Muris Muvazaası - Mirastan Mal Kaçırma | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Muris Muvazaası – Mirastan Mal Kaçırma

Muris Muvazaası - Mirastan Mal Kaçırma

Muris Muvazaası- Mirastan Mal Kaçırma Davası Nasıl Açılır? Muris muvazaası miras bırakan kişinin mirasçılarına daha az ya da hiç mal bırakmamak için hukuka aykırı bir şekilde üçüncü kişileri aldatma amacıyla taşınmazı satış suretiyle devretmesi ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle başkasının üzerine tescil ettirilmesini sonucunda mirastan mal kaçırmasıdır.

Muris muvazaası- mirastan mal kaçırma malik ve üçüncü kişi arasında gizli bir anlaşma sonucunda gerçekleşmektedir. Bu anlaşma üçüncü kişileri yanıltma, aldatma amacıyla yapılmakta tarafların gerçek amaçlarıyla yaptıkları tapu tescil işlemi arasında uyumsuzluk bulunması gerekmektedir.

Muris Muvazaası Davası Nasıl Açılır?

Mirastan mal kaçırıldığını mirasçının ölümünden sonra herhangi bir zamanda öğrenen mirastan pay alma hakkı olan kimse daha önce mirasçının yapmış olduğu satış veya sözleşmenin gerçek irade beyanına dayanmadığını iddia ederek mirastan mal kaçırma davası açmaktadır. Muris muvazaası davası mirastan mal kaçırma dilekçesi ile mahkemeye başvurmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Mirastan mal kaçırma davasında yapılan hukuki işlemin geçersiz olduğunun ispat edilmesi davacıya bırakılmıştır. Davacı ve varsa avukatı tanıklar ve kanuna uygun her türlü delille taşınmaz üzerinde gerçekleşen tapu tescil değişikliğinin üçüncü kişileri yanıltmak üzere yapıldığını mahkemede ispatla mükelleftir.

Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Davası Kime Karşı ve Nerede Açılır?

Muris muvazaası sebebiyle dava açılması miras bırakanın yapmış olduğu taşınmazın satışı veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi gerçek olmayan irade beyanlarını ispatlamak üzere miras bırakanın ölümünden itibaren taşınmazın tapu tescilinin yapıldığı kişi aleyhine yapılmaktadır. Bu kişi mirasta pay sahibi olan bir kişi olabileceği gibi üçüncü kişilerde olabilmektedir.

Muris muvazaası sebebiyle mirastan mal kaçırma davaları taşınmazın tapu sicilinin iptali amacıyla açılmaktadır. Bu konuda genel görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesi muris muvazaası davasında görevli ve yetkilidir.

Muris Muvazaasında Zamanaşımı Ne Kadardır?

Miras hukukunun konuları arasında bulunan muris muvazaası miras bırakanın mirastan mal kaçırmak amacıyla gerçek iradeye aykırı işlem tahsis etmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Mirastan mal kaçırma eylemini fark eden saklı pay sahibi mirasçı veya kanuni mirasçılar yapılan devir işleminin hukuka aykırı olarak yapıldığını ve üçüncü kişileri aldatmaya yönelik yapıldığını öğrendikten itibaren her zaman açabilmektedir. Bu sebeple muris muvazaası zamanaşımı herhangi bir süreye tabii değildir.

Muris Muvazaası Nedir?

Muris Muvazaası – Mirastan Mal Kaçırma hukuksal tabir olarak Muris Muvazaası olan konu toplum arasında Mirastan Mal Kaçırma olarak bilinmektedir.

Muris Muvazaası ya da Mirastan Mal Kaçırma konusunu açıklamadan önce, bu konularla alakalı olan, yasal mirasçıları kimler, mirasta saklı pay nedir hususlarına değinmekte yarar var.

Mirasta Yasal Mirasçı Kimdir?

Yasal mirasçı, kanun tarafında mirasçıların mirasa çağırılan kimselerdir. Bunlar miras bırakanların kan hısımlarıdır. Kan hısımları ise miras bırakanın alt soyudur. Altsoyu dediğimiz birinci zümre mirasçıdır. İkinci zümre dediğimiz anne ve baba, üçüncü zümre büyükanne ve büyükbabadır.

Zümrelerin birbirine karşı önceliği vardır. Eğer 1. Zümrede mirasçı var ise diğer zümreler mirasçı olamaz. Eşin zümrelerle ve çocuklarla eşin payı 1/4 ‘dür. 2. zümrede mirasçı eşin payı 1/2 ‘dir,  3. zümrede ise eşin payı 3/4 ‘dür.

Mirasta Saklı Pay Nedir?

Saklı pay; miras bırakanın, bazı mirasçıların, miras payları üzerinde, kanunca belirlenmiş payları üzerinde tasarruf edemeyeceği kısımdır. Kısaca saklı pay, miras bırakan istese dahi kanunda belirlenen pay üzerinde tasarruf hakkında sahip değildir.

Saklı pay Medeni Kanun’un 505 ve 506. Maddesinde oranları belirtilmiştir. Kümlerin ne kadar saklı pay var kısaca anlatacak olursak, mirasçıların yasal miras paylarının 1/2 ‘sidir.

Örneğin, babanın eşi yok ve tek çocuğu var, 100.000 TL tek çocuğa kalmaktadır. Normalde bu mirasın tamamı tek çocuğun saklı pay oranı olan ½ ‘sine denk gelen 50.000 TL’ lik kısmında tasarruf yapamaz bu durumda baba 100.000 TL’ lik mirası vasiyetle tek çocuk dışında birine bırakması halinde, baba öldükten sonra saklı payı ihlal edildiğinde dava açılabilir.

Eşin saklı pay oranları ise tek başına ise 3/4 ‘dür. 2. ve 3. Zümrelerle saklı pay değişiklik göstermektedir. Saklı pay oranları 1. Zümrede paylaşılacak eş ve çocukların saklı payı ile 2. ve 3. Zümre mirasçılar ile miras paylaşımında saklı pay oranları ayrıdır.

Muris Muvazaası – Mirastan Mal Kaçırma Nedir?

Yukarıda anlattığımız hususlar ışığında anlatılanlara rağmen miras bırakan, mirasına yasal mirasçıların almaması istemesi halinde Mirasta Muris Muvazaası diyoruz. Yani halk dilinde Mirastan Mal Kaçırma şeklinde de bilinmektedir.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Muris muvazaası, Miras bırakanın (Muris) danışıklı prosedür şeklinde de kısaca tanımlayabiliriz.

Muvazaa ise bir sözleşmede tarafların yaptıkları prosedürün geçersiz anlaşmaları ya da mevcut prosedür dışında diğer bir prosedürün geçerli olması konusundaki anlaşmaları adı verilir.

Muris Muvazaası olarak karşımıza görünürdeki prosedürün geçersizliği yerine gizli prosedürün geçerliliği olan taraflar arasında yapılan anlaşmalar karşımıza çıkmaktadır.

Miras bırakan bir mirasçısına ya da 3. şahsa, genelde tapuda bir satış sözleşmesi göstererek bir bağışta bulunarak, taşınmazın mülkiyetini bir mirasçısına ya da 3. şahsa devrediyor. Eğer bu tasarruf mirasçılarla muvazaalı bir prosedür ise mirasçılardan mal kaçırma ya da mirasçıların saklı payları ihlal ediliyorsa, bu prosedür muvazaalı prosedür olarak kabul edilebilir.

Bir prosedür muvazaalı ise geçersiz bir prosedür olmasından, tapunun düzeltilmesi ya da tapu iptal davası açılabilir.

Bu davalar bütün mirasçılar tarafından devir yapılan kişi ve mirasçılarına açabilir. Diğer makalelerimiz için Ankara Avukat ana sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

273 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri