirasçılar. Yasal Mirasçılar: Yasal mirasçı, miras bırakan öngörmemiş de olsa “mirasçı” sıfatıyla terekede hak sahibi olan kişilerdir. Bunlar; birinci derecedeki alt soylar, yani kişinin çocuklarıdır. Burada, muristen önce ölmüş olan çocukların yerini, kendi alt soyları alır. Yani, murisin torunu olan kişi, eğer anne/babası ölmüşse mirasçı olacaktır. Diğer yasal mirasçılar ise, üst soydur. Alt soyu bulunmayan murisin mirasçıları ana ve babasıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçılardır. Muristen önce ölmüş olan ana ve babanın yerini, ölen ana ve babanın alt soyları, yani murisin kardeşleri alır. Bunlar dışında, en önemli paylardan birini murisin sağ kalan eşi alacaktır. Son yasal mirasçı ise, hiçbir mirasçısı bulunmayan murisler için mirasçı olan “devlet” tir. İradi Mirasçılar: Bunlar, murisin kendi tasarrufuna göre belirleyeceği seçimlik kişilerdir. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de olabilir. Ancak muris, bir yasal mirasçısı bulunmasına rağmen mirasının tamamını bir iradi mirasçıya bırakamaz. Çünkü, yasal mirasçıların bir “saklı payları” vardır. Yani, muris istese de istemese de yasal mirasçılara bir pay bırakmak zorundadır.

Miras Hukuku Avukat Ve DanışmaMiras Hukukunda Sağ Kalan Eşin Miras Hakkı Nedir

*Sağ kalan eş, mirası murisin alt soyu ile paylaşması halinde, terekenin ¼’ünü; *Sağ kalan eş, mirası murisin üst soyu ile paylaşması halinde terekenin yarısını; *Sağ kalan eş, mirası murisin büyük ana-babasıyla paylaşması halinde terekenin ¾’ünü, kendinden başka mirasçı yoksa terekenin tamamını edinir.

Saklı Pay Nedir Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır

Alt soylar, kanunen kendi paylarına düşen kısmın en az yarısını; üst soylar kanunen kendi paylarına düşen kısmın en az ¼’ünü; sağ kalan eş ise kanunen kendi payına düşen kısmın tamamını SAKLI PAY olarak elinde bulundurur. Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır saklı pay nedir için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Miras Hukukunda Miras Nasıl Paylaşılır

Yasal ya da iradi mirasçıların, noterden bir mirasçılık belgesi almasıyla paylaştırma süreci başlar. Kural olarak, özellikle taşınmaz mal varlığı değerlerini içeren terekelerin bölünmesine ilişkin işlemler, resmi şekle bağlı olarak yapılır. Bu, ya bir notere başvurmak ya da sulh hukuk mahkemesine dava açmak yoluyla yapılmakta olan bir işlemdir. Belirtelim ki, saklı payını alamayan ya da haksızlığa uğradığını düşünen mirasçı, yetkili Türk mahkemesine giderek TENKİS DAVASI açabilir. Miras Davaları, bil mal varlığının mirasçılar arasında bölüştürülmesine denilmektedir. Miras hakları Miras Hukuku tarafından korunmaktadır. Miras davası açıldığında belli bir sürede davanın tamamlanması gerekmektedir. Miras Davalarında Zaman Aşımı bulunmaktadır. Ancak bu süreler birbirlerine göre farklılık göstermektedir. Kimi davalar 1 yıl kimileri 10 yıl kimileri ise 20 yıl gibi sürede zaman aşımına uğramaktadır. Miras Davaları Ne Kadar Sürer? diye birçok kişi düşünmektedir. Miras davalarının süresi tamamen davanın şekline ve gidişatına göre değişmektedir. Yani kesin olarak bir süre yoktur. Miras Davaları Kaç Yıl Sürer? diyen birisi için bu açıklamalar yeterli olacaktır.Miras Davası, konusunda önceki makalelerimiz de bulabilirsiniz. Miras Davası Nasıl Açılır? diye merak eden birisi yine avukatlarımızdan gerekli bilgileri alabilirler. Ayrıca yine birçok kişi Miras Davaları Hangi Mahkemede Görülür? diye de merak etmektedir. Miras davaları aile mahkemelerinde görülmektedir. Miras hukuku alanında uyuşmazlık konusunun bulunması durumunda Miras Avukatı ve danışmanlığı ile sürecin ilerlemesi yönünden yararlı olacaktır. (Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır) konusu hakkında detaylı bilgi için ziyaret ediniz.

Bu haber toplam 608 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara