Veraset belgesi iptali nasıl yapılır? Mirasçılık belgesinin iptalini kimler isteyebilir?

Veraset belgesi iptali nasıl yapılır? Mirasçılık belgesinin iptalini kimler isteyebilir?
Veraset ilamının iptali, miras hukukunda sık karşılaşılan bir durum olup, yanlışlıkların düzeltilmesi veya eksik bilgilerin tamamlanması için gereklidir. Bu süreç, mirasçıların haklarının korunması ve mirasın paylaşılması açısından önemli olmaktadır.

Veraset ilamının iptali, mirasçılık belgesinde yer alan hataların düzeltilmesi veya belgenin tamamen iptal edilmesi için açılan bir davadır. Bu tür davalarda, mirasçılık belgesinin yanlış düzenlendiğini veya eksik bilgiler içerdiğini düşünen kişiler, belgenin iptali için sulh hukuk mahkemesine başvurabilirler. Veraset ilamı iptali, Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında yürütülür ve miras hukukunda önemli bir yer tutar.

Veraset İptali Nasıl Yapılır?

Veraset ilamının iptali davası, veraset ilamında yer alan yanlışlıkların veya eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla açılır. Davacılar genellikle mirasçılık belgesi verilen kişiler veya mirasçı olmasına rağmen belgede adı geçmeyen kişilerdir. Davanın davalısı ise mirasçılık belgesi lehine olan kişiler ya da duruma göre Hazine'dir.

Veraset İlamı Bozulur mu?

Veraset ilamı, noter veya Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen bir karar olup, geçerliliği ileri sürülebilir ve iptali davası açılabilir. Türk Medeni Kanunu'nun 598. maddesine göre, mirasçılık belgesinin iptali için dava açılabilir ve bu şekilde veraset ilamı bozulabilir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Kararı Kesinleşmeden İcraya Konulabilir mi?

Mirasçılık belgesinin iptali davası, eda hükmü içeren alacak davalarından farklıdır ve bu nedenle vekalet ücreti kesinleşmeden icra edilemez. Mirasçılık belgesinin iptali, çekişmeli bir süreç olduğundan icra işlemi için kesinleşmiş bir karar gereklidir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Mirasçılık belgesinin iptali davası, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Yetkili mahkeme, ölen kişinin son yerleşim yerindeki mahkemedir. Bu tür davalarda, davacı ve davalıların belirlenmesi ve doğru bir şekilde hasım gösterilmesi önemlidir.

Mirasçılık Belgesinin İptalini Kimler İsteyebilir?

Mirasçılık belgesinin yanlış veya eksik düzenlenmesinden dolayı mağdur olan her mirasçı, bu davayı açabilir. Mirasçılık belgesinde adı geçmeyen veya hakları doğru bir şekilde yansıtılmayan herkes, belgenin iptali için dava açma hakkına sahiptir.

Veraset İlamı Çıktıktan Sonra Ne Olur?

Veraset ilamı alındıktan sonra, mirasçılar bu belgeyi, vukuatlı nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanları ve veraset intikal vergisi ödendiğine dair belge ile birlikte tapu müdürlüğüne sunarlar. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla, mirasa konu taşınmazın devri resmiyet kazanır.

Veraset Belgesi Nedir?

Bir kişinin ölmesi durumunda mirasçılarının hukuki olarak yapması gereken ilk işlemlerden biriside veraset belgesinin bir diğer adı ile mirasçılık belgesinin alınmasıdır. Bahsi geçen veraset belgesi kimlerin ne oranda mirasçı olduklarını gösteren bir resmi belge olarak ifade edilmektedir.

Miras bırakan kişinin vefat etmesi ile mirasçıları mahkemeye başvurarak kendilerine veraset verilmesini talep edebilmektedirler.

Veraset Belgesi Nereden Alınmaktadır?

Veraset belgesinin alınması konusunda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Yetki açısından bu mahkemeler ve veraset alımı konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır.

Türkiye içerisinde her sulh Hukuk Mahkemesine gerekli başvurunun yapılması ile bu belgenin alınması mümkün olabilmektedir. Ancak bu işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülebilmesi konusunda ölen kişinin kaydının bulunduğu yerde bulunan mahkemeye başvurulması faydalı olmaktadır. Bu konuda hukuki işlemler için avukat yardımı alınması da yararlı olabilmektedir.

Mirasçılık Belgesinin İptal Edilmesi Nasıl Olur?

Ölen bir kişinin mirasçılarının farklı mahkemelere müracaat etmesi ile mirasçılık belgeleri almaları mümkün olabilmektedir. Bu durum mirasçı sayısının fazla olması ve mirastan feragat sözleşmesi olması ile farklı sebeplerden dolayı her mirasçının çıkarttığı mirasçılık belgesi farklı olabilmektedir. Bu durumda iki farklı mahkemenin iki farklı miras payı belirlemesi durumu söz konusu olabilmektedir.

Böyle bir durumda mirasın paylaşılması konusunda oldukça önemli sıkıntıların doğmasına neden olabilmektedir. Böyle bir durumda yapılacak olan iş hukuka aykırı olduğu düşünülen mirasçılık belgesinin iptalinin istenmesi ile dava açılmasıdır. Bu dava diğer tüm mirasçılara yöneltilerek olmaktadır.

Hasımlı olarak açılacak bu davalarda diğer mirasçılar da mahkemede dinlenecek ve tüm deliller değerlendirilecektir. Tüm bu işlemlere göre mahkeme bir karara varacaktır.

Mirasçılık Belgesinin İptali veya Düzeltilmesi Nasıl Olur?

Mirasçılık belgesi mahkeme tarafından çekimsiz yargı yolu ile vermektedir. Bu şekilde davada taraf olmayan kişinin temyiz yoluna başvuru yapma hakkı bulunmamaktadır. Ancak böyle durumda olan bir kişinin her zaman Sulh Hukuk mahkemesine başvuruda bulunmak ve mirasçılık belgesinin aksini iddia ve ispat ederek bu belgenin iptalini isteme hakkı bulunmaktadır.

Mirasçılık belgesinin iptali davası bu belgeyi vermekte olan mahkemeden istenebileceği gibi farklı yerde bulunan bir Sulh Hukuk Mahkemesinden de istenebilmektedir. Miras sebebiyle açılan davalarda bahsedecek olursak, Vasiyetin iptali, Mirastan Çıkarma, Muvazaa nedeniyle tapu iptal davalar, Tenkis saklı pay davaları, Mirasta istihkak davası, Veraset belgesinin İptali olarak sıralayabiliriz.

Miras davası nasıl açılır sorusunun detaylarından ziyade ana başlıklar altında verilmesi daha doğru olacak. Çünkü miras hukuku çok geniş bir kavram olup mutlaka avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

Miras Davası Veraset Belgesi İptali Nasıl Açılır?

Ölenin mirasçısı olduğu halde, her nasılsa Veraset Belgesinde gösterilmeyen kişi; Veraset ilamı henüz kesinleşmemiş ise "Veraset İlamına İtiraz Davası", Kesinleşmişse "Veraset ilamının İptali Davası" açabilir.

Veraset Belgesinin İptali Davası Her hangi bir Sulh Hukuk Mahkemesi'nde veya Veraset Davası devam ediyorsa, davaya bakan mahkemede açılır. Veraset Belgesinin İptali Davasında husumet İptale konu olan Veraset İlamını alanlara yöneltilir.

İptale konu olan dava dosyası ve Nüfus kayıtları getirilir. Şahitler dinlenir, deliller tartışılır. Neticede, hâsıl olan kanaate göre karar verilir.

Miras Davası Veraset Belgesi (Mirasçılık Belgesi) Nedir Nasıl Alınır?

Miras Davalarında Davaya bakmakla Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. Başvurusu üzerine, yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh hukuk mahkemesince mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir. Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır. Mirasçılık belgesi, maddi bir olayın varlığın ve kişiler arasındaki irs ilişkisini tespit eden belgelerdir. Mirasçılıktan çıkarma (ıskat) mirastan feragat ya da mirastan yoksunluk (mahrumiyet) hallerinin varlığı mirasçılık belgesi verilmesine engel değildir. Miras Davası Nasıl Açılır konusunu linke tıklayarak daha detaylı inceleyebilirsiniz. | Miras Davası Veraset Belgesi İptali

Bu haber toplam 321 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara