Trafik Kazası Avukat Ankara - Trafik kazalarında avukatlık ücreti ne kadar, yüzde kaç alır?

Trafik Kazası Avukat Ankara - Trafik kazalarında avukatlık ücreti ne kadar, yüzde kaç alır?
Ankara'da trafik kazası sonucu maddi ve manevi zarara uğrayan bireyler için bir trafik kazası avukatıyla çalışmak, haklarının korunması ve adil bir tazminat alınması açısından büyük önem taşır.

Trafik kazaları, mağdurlar için hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir süreçtir. Ankara gibi büyük bir şehirde, yoğun trafik ve sıkça yaşanan kazalar, mağdurların haklarını aramalarını gerektirebilir.

Bu noktada, maddi ve manevi tazminat talepleri, kazadan kaynaklanan zararların telafi edilmesinde büyük önem taşır. Trafik kazası avukatları, bu süreçte mağdurlara rehberlik ederek haklarını en etkin şekilde korumalarına yardımcı olur.

Trafik kazası avukat ankara ve danışmanlık konuları nelerdir?

Trafik kazası avukatları ile birlikte kaza sonrasında sigortaya başvuru yapabilir yada dava açarak hakkınızı arayabilirsiniz. Dava açmak için kusurlu olmayan yada az kusurlu taraf olmanız gerekir.

Trafik kazası kanuna göre, bir ya da birden fazla aracın karıştığı, kara yolunda meydana gelen ve hasarla sonuçlanan olaydır. Trafik kazalarının sayısının azaltılması için devlet yıldırıcı yaptırımlar uygulayarak çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Neden Bu Kadar Sık Trafik Kazaları Meydana Geliyor?

Trafik nedenleri ne olduğunu öğrenmeden, kaza sayısının azaltılması mümkün olmaz. Bu nedenler öğrenildikten sonra konuya çözüm getirilmesi mümkün olur. Trafik kazası yaşanmasına neden olan sebepler arasında;

 • Dönüş kurallarına uymamak
 • Öndeki aracı yakın mesafeden takip etmek
 • Hız limitlerine uymamak
 • Acemi halde trafiğe çıkmak
 • Kırmızı ışıktı geçmek
 • Yayanın yola aniden çıkması
 • Kötü hava koşulları
 • Kötü yol durumları
 • Alınması gereken trafik önlemlerinin alınmaması yer alır.

Kazalara karşı korunmak için her birey kendisine ve topluma karşı olan sorumluluğunun farkında olmalı ve buna göre hareket etmelidir.

Trafik Kazası Ceza Davası Nasıl Açılır?

Trafik kazasının cezalandırılması için dava açmak için sizden istenilen gerekli evraklarla birlikte mahkemeye gitmeniz gerekir. Trafik kazası ile ilgili fotoğraflar, detaylı bir anlatım varsa şahitlerin görüşü yazdığınız dilekçede muhakkak yer almalıdır.

Trafik kazası için dava açmadan önce, neyin trafik cezası olarak adlandırıldığını bilmek gerekir. Kara yolları Trafik Kanunu’na göre; bir ya da birden fazla aracın karıştığı, sonucunda ortaya maddi ve manevi hasar çıkan olaya trafik kazası denir.

Maddi Tazminat Nedir?

Maddi tazminat, kaza sonucu mağdura doğrudan maddi zarar veren unsurlar için talep edilir. Bu zararlar; araç onarım masrafları, kazanç kaybı, tedavi giderleri ve gelecekteki olası masraflar gibi kalemleri içerebilir. Ankara'da bir trafik kazası avukatı, hasar tespit süreçlerinde, sigorta şirketleriyle yapılan müzakerelerde ve gerektiğinde mahkemede mağdurun yanında yer alarak maddi tazminatın adil bir şekilde belirlenmesini sağlar.

Manevi Tazminat Nedir?

Manevi tazminat ise, kaza sonucu mağdurun yaşadığı fiziksel ve psikolojik acılar için talep edilir. Kazanın yol açtığı fiziksel sakatlık, acı ve ızdırap, yaşam kalitesindeki düşüş gibi somut olmayan zararlar manevi tazminat kapsamına girer. Ankara'da faaliyet gösteren trafik kazası avukatları, mağdurun yaşadığı manevi zararların boyutunu belirleyerek adil bir manevi tazminat talebinde bulunurlar.

Trafik Kazası için Hangi Avukat?

Trafik kazası mağdurları ve kusurlu taraflar, hukuki süreçleri doğru bir şekilde yönetmek için iş ve trafik kazalarına odaklanan avukatlara başvurmalıdır. Bu avukatlar, savcılık süreci, ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davaları gibi konularda uzmanlık sahibidir ve mağdurların haklarını en iyi şekilde savunmayı amaçlar.

Trafik Kazası Mahkemesi Kaç Ay Sürer?

Trafik kazası tazminat davaları, prosedürlerin zorluğu ve mahkemelerin yoğunluğu nedeniyle uzun süreler alabilir. Türkiye'deki ortalama dava süreci genellikle 9 ila 12 ay arasında değişirken, bu süreç bazı durumlarda daha da uzayabilir. Davanın karmaşıklığı, delillerin toplanması ve yargılama süreçlerinin yoğunluğu, sürenin uzamasına neden olabilir.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Hangi Mahkeme Bakar?

Trafik kazası nedeniyle açılacak maddi tazminat davalarında, genel olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. İş kazası durumunda ise işverene karşı açılacak davalar için İş Mahkemeleri yetkilidir. Bu ayrım, davaların niteliğine göre belirlenen yargılama usullerini takip eder.

Araç Değer Kaybı Avukat Ücreti Ne Kadar?

Araç değer kaybı davalarında avukatlık ücreti, genellikle dava sonucunda elde edilen tazminat miktarının %15-20'si arasında değişir. Bu oran, avukatlık hizmetlerinin kapsamına ve davanın karmaşıklığına göre belirlenir ve dava sonucu elde edilen değer kaybı tazminatından tahsil edilir.

Trafik Kazasında Avukat Ne Yapar?

Trafik kazası avukatları, kazaya karışan taraflara hukuki destek sağlar ve tazminat talepleri, sigorta şirketleriyle müzakereler, kusur tespiti gibi çeşitli hukuki işlemleri yönetirler. Ayrıca, yaralanma ve maluliyet durumlarının doğru bir şekilde tespiti için gerekli hukuki işlemleri yürütürler. Bu avukatlar, kazadan kaynaklanan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi için gerekli hukuki yollara başvurur.

Trafik Kazası Avukatının Rolü Nedir?

Trafik kazası avukatı, mağdurun haklarını korumak ve tazminat sürecini yönetmek için hayati bir rol oynar. Ankara gibi yoğun trafik akışına sahip bir şehirde, kazalar sıkça yaşandığı için, mağdurların hakları konusunda bilinçli olmaları ve profesyonel hukuki yardım almaları önemlidir.

Avukat, kazanın tespiti, kusur oranlarının belirlenmesi, tazminat miktarlarının hesaplanması ve gerektiğinde dava sürecinin yönetilmesinde mağdura rehberlik eder.

Maddi ve Manevi Tazminat, Araç Değer Kaybı, Sigorta Şirketine Başvuru Sürecin İşleyişi Nasıl Olur?

Trafik kazası mağdurları, avukata başvurduktan sonra süreç genellikle şu adımları takip eder:

Kaza Raporunun İncelenmesi: Avukat, polis raporu ve diğer belgeleri inceleyerek kazanın detaylarını ve kusur oranlarını değerlendirir.

Tazminat Taleplerinin Belirlenmesi: Maddi ve manevi zararlar dikkate alınarak adil bir tazminat miktarı belirlenir.

Müzakereler ve Anlaşma: Avukat, sigorta şirketleriyle müzakerelerde bulunarak mağdur adına en iyi sonucu almaya çalışır.

Dava Süreci: Anlaşma sağlanamazsa, avukat mağdurun haklarını mahkemede savunarak tazminatın tahsil edilmesini amaçlar.

Trafik Kazası Cezaları Neye Göre Verilir?

Trafik kazası cezası Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Borçlar Kanunu ile belirlenir.

Trafik Kazalarında Hak Tazmini Yapmak Mümkün müdür?

Trafik kazası davası açarak hak tazminatı için talepte bulunabilirsiniz. Bu davanın açılması için talepte bulunan tarafın kusursuz olması gerekir. Diğer bir değişle böyle bir durumda kaza dış etkenlere bağlı olarak oluşmuştur.

Trafik Kazalarının Nedeni Nedir?

Trafik kazası nedenleri arasında;

 • Alkollü araç kullanmak
 • Hatalı solama yapmak
 • Kurallara uymamak yer alır.

Trafik Kazası Değer Kaybı Nedir?

Trafik kazasında değer kaybı yaşanması kazada kusuru bulunmayan sürücünün aracı için oluşmaktadır. Bu değer kazaya neden olan taraf tarafından veya sorumlu olan sigorta şirketi ödenmelidir. Bu aşmada trafik sigortaları yardımcınız olacaktır.

Sigortalar, ekspertiz görevlendirerek bir rapor oluşturur. Bu rapor ile birlikte değer kaybına neden olan kişinin sigortasına başvurabilir yada dava açabilirsiniz.

Trafik kazası cezası uygulanmasına rağmen, her yıl trafik kazaları yüzünden yüzlerce can kaybı yaşandığı biliniyor. Türk Ceza Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu maddeleri trafik kazalarında cezaları belirleyen yetkili mercilerdir.

Trafik Kazası Nedir?

Trafik kazası sayısını azaltmak için ilk olarak trafik kazasına neden olan sebeplerin ne olduğunu bilmek gerekir. Trafik kazalarında sık karşımıza çıkan nedenler arasında;

 • Yayaların aniden yola girmesi
 • Trafik kurallarının ihlal edilmesi
 • Alkollü trafiğe çıkmak
 • Pratik yapılmadan trafiğe çıkılması yer alır.

Trafik kazalarına yol açan nedenler yayalar ve sürücüler olmak zorunda değil. Devletin sorumluluğu altında bulunan işlerde eksik kalması da kazaya neden olabilir. Yolların yeterli aydınlatılmaması gibi.

Trafik Kazası Avukat ve Sigortaya Başvuru Nasıl Olur?

Trafik kazası için sigorta başvurusu yaparak kazalarda meydana gelmesi muhtemel maddi ve manevi zararların önüne şimdiden geçebilirsiniz. Trafik kazası sigorta başvurusu için gerekli belgelerle şirkete başvuru yapmanız yeterli olur.

Hayatın akışında sık karşılaşılan bu kazalara karşı kaza olmadan önlem almak önemli bir güvencedir. 2918 sayılı Trafik kanununa göre trafik kazası nedeni ile zarar görmüş insanların dava açabilmeleri için önceden sigorta başvurusu yapmak gerekiyor. Bu başvuru olmadan hakkınızı aramak amacı ile dava açsanız dahi, davanız dava şartı yokluğu nedeniyle doğrudan reddedilecektir.

Sigorta Şirketine Başvuru Nasıl Yapabilirim?

Trafik kazası sonrasında talep edilen maddi ve manevi tazminat miktarı yazan belge, bilir kişi raporu, tedavi masraflarının faturaları, banka bilgisi, kaza tespit tutanağı ile başvuru yapmak gereklidir.

Söz konusu başvuruya ilgili sigorta şirketi en geç on beş gün içinde geri cevap vermelidir. Trafik kazası için sigorta şirketine başvuru yaptığınız zaman sizden talep edilen evraklar şirketten şirkete değişebilir. Fakat kazanın anlatıldığı rapor şart.

Trafik Kazası Tazminat Ankara

Trafik kazasında maddi ve manevi tazminat davası özellikle bedensel ya da malvarlığına gelen zararlar neticesinde açılmaktadır. Trafik kazasında maddi tazminat davası açabilecek kişiler:

 • Trafik kazası neticesinde bedensel yaralanma meydana gelmiş ve bu bedensel yaralanma kişinin iş gücü kaybına yol açmış ise,
 • Trafik kazası neticesinde ölüm meydana gelmiş ise ölen kişinin yakınları tazminat davası açabilir.
 • Trafik kazasında ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler (anne, baba, eş, çocuklar vb. ) tazminat davası açmaktadır.
 • Maddi ve manevi tazminat davası açmak için zamanaşımı süresine dikkat etmek gerekmektedir.

Trafik Kazasında Tazminatı Kimler Alabilir?

Trafik kazası sebebiyle manevi tazminat özellikle ağır bedensel yaralanma durumlarında meydana gelmektedir. Yaralanmış olan kişinin yakınları yalnızca manevi tazminat davası açabilmektedir.

Bunun yanı sıra ağır bedensel yaralanma ya da uzuv kaybı yaşanması durumlarında da manevi tazminat davası açılabilmektedir. Bunun dışında ölen kişinin yakınları da tazminat davası açabilir. Özellikle ölen kişinin yakınları destekten yoksun kalmış ise bu davayı açabilir.

Trafik kazası avukat ve danışmanlık hakkında daha fazla bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 216 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara