Trafik kazalarında idarenin sorumluluğu Danıştay Kararı

Trafik kazalarında idarenin sorumluluğu Danıştay Kararı

Trafik Kazasında Karayoluna Herhangi Bir Uyarıcı İşaret Koymayan İdare Hakkında Danıştay Kararı. Trafik kazaları da dahil olmak üzere pek çok idari yönetimin sorumluluğu altında bulunan konularda yaşanan hukuki ihtilaflarda idare aleyhine tazminat davası açmak vatandaşlara tanınmış yasal bir haktır.

Bu bağlamda Sakarya 1. İdare Mahkemesine açılan davada kazaya sebebiyet veren kamyon şoförü aleyhine açılan davada bilirkişi raporuna göre karayolunun orta refüjünü açık bırakan ve bu açıklığa ilişkin herhangi bir uyarıcı işaretleme yapmayan idarenin kusurlu olduğuna hükmedildi. Temyiz edilen davada kararın yerel mahkemenin vermiş olduğu bu karar Danıştay tarafından onaylandı. Danıştay 15. Daire’nin vermiş olduğu bu hükme ilişkin detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Trafik kazalarında idarenin Tazminat sorumluluğu Danıştay Kararı

Sakarya 1. İdare Mahkemesi tarafından gerçekleşen trafik kazasına neden olan kamyon şoförü aleyhine Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açılan dava dosyasında sunulan bilirkişi raporuna göre karayolunun orta refüjünü açık bırakan ve bu duruma ilişkin herhangi bir uyarıcı işaretleme yapmayan idarenin 2/8 oranın kusurlu olduğuna hükmedildi.

Bunun akabinde Sakarya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tazminat davasında bilirkişi raporunda belirtilen tutarlardan davalı idarenin kusuru oranında takabül eden toplam  27 bin 321 TL maddi, kendisi için 750 TL, çocuklarını kaybetmesinden dolayı 1.500 TL manevi tazminatın kamyon şoförüne ödenmesi kararına varıldı.

Bunun yanında Danıştay 15. Daire Başkanlığı tarafından kazaya karışan kamyon şoförünün maddi tazminat isteminin kısmen kabulü ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak koşuluyla 16 bin 23 lira maddi tazminat isteminin reddine yönelik verilen kararın onanmasına karar verilmiştir.

Dava Konusu: Trafik Kazasında Karayoluna Herhangi Bir Uyarıcı İşaret Koymayan İdare Hakkında Danıştay'ın Tazminat Kararı

Davacılar vekili tarafından dava dosyasında ifade edilen beyana göre, Sakarya istikametinden İstanbul istikametine doğru gitmekte olan müvekkili kamyon şoförünün, Sapanca mevkiinde açık bırakılan orta refüjden U dönüşü yapmakta olan kömür yüklü kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı, yaralanmalı ve ölümlü trafik kazasında davacının çocukları hayatını kaybetmiş ve davacının da sağlık raporu neticesinde %35,2 oranında iş gücü kaybına uğradığı sabittir.

Kazanın meydana gelmesinde orta refüjü açık bırakan ve herhangi bir uyarıcı levha koymayan davalı idarenin kusurunun bulunması sebebiyle 49 bin 997 TL maddi ve manevi tazminatının davalı idareden istemi söz konusu olmuştur.

Trafik kazalarında idarenin sorumluluğu Danıştay Kararı

Dava dosyasındaki belgeler incelenmiş ve gereği düşünülmüştür. Davalı idare vekili tarafından kararın bozulmasına yönelik temyiz isteminin hukuka ve usule uygun olduğu ancak, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Sakarya 1. İdare Mahkemesi’nin kararının onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu haber toplam 212 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara