Nafakanın İndirilmesi Davası

Nafakanın İndirilmesi Davası
Nafakanın İndirilmesi Davası Nafaka Ne Demektir? Türk hukuk sistemi içerisinde boşanma davalarının Medeni Kanun'daki esaslara göre yürütülmesi sağlanır. Buna göre evlilik birliğini sonlandırmış olan taraflardan ekonomik durumu daha kötü durumda olan kişilerin iyi olan kişiden nafaka adı altında yardım alması ve desteklenmesi söz konusu oluyor. Boşanma davaları ile...
Nafakanın İndirilmesi Davası, Nafakanın İndirilmesi Davası Yetkili Mahkeme, Nafakanın İndirilmesi Davası Dilekçe Örneği, Nafakanın İndirilmesi Davası Ne Zaman Açılabilir? İştirak Nafakasının İndirilmesi Davası. Nafaka indirilmesi için dava açılması Türk Hukuk Sistemi kurallarına göre ve boşanma davalarındaki Medeni Kanun esaslarına göre düzenlenmektedir. Türk Medeni Kanunu 175. Maddesinde boşanma nedeni ile yoksul durumuna düşecek kişi için, diğer taraftan mali güç alma hakkı bulunmaktadır. Bu hakka nafaka adı verilir. Nafaka verilirken, miktarın kararlaştırılması için diğer tarafın mali gücü oranı dikkate alınmaktadır. Türk Medeni Kanunu 176. Madde de belirtildiği üzere, tarafların mali güçlerinde değişiklik olması halinde, hakkaniyet göz önünde bulundurularak, nafaka miktarı artırılabilir ya da azaltılabilir. Bunun için nafakanın indirilmesi davası açılması gerekebilir.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Boşanma davalarında kişilerin üç farklı nafaka hakkı bulunur. Birincisi tedbir nafakasıdır. Bu nafaka ekonomik açıdan daha zor durumda olan kişiler için belirlenen ödemedir. Diğer nafaka türü yoksulluk nafakasıdır. Boşanma sonrasında yoksul duruma düşecek olan kişi için ödenir. Nafakanın ödenmesi için hakim tarafından kesin kararın verilmiş olması gerekir. Son nafaka türü de iştirak nafakasıdır. Bu nafaka çocukların eğitim ve gelecek masrafları için ödenen bedeldir. Velayeti almayan eş tarafından diğer eşe ödenir. Boşanma Davasından Sonra Tarafların Ekonomik Durumlarında Değişim Olması Halinde Nafaka İndirilmesi Davası Açılabilir. Boşanma davalarında nafaka talebinde bulunmuş kişinin, istekleri mahkeme tarafından değerlendirilmeye alınır. Mahkemeler değerlendirme aparken ihtiyaçların karşılanabilir olması ve hakkaniyet gibi ölçütleri göz önünde bulundururlar. Ancak boşanma sonrasında tarafların ekonomik durumlarında değişiklikler olabilir. Kişilerin zenginleşmesi ya da tarafın yoksulluğa düşmesi halinde nafakanın indirilmesi davası yetkili mahkeme tarafından yapılabiliyor. Aile Mahkemeleri’ne Yapılan Başvurularda Avukatlardan Hukuksal Yardım Alınması Gerekmektedir. Evlilik birliğinin sonlandırılması için boşanma davası açan çiftlerin, nafaka indirilmesi talebinde ya da nafakanın tamamen kaldırılması talebinde bulunmaları için nafakanın indirilmesi davası dilekçe örneğine uygun olarak, yetkili mahkemelere başvuru yollarını kullanarak taleplerini iletmelidirler. Nafakalar konusunda talepler Aile Mahkemeleri’ne iletilmelidir. Dava başvuru süreci de dahil olmak üzere sürecin en iyi şekilde yönetilmesi için bir avukattan destek alınması gerekmektedir. Bu sayede mahkemeleriniz daha kısa sürede ve istediğiniz doğrultuda sonuçlanacaktır.

Nafaka Ne Demektir?

Nafakanın İndirilmesi Davası, Türk hukuk sistemi içerisinde boşanma davalarının Medeni Kanun'daki esaslara göre yürütülmesi sağlanır. Buna göre evlilik birliğini sonlandırmış olan taraflardan ekonomik durumu daha kötü durumda olan kişilerin iyi olan kişiden nafaka adı altında yardım alması ve desteklenmesi söz konusu oluyor. Boşanma davaları ile ilgili olarak kişilerin üç farklı nafaka hakkı bulunmaktadır. Bunlardan ilki  tedbir nafakası boşanma kararının mahkeme tarafından verilmesinden önce taraflardan ekonomik açıdan daha kötü durumda kalacak olan kişiler için belirlenmiş olan ekonomik ödemelerdir. Bir diğer nafaka türü de yoksulluk nafakası oluyor. Boşanma sonrası ekonomik açıdan yoksulluğa düşecek  kişi için öngörülen bu nafakalar için hakim tarafından kesin kararın çıkmış olması gerekiyor. Boşanma davalarını ilgilendiren son nafaka çeşidi de iştirak nafakası olmaktadır. Velayeti almayan eş tarafından diğer tarafa ödenecek nafaka bedeli, boşanma sonrası ortada kalan çocukların eğitimleri ve gelecekleri için karşılanması gereken bir bedel olarak görülmektedir.

Nafakanın İndirilmesi Mümkün Müdür?

Boşanma davası sırasında nafaka talebi bulunan tarafın isteklerini en iyi şekilde değerlendirilerek mahkeme tarafından tarafların anlaşabileceği ve aynı zamanda ihtiyaçların karşılanmasına olanak sağlayan bir bedelin belirlenmesi sağlanır. Ancak boşanma sonrasında tarafların ekonomik durumlarında farklılık yaşanabileceğinden dolayı kişilerin zenginleşmesi ya da nafaka ödeyen tarafın yoksulluğa düşmesi sonucunda nafaka ödemelerinde de değişikliğe gidilebiliyor. Nafaka ödeyen kişiler açısından herhangi bir şekilde indirilmesi ya da nafaka ücretinin tamamen kaldırılmasının talep edilmesi halinde mutlaka nafaka alan tarafın bir gelire ya da mirasa sahip olmuş olması beklenmektedir. Bunlara ek olarak nafaka alan kişinin evlenmiş olması da nafakaların kaldırılmasına gerekçe olarak öne sürülebiliyor. Tüm bu taleplerin ardından mahkeme gerekli incelemeleri yaparak kararını vermektedir.

Nafaka İndirim Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkemeler

Evlilik birliğini sonlandırmak üzere boşanma davası açarak birbirinden boşanan ve bu süreçte nafaka bedelleri üzerinden aralarında bir ilişki kuran tarafların nafaka indirilmesi ya da nafakanın tamamen kaldırılması talepleri bulunduğu zaman mutlaka mahkemeye başvuru yolu ile taleplerini iletmesi gerekmektedir. Bu tür davalarda yetkili  mahkemeler aile mahkemeleri oluyor. Davalı sıfatında davaya dahil edilecek  kişilerin yerleşim yerlerinde görevli  aile mahkemeleri aracılığı ile davalar açılabilmektedir. Dava sürecini en etkili şekilde yönetebilmek ve kendi haklarını koruyabilmek adına en iyi ispat noktalarını dikkate alarak hakkına sahip çıkmak isteyenlerin bu süreçte mutlaka bir avukattan destek alması gerekmektedir.
4721 sayılı TMK.nun 175.maddesi gereğince, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, karşı taraftan mali ekonomi gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir." Aynı kanunun 176/4.maddesinde ise; "eşlerin ekonumi durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir".
Anılan yasal düzenlemeye göre, iradın arttırılması veya azaltılması için ya tarafların ekonomi durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu sağlaması gerekmektedir. Örneğin eşin evlenmesi, emkli olması nedeniyle maaşının düşmesi, veya gelirinin azalması, eşin ailesinin yanında yaşaması, yüksek meblağda gideri de bulunmadığını, nafaka ödiyenin yeniden evlenmesi  çocuk sahibi olduması, bu kapsamda boşanmadan sonra nafaka alanın ekonomik durumunun olumlu yönde değişmiş olmasına nafaka ödiyenin evlenme ve çocuğunun olması ile sorumluluklarının arttığını gerekçe göstererek Nafakanın İndirilmesi Davası Açılabilir.
Yardım almadığı zaman yoksulluğa düşecek durumda olan  üstsoyu ve altsoyu ile kardeşine nafaka ödemekle görevlidir. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır.Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır. Nafakanın, yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa hakim, onların nafaka yükümlülüğünü indirilmesi veya kaldırılmasına karar verebilir.

Nafakanın İndirilmesi Davası Nasıl Açılır?

Nafakanın İndirilmesi Davasında, Yetkili mahkeme, taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Nafakanın İndirilmesi Davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Nafakanın İndirilmesi Davasında Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. Nafaka davası, mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılır. Dava, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın mali gücüne uygun bir yardım isteminden ibarettir. Nafakanın, yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa hakim, onların nafaka yükümlülüğünü indirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir. Nafakanın İndirilmesi Davası nafaka alacaklısına bakmakta olan resmi veya kamuya yararlı kurumlar tarafından da açılabilir.

Yargıtay Kararı - Nafakanın İndirilmesi Davası

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:  2013/15229 Karar: 2013/13652 Karar Tarihi: 01.10.2013 - Nafakanın İndirilmesi Davası Nafakanın İndirilmesi Davası - KANSER HASTASI OLAN KİŞİNİN YENİDEN ÇALIŞMA ŞARTLARINI KAYBETTİĞİ - DAVACININ ALDIĞI MAAŞLA KÜÇÜK İÇİN HÜKMEDİLEN NAFAKAYI ÖDEMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI - NAFAKANIN UYGUN MİKTAR İNDİRİLMESİ GEREĞİ - DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLMASI T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2016/7912 Karar: 2016/11010 Karar Tarihi: 20.09.2016 - Nafakanın İndirilmesi Davası Nafakanın İndirilmesi Veya Kaldırılması Davası - DAVALININ ÇALIŞTIĞI İŞİN SABİT VE GÜVENCELİ BİR İŞ OLMADIĞI VE HER AN İÇİN SONA ERDİRİLEBİLECEĞİ - BU DURUMUN NAFAKA MİKTARININ İNDİRİLMESİNDE ETKEN OLARAK DİKKATE ALINACAĞI - HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Mahkemece; davalının çalıştığı işin sabit ve güvenceli bir iş olmadığı ve her an için sona erdirilebileceği de dikkate alınmak suretiyle davalının elde ettiği asgari ücret düzeyindeki gelirin yoksulluğu ortadan kaldırmayacağı, kaldırma talebinin azaltma talebini de içermekte olduğu, bu durumun nafaka miktarının indirilmesinde etken olarak dikkate alınacağı da değerlendirilerek, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yoksulluk nafakasının kaldırılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Nafakanın indirilmesi şartları, nafakanın indirilmesi için neler yapılacağı, indirilmesi için açılacak davalar ve nafakanın indirilmesi konularına değinilmiştir. Makalemizde Nafakanın İndirilmesi Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Nafaka Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 380 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara