Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Artırılması

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Artırılması
Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Artırılması YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI, TEDBİR NAFAKASININ KALDIRILMASI, İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI Nafaka davaları aile hukukunda en çok gündemde kalan ve açılan davalardandır. Nafaka davalarından genel olarak bahsedecek olursak nafakanın kaldırılması davası venafakanın artırılması davalarıdır. Boşanmanın mali...
Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Arttırılması Davası Nedir?  Yoksulluk nedeni ile verilen nafakanın miktarının arttırılması ya da tamamen kaldırılmasına yönelik açılan davalar bulunmaktadır. Boşanma davalarının devamı niteliğinde olan yoksulluk nafakalarının kaldırılması ya da arttırılmasına ilişkin son değişiklikler 2010 ve 2017 yılında yapılmıştır. Yoksulluk nafakasının kaldırılması için ayrı bir dava süreci yürütülmekte olduğu gibi arttırılması ya da azaltılması gereken durumlarda da farklı dava süreçleri söz konusu olmaktadır. Boşanma davalarının ardından nafaka alan ve veren tarafların güncel ekonomik durumlarına ilişkin nafaka işlemlerine yönelik düzenleme yapılabilmektedir. Nafaka Nedir? Nafaka kelimesi Arapça kökenli olan bir kelime olup Türkçeye çevrilmiştir. Arapçadaki kelime anlamı;
  • Bedel
  • Harcama
  • Tutar
Anlamlarına gelmektedir. İslam hukuku kapsamında da sıklıkla kullanılmakta olan nafaka kelimesi boşanılan eşin ekonomik anlamda desteklenmesi, geçimine yardım edilmesi ve hayatını devam ettirebilmesi için gerekli görülen tutarın verilmesi anlamında kullanılmaktadır. Türkçede de aynı anlamda kullanılan nafaka kelimesi, hukuki bir terim olarak bilinmektedir.

Nafaka İşlemleri Nedir?

Nafaka işlemleri Türk Medeni Kanuna göre yönetilmekte olup kanunun 175. Maddesi tarafından koruma altına alınmıştır. Maddeye göre, boşanan eşlerden ekonomik durumu kötü olana destek verilmesi amacı ile karşı tarafın maddi destek vermesi anlamına gelmektedir. Nafaka alacak tarafın herhangi bir yükümlülüğü bulunması ya da bulunmaması gibi unsurlara dikkat edilmemektedir. Yoksulluk nafakası miktarı ekonomik durumlar göz önünde bulundurularak hakim tarafından belirlenmekte ya da eş tarafından dava sürecinde hakime bildirilerek net bir miktar istenmektedir.

Nafaka Arttırılması Nasıl Yapılır?

Nafakanın artırılmasına yönelik karar 2011 yılında düzenlenmiş olup, dilekçe ile başvuru yapıldığı takdirde ve ihtiyaç dahilinde görülür ise Yargıtay tarafından nafakanın arttırılması onaylanmaktadır. Bu durumda söz konusu olan gelişme yine ekonomik durumlardır.

Nafakanın Kaldırılması Nasıl Yapılır?

Nafaka alan tarafın herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlamasının ardından ve maaşının düzeyine de bağlı olarak kaldırılması talep edilebilmektedir. Ayrıca nafaka ödeyen tarafın ödeyemeyecek duruma gelmesi ve iflasının belirtilmesinin ardından da nafaka ödeme süreci kaldırılabilmektedir. Yoksulluk nafakasının kaldırılması arttırılması gibi işlemler ekonomik duruma bağlı olarak düzenlenmektedir.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Artırılması Nasıl Olur

Nafaka davaları aile hukukunda en çok gündemde kalan ve açılan davalardandır. Nafaka davalarından genel olarak bahsedecek olursak nafakanın kaldırılması davası venafakanın artırılması davalarıdır. Boşanmanın mali sonuçlarından biri nafakadır. Nafakanın kelime olarak, geçinmek için gerekli olan şeylerin tümü, geçimlik anlamına gelmektir. Aile hukukunda nafaka birbirinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylı ifade eder. Nafaka davalarını üç başlık altında ele alabiliriz. Bunlar; İştirak Nafakası (Çocukların bakımı için gerekli olan nafaka) Tedbir Nafakası (Eşlerin bakım ve geçimi için gerekli olan nafaka) Yoksulluk Nafakası (Boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek olan eşe diğer eş tarafından verilen nafaka) Konuyla bağlantılı olması sebebiyle nafaka davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Yargıtay Kararı - Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Artırılması

ÖZET: Bu nedenle davalının asgari ücretle çalışsa bile yoksulluğun ortadan kalkmayacağı, bu durumun sadece nafaka miktarının tayininde rol oynayacağı anlaşılmakla yoksulluk nafakasının kaldırılması yönünde karar verilmesi doğru görülmemiştir. Mahkemece davanın reddi gerekmektedir.
NAFAKANIN KALDIRILMASI YARGITAY KARARI
 ÖZET: Davacı dava dilekçesinde delillerini bildirmiştir. Davacı tanıklarının dinlenilmesinden vazgeçmiştir.
Davacının, tanıkları dinlenmeden ve dayandığı dava dosyası getirtilmeden, tüm deliller birlikte değerlendirilmeden, eksik inceleme ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.
NAFAKANIN ARTIRILMASI YARGITAY KARARI
 ÖZET: Davacı, mevcut iştirak nafakasının bile davalı tarafça ödenmediğini ve artırılması gerektiğini ileri sürerek dava açtığına göre durumun değişmediğinin tespiti ve buna göre nafaka takdir edilmesi isteminde hukuki yararı bulunmaktadır.
Tarafların sosyal ve ekonomik durumları; küçüğün yaşı, sağlık, eğitim vs. ihtiyaçlarındaki artış oranında etkilenip değiştiğinden, protokolle artışı sulh belirlenen nafaka miktarının yeterli olup olmadığı da tartışılıp hakkaniyet ölçüsünde önceki nafakanın artırılarak hüküm altına alınması gerekir.
NAFAKANIN ARTIRILMASI
 ÖZET: Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği ve özellikle ekonomik göstergelerdeki değişim ile DİE'nin yayınladığı TEFE (ÜFE) artış oranı nazara alındığında takdir edilen miktar az olup,
Hakkaniyet ilkesine uygun bulunmamış ise de bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş şekliyle onanmasına, karar verilmiştir.

Bu haber toplam 172 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara