İştirak Nafakası - Nafakanın Artırılması Davası

İştirak Nafakası - Nafakanın Artırılması Davası
İştirak Nafakası - Nafakanın Artırılması Davası İştirak Nafakasının Artırılması davası, davalının ikametgahı Aile Mahkemesi’nde açılabileceği gibi davacının ikametgahı Aile Mahkemesi’nde de açılabilir. Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam...
İştirak Nafakası – Nafakanın Artırılması Davası Nasıl Açılır? İştirak nafakası ve nafakanın artırılmasına yönelik davaların kimler tarafından açılacağı, Türk Medeni Kanunu madde 182’de düzenlenmiştir. Boşanma işleminin gerçekleşmesi sonrasında, evlilik birliğinden doğan hususlar nedeniyle, tarafların maddi güçleri de göz önünde bulundurularak verilmesi talep edilen nafakalar söz konusudur. Bu nafakalar;
  • Tedbir nafakası,
  • Yardım nafakası,
  • Yoksulluk nafakası
  • İştirak nafakası
Şeklindedir. Yine evlilik birliğinden doğan çocukların bakımı ile ilgili maddi ve manevi giderlerin boşanma sonrasında her iki taraf tarafından karşılanması gerekir. Velayet sahibi olan kişi, çocukların velayetini almamış taraftan, çocukların sağlık, barınma, eğitim gibi masraflarının olduğu gerekçesiyle iştirak nafakası talep edebilir. Nitekim, bu nafaka, kişi tarafından talep edilmeden, hakim tarafından verilecektir. İştirak nafakasını alabilecek olanlar TMK 329’a göre;
  • Çocukların bakımını üstlenen taraf,
  • Ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun kendisi,
  • Ayırt etme gücüne sahip olan vasi
İştirak nafakası, çocuğun erginliğinin sona ermesi itibari ile sona erer. Buradaki istisna, çocuğun ergin olsa dahi eğitim hayatının son bulmamasıdır. Bu durumda, eğitim sona erene kadar, nafaka ödenmeye devam eder.

İştirak Nafakasının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

İştirak nafakası, çocuğa verilmesi gereken bir nafaka türü olduğundan, çocuğun giderleri hesaplanarak açılacak olan davadır. Hakim elbette, nafakayı ödemesi gereken tarafın maddi gücünü de göz önünde bulunduracaktır. Nafakanın ödenmesi şekli hakimin kararına göre, belirli yıllarda artacak şekilde hesaplanabilir. Örnekle hakim ilerde çocuğun üniversiteye gideceğinden masrafların artacağını ya da döviz kurunun değişeceğini öne sürerek, nafakanın artırılarak ödenmesinde karar kılabilir. Söz konusu durumlarda meydana gelen bir değişiklik ile, kişi de iştirak davasının artırılması davası açabilir.

Nafakanın Artırılması Davası Süreci

Kişi, hayat standartında oluşan düşüşten dolayı, hali hazırda edinmekte olduğu iştirak nafakası - nafakanın artırılması davası açabilir. TMK madde 176’da bu hususta; “tarafların mali durumunun değişmesi ve hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması ya da azaltılmasına karar verilebilir” İbaresi yer alır. Davacı davayı açarken şu açıklamaları yapabilecektir;
  • Değişen ekonomik koşullar sonucu, nafaka giderlerimi karşılamaya yetmiyor.
  • paranın alım gücünün azalması nedeniyle, söz konusu nafaka eksik kalıyor.
  • Nafakayı ödemekle yükümlü olan şahısın ekonomik koşulları önceye göre çok daha iyi bir durumda.
Kişi davayı, kendi ikamet ettiği bölgede yer alan Aile Mahkemesi’ne açar. Nafaka türlerinin herhangi birinde, kesin hükümler yer almaz. İştirak nafakasının artırılması, azaltması, sonlandırılması davaları her zaman açılabilir. Vasisi olunan çocuğun okula başlaması ile, dava açılabileceği gibi, enflasyonun değiştiği iddiası ile de dava açılabilir.

İştirak Nafakası - Nafakanın Artırılması Davası

İştirak Nafakasının Artırılması davası, davalının ikametgahı Aile Mahkemesinde açılabileceği gibi davacının ikametgahı Aile Mahkemesinde de açılabilir. Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder, ödemiş olduğu nafakaya da iştirak nafakası denir. Çocuk ergin olması durumunda dahi, çocuğun eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler, bu şartlar altında çocuk nafaka talep edebilir. Durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır. Nafakanın, yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa. Hakim, onların nafaka yükümlülüğünü azaltabilir veya kaldırabilir. Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Yargıtay Kararı - İştirak Nafakası Nafakanın Artırılması Davası

İŞTİRAK NAFAKASI DAVASI - MÜŞTEREK ÇOCUK İÇİN HÜKMEDİLEN İŞTİRAK NAFAKASI MİKTARININ AZ OLUŞU - HAKKANİYET İLKESİNE AYKIRI OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULDUĞU. ÖZET: mahkemece; nafakanın niteliği, nafaka yükümlüsü davalı babanın tespit edilen gelir durumu, müşterek çocuk ...için daha evvel hükmedilen nafaka tarihi ile eldeki dava arasında geçen süre, müşterek çocukların yaşı ve ihtiyaçları nazara alındığında, Müşterek çocuk ...için artırılan iştirak nafakası miktarı ile müşterek çocuk ...için ise hükmedilen iştirak nafakası miktarı az olup, TMK'nun 4.maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine aykırı görülmüş ve bozmayı gerektirmiştir.

İştirak Nafakası - Nafakanın Artırılması Davası | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI - TARAFLARIN GERÇEKLEŞEN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI - NAFAKANIN NİTELİĞİ - GÜNÜN EKONOMİK KOŞULLARI - HAKKANİYET İLKESİ - DAHA UYGUN MİKTARDA NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ 450 TL tedbir nafakasının 1.500 TL’ye çıkartılmasını talep etmiş, mahkemece kadının nafaka artırım talebi yönünden kadının talebinin tamamı kabul edilerek, TMK’nun 197. maddesinden kaynaklanan tedbir nafakasının 1.500 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına ve özellikle davalının gelirine göre davacı lehine artırılan tedbir nafakası miktarı hak ve nesafete uygun olmayacak şekilde fazladır. Mahkemece; davacının geçimi ve bakımı için gerekli, davalının geliri ile orantılı olacak şekilde, TMK’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak, tedbir nafakasının uygun bir miktarda arttırılması gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 507 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara