Nafaka Hangi Durumda Verilmez?

Nafaka Hangi Durumda Verilmez?
Nafaka Hangi Durumda Verilmez Nafaka Hangi Durumda Verilmez konusu ile ilgili olarak Boşanma davası esnasında yapılan soruşturmada eşe asgari geçim standardını sağlayacak sürekli ve düzenli gelir getiren bir işte çalıştığı anlaşıldığından nafaka verilmez şeklinde yargıtayca karar verilmiştir. Ayrıca Nafaka takdir edilirken, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının...
Nafaka Hangi Durumda Verilmez? Nafakanın verilmeyeceği durumlar verilecek nafakanın çeşidine göre değişmektedir. Boşanma sebebiyle verilecek nafakalar, iştirak nafakası, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası gibi çeşitli türlerde alınmaktadır. Tedbir nafakası evi terk eden veya ailenin geçim yükümlülüğünü yerine getirmeyen eş hakkında boşanma davası açılmadan da talep edilebilmektedir. İştirak nafakası ise boşanma durumunda velayeti elinde bulunduran anne veya babaya velayeti elinde bulundurmayan ebeveyn tarafından çocuğun eğitim ve bakım masrafları için ödenen ücrettir. Son olarak yoksulluk nafakası ise evlilik birlikteliği sona ermesi halinde maddi olarak güç duruma düşecek olan eşin maddi durumuna yardımcı olunması amacıyla ödenen nafaka türüdür. Nafaka hangi durumda verilmez konusunda genel olarak yoksulluk nafakası akla gelmektedir. Çünkü yoksulluk nafakasında boşanılan eşin yoksulluğa düşmeyecek durumda olması hakim tarafından değerlendirilmekte aynı zamanda yoksulluğa düşen eşin boşanmada daha fazla kusuru bulunması halinde nafaka alması mümkün olmamaktadır.

Yoksulluk Nafakası Alınamayacak Haller Nelerdir?

Yoksulluk nafakasına takdir edilmesinde boşanma halinde eşin yoksulluğa düşüp düşmeyeceği ve boşanmada eşin kusurlu olup olmadığına bakılmaktadır. Örneğin maddi durumu boşanmayla bozulacak olan eş diğer eşi aldatması ve zina davası açılarak eşin haksız bulunması halinde yoksulluk nafakasına hak kazanamamaktadır. Ancak iştirak nafakası kusur ile bağlantılı olmayıp çocuğun velayetine sahip olmayan eş çocuğun masraflarının karşılanması için iştirak nafakası ödemek zorundadır. Yoksulluk nafakasına hükmeden mahkemenin ortaya koyduğu nedenlerin ortadan kalkması halinde aile mahkemesine dava açılabilir. Nafaka iptali şartları;
  • Yoksul duruma düşen eşe geçimini sağlamak üzere maaş bağlanması,
  • Yoksul durumdaki eşin işe girmesi,
  • Nafaka alan eşin evlenmesi veya resmi nikah olmasa bile geçimini sağlamak üzere başka biriyle yaşamaya başlaması,
  • Nafaka yükümlüsü eşin işten ayrılması ve düzenli gelirinin bulunmaması
Gibi pek çok nedene bağlı olarak nafaka iptal davası açılarak nafaka yükümlülüğü ortadan kaldırılabilmektedir.

Çocuğa Ödenen Nafaka Miktarı Ne Zaman Kesilir?

Çocuğa nafaka hangi durumlarda kesilir 2019 konusunda en önemli husus çocukların reşit oluncaya kadar iştirak nafakasını hak etmeleridir. 18 yaşına gelinceye kadar çocuklar velayeti elinde bulundurmayan babadan ya da anneden maddi durumları nispetinde bakım ve eğitim masraflarına dair aylık iştirak nafakası alma hakkına sahiptir. Bu nafaka velayeti elinde bulunduran diğer eş için değil çocuğun bakımı ve eğitim giderleri için harcanmaktadır. İştirak nafakasının 18 yaşından sonrada alınabilmesi mümkündür. eğitim hayatına devam eden çocuklar 18 yaşını doldursa bile eğitim ve bakım giderlerinin karşılanması için velayeti elinde bulundurmayan ebeveynden nafaka alabilirler.

Nafaka Davası Ne Kadar Sürer?

Nafaka davası boşanmadan sonra 1 yıl içinde açılması gereken davalardır. Aile mahkemesi nafaka bağlanma, nafaka artırma azaltma ve kaldırılması taleplerini maddi durum incelemesi sonucunda karara bağlamakta hazırlanacak inceleme raporları çerçevesinde hakkaniyet ölçüsünde uygun nafaka miktarı mahkemece belirlenmektedir. Bu davaların hızlı bir şekilde sonuçlanması için aile hukuku alanında uzman avukatlık bürolarından avukatlık desteği alınmasında büyük yarar vardır.

Nafaka Hangi Durumda Verilmez

Nafaka çeşitleri nelerdir? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda belirtildiği üzere nafaka çeşitleri tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakasıdır. Tedbir nafakası, boşanma davası süresince özellikle velayet söz konusu ise, geçici velayet sahibinin  çocukların giderlerini karşılaması ve kendisinin mağduriyet yaşamaması adına hükmedilen nafaka türüdür.  Boşanma davasının sonuçlanmasıyla otomatik olarak ortadan kalkar ya da diğer nafaka türlerine dönüştürülür. Yoksulluk nafakası, boşanma süreçlerinde karşı tarafa göre daha az kusurlu olan ve boşanmanın getirdiği sonuçlar nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafa, diğer tarafın ödenmesi kararlaştırılan nafakadır. Boşanma dilekçesinde talep edilmiş olması halinde görüşülürken, kişinin hiçbir gelirinin olmadığını ve yoksulluğa düşeceğini ispatlaması gerekir. İştirak nafakası, çocukların velayet hakkını alan tarafın, çocukların barınma, eğitim, sosyal haklarının sürdürülebilmesi için doğacak olan maddi zorluklara destek olabilmesi için, velayetin kendisinde bulunmayan tarafın ödedi nafaka türüdür. Nafaka davası nasıl açılır konusu hakkında bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Nafaka Hangi Durumda Verilmez?

Nafaka Hangi Durumda Verilmez konusu ile ilgili olarak Boşanma davası esnasında yapılan soruşturmada eşe asgari geçim standardını sağlayacak sürekli ve düzenli gelir getiren bir işte çalıştığı anlaşıldığından nafaka verilmez şeklinde yargıtayca karar verilmiştir. Ayrıca Nafaka takdir edilirken, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının gerçeğe uygun olarak tespiti ve talep edilen nafaka miktarlarının aşılmaması gerekir Yine kararda "Dairemizin yerleşik içtihatları ve YGHK'nun içtihatları da dikkate alınmak suretiyle davalıya 2011 yılında bağlanan yaşlılık aylığının nafakanın tamamen kaldırılmasına neden olmayıp ''çoğun içinde az da vardır'' kuralı gereğince yoksulluk nafakasından indirime neden olabileceği dikkate alınmak suretiyle davalı lehine hükmedilen yoksulluk nafakasının kaldırılması doğru görülmemiştir." BOŞANMA DAVASI - DAVACI KADININ ASGARİ GEÇİM STANDARDINI SAĞLAYACAK SÜREKLİ VE DÜZENLİ GELİR GETİREN BİR İŞTE ÇALIŞTIĞI - DAVACI KADININ YOKSULLUK NAFAKASI İSTEĞİNİN REDDİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davacı kadının asgari geçim standardını sağlayacak sürekli ve düzenli gelir getiren bir işte çalıştığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, Türk Medeni Kanununun .. maddesi koşullarının davacı kadın lehine oluşmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyleyken, davacı kadının yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekirken, aksi gerekçeyle kabulü isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 394 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara