Muris Muvazaası – Mirastan Mal Kaçırma

Muris Muvazaası – Mirastan Mal Kaçırma hukuksal tabir olarak Muris Muvazaası olan konu halk arasında Mirastan Mal Kaçırma olarak bilinmektedir. Muris Muvazaası veya Mirastan Mal Kaçırma konusunu açıklamadan önce, bu konularla alakalı olan, yasal mirasçıları kimler, mirasta saklı pay nedir konularına değinmekte fayda var.

Yasal mirasçı, kanun tarafında mirasçıların mirasa çağırılan kimselerdir. Bunlar miras bırakanların kan hısımlarıdır. Kan hısımları ise miras bırakanın alt soyudur. Altsoyu dediğimiz birinci zümre mirasçıdır. İkinci zümre dediğimiz anne ve baba, üçüncü zümre büyükanne ve büyükbabadır. Zümrelerin birbirine karşı önceliği vardır. Eğer 1. Zümrede mirasçı var ise diğer zümreler mirasçı olamaz.

Eşin zümrelerle ve çocuklarla eşin payı 1/4 ‘dür. 2. zümrede mirasçı eşin payı 1/2 ’dir,  3. zümrede ise eşin payı 3/4 ’dür.

Saklı pay; miras bırakanın, bazı mirasçıların, miras payları üzerinde, kanunca belirlenmiş payları üzerinde tasarruf edemeyeceği kısımdır. Kısaca saklı pay, miras bırakan istese dahi kanunda belirlenen pay üzerinde tasarruf hakkı yoktur.

Saklı pay Medeni Kanun’un 505 ve 506. Maddesinde oranları belirtilmiştir. Kümlerin ne kadar saklı pay var kısaca anlatacak olursak, mirasçıların yasal miras paylarının 1/2 ‘sidir. Örneğin, babanın eşi yok ve tek çocuğu var, 100.000 TL tek çocuğa kalmaktadır. Normalde bu mirasın tamamı tek çocuğun saklı pay oranı olan ½ ‘sine denk gelen 50.000 TL’ lik kısmında tasarruf yapamaz bu durumda baba 100.000 TL’ lik mirası vasiyetle tek çocuk dışında birine bırakması durumunda, baba öldükten sonra saklı payı ihlal edildiğinde dava açılabilir. Eşin saklı pay oranları ise tek başına ise 3/4 ‘dür. 2. ve 3. Zümrelerle saklı pay değişmektedir.

Saklı pay oranları 1. Zümrede paylaşılacak eş ve çocukların saklı payı ile 2. ve 3. Zümre mirasçılar ile miras paylaşımında saklı pay oranları ayrıdır.

Yukarıda anlattığımız hususlar ışığında anlatılanlara rağmen miras bırakan, mirasına yasal mirasçıların almaması istemesi durumunda Mirasta Muris Muvazaası diyoruz. Yani halk dilinde Mirastan Mal Kaçırma olarak da bilinmektedir.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) uygulamada sık sık karşılaşılan bir durumdur. Muris muvazaası, Miras bırakanın (Muris) danışıklı işlem olarak da kısaca tanımlayabiliriz. Muvazaa ise bir sözleşmede tarafların yaptıkları işlemin geçersiz anlaşmaları veya mevcut işlem dışında başka bir işlemin geçerli olması hususundaki anlaşmaları denir.

Muris Muvazaası olarak karşımıza görünürdeki işlemin geçersizliği yerine gizli işlemin geçerliliği olan taraflar arasında yapılan anlaşmalar karşımıza çıkmaktadır. Miras bırakan bir mirasçısına veya 3. kişiye, genellikle tapuda bir satış sözleşmesi göstererek bir bağışta bulunarak, taşınmazın mülkiyetini bir mirasçısına veya 3. kişiye devrediyor. Eğer bu tasarruf mirasçılarla muvazaalı bir işlem ise mirasçılardan mal kaçırma veya mirasçıların saklı payları ihlal ediliyorsa, bu işlem muvazaalı işlem olarak kabul edilebilir.

Bir işlem muvazaalı ise geçersiz bir işlem olduğundan, tapunun düzeltilmesi veya tapu iptal davası açılabilir. Bu davalar tüm mirasçılar tarafından devir yapılan kişi ve mirasçılarına açabilir.

Muris Muvazaası - Mirastan Mal Kaçırma

Muris Muvazaası – Mirastan Mal Kaçırma

Ankara Avukat