Engelli İndirimli Araç Nasıl Alınır? Engelli ÖTV indirimli araç kimin üzerine olur? Miras Hakkı...

Engelli İndirimli Araç Nasıl Alınır? Engelli ÖTV indirimli araç kimin üzerine olur? Miras Hakkı...
Engelli bireylerin araç alımı sürecindeki şartlar ve adımlar daha net bir şekilde anlaşılabilir. Bu süreç, engelli bireylerin yaşam kalitelerini artırma ve ulaşım ihtiyaçlarını daha kolay karşılama yönünde önemli bir adımdır.

Engelli bireylerin araç alımında sağlanan ÖTV muafiyeti ve diğer vergi indirimlerinden faydalanabilmeleri için izlenmesi gereken adımlar ve şartlar, engellilik durumlarının yüzdelik oranlarına ve diğer özel koşullara göre değişiklik gösterir. Aşağıda, engelli bireylerin araç alımı ile ilgili sıkça sorulan soruların detaylı ve özgün cevaplarını bulabilirsiniz.

1. Engelli Araç Nasıl Alınır?

Engelli bireylerin araç alımında vergi muafiyetlerinden yararlanabilmesi için, ilk adım engelli raporu ve diğer ilgili belgelerle Vergi Dairesine başvurmaktır. Bu süreçte, engelli bireyin sağlık durumunu belgeleyen tam teşekküllü bir hastaneden alınmış, engellilik yüzdesini ve araç kullanımına uygunluk durumunu içeren bir engelli raporuna sahip olması gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra, ÖTV muafiyeti uygulanarak araç satın alınabilir.

2. Engelli Araç Alımı Şartları Nelerdir?

Engelli araç alımında temel şart, bireyin engellilik yüzdesinin %90 ve üzeri olmasıdır. Bu durumda, birey sıfır kilometre bir araç satın alırken Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemez. Ayrıca, %90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireylerin H sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmektedir.

3. ÖTV İndirimli Araç Kimin Üzerine Olur?

ÖTV indirimli araç alımı, engelli bireyin kendi adına yapılmak zorundadır. Yani, bir engelli bireyin raporunu kullanarak başka bir kişinin adına araç satın alınması mümkün değildir. Bu, vergi muafiyetinin doğru ve adil bir şekilde uygulanmasını sağlamak için önemli bir kuraldır.

4. Yüzde 90 Engelli Araç Kimin Üzerine Olur?

Engellilik oranı %90 ve üzeri olan bireyler adına alınan araçlar, yalnızca bu bireylerin adına tescil edilebilir. Bu, vergi avantajlarının hedeflenen bireylere ulaşmasını garanti altına alır.

5. %40 Engelli Raporu ile Alınan Araçları Kimler Kullanabilir?

Yüzde 40 engelli raporuna sahip bireyler, yalnızca kendileri için ÖTV indirimiyle araç satın alabilirler. Bu durumda, aracın sadece rapora sahip olan kişi tarafından kullanılması beklenir. Ancak, yüzde 90 ve üzeri engelli raporuna sahip bireylerin yakınları da bu araçları kullanabilir. Bu, engelli bireyin ihtiyaçları doğrultusunda aracın daha geniş bir kullanımını mümkün kılar.

6. Engelli Aracı Hangi Akrabalar Kullanabilir?

Yüzde 90 ve üzeri engelli raporu olan kişi adına yurt içinden alınan araç, herhangi bir kısıtlama olmaksızın aile bireyleri dahil olmak üzere herkes tarafından kullanılabilir. Ancak, yurt dışından alınan araçlar için 3. derece yakınlık sınırı devam eder.

7. 90 Engelliler Kaç Paraya Kadar Araç Alabilir?

01.01.2024 tarihi itibarıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğine göre, malul ve engelli bireyler 1.591.220 TL'ye kadar olan otomobilleri ÖTV muafiyetiyle satın alabilirler. Bu, engelli bireyler için büyük bir mali kolaylık sağlar.

8. ÖTV İndirimli Araç Almak İçin Raporunda Ne Yazmalı?

ÖTV indirimli araç alabilmek için engelli raporunun, tam teşekküllü bir hastane tarafından verilmiş olması ve bireyin engellilik durumu ile yüzdesini açıkça belirtmesi gerekmektedir. Ayrıca, raporda kişinin araç kullanımına uygun olduğunun belirtilmesi de önemlidir. Bu, vergi avantajlarının doğru kişilere yönlendirilmesini sağlamak için kritik bir ayrıntıdır.

Engelli İndirimli Araç Nasıl Alınır?

Yapılan hukuki düzenlemeler ile birlikte % 90 ve üzeri oranında engelli raporu bulunan kişiler ve bunun dışında % 90 ve altında engelli raporuyla birlikte engelli B veya A ehliyetine sahip olan engelli kişiler ÖTV indiriminden kısmen yararlanabilirler.

Engel durumuna göre satın aldıkları araçlar ile ilgili ÖTV vergisi alınmamaktadır. Yani engeli olan kişi yüzde 90 ve üzerinde kategorisinde engelde yer alıyorsa bu durumda satın alacağı araç için Özel Tüketim Vergisi ödememe hakkına sahiptir.

Ancak bu haktan faydalanmak için engelli raporunun bulunması ve bu raporda yüzde 90 ve üzerinde engelinin bulunduğu hastanece tespit edilmiş rapor alınmalıdır. Engelli İndirimli Araç Nasıl Alınır?

Engelli Araç Alımı ÖTV İndirimi Ne Kadar?

ÖTV indirimli alınan aracın trafik tescil işlemleri sırasında aracı kullanacak olan kişilerin kaydedilmesi gerekmektedir. Aracı kullanabilecek olanlar engelli kişinin 3. dereceye kadar ki yakın akrabaları veya ücreti karşılığında görevlendirilen özel şoförde olabilmektedir.

Eğer engelli aracı özel şoför tarafından kullanılacak ise bu durumda iş akdi sözleşmesi yapılmalı ve noter tarafından onaylanmalıdır. Yüzde 90 oranın altında engelli olan kişilerin satın alacakları taşıtlar için ÖTV indiriminden faydalanabilmeleri için kendi engel durumuna göre araçta tertibat değişikliği yapılmış olması gerekir.

Ayrıca yüzde 90 oranın altında engelli olan kişilerin satın alacakları taşıtlar için ise engelli B veya A sınıf ehliyet belgesine sahibi olmaları gerekir. Yüzde 90 oranın altında engelli olan kişilerin ÖTV indirimli satın aldıkları taşıtların başkası tarafından kullanılması yasaktır ve bu araçlar beş yıl süresince bir başkasına satılamaz ya da devredilemez.

İlk iktisapta ÖTV indirimi satın alınan aracın fiyatına göre belirlendiği için özürlü araç indirimi hesaplaması her araç için özel olarak gerçekleştirilmelidir. 2018 yılında değişen kanunlara göre, ÖTV indirimli engelli araç vergiler dahil 200.000 TL'yi geçmeyen araçlarda uygulanabilir.

Daha önce ki kriterler kaldırılmış olup motor silindir hacmine bakılmaz, tek kriter araç fiyatıdır. Engellinin aracı kendisinin kullanması durumunda H Sınıfı ehliyet yerine, engelli B veya A sınıfı ehliyete belgesine sahip olması gerekmektedir. %90 ve üzerine rapora sahip engelli kişilere için alınan araçların, yurt içinden alınması durumunda herkes kullanılabilir. %90 ve üzerine rapora sahip engelli kişiler için alınan araçların yurt dışından alınan durumunda, 3. dereceye kadar yakınları tarafından kullanılabilir.

Özel tertibata sahip araçlarda, araç teknik donanımlarına üretici fabrika dışında herhangi bir müdahale yapılmamışsa, araç 3. dereceye kadar yakınları tarafından kullanılabilir. ÖTV indirimli araç alabileceğinize dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporun alınması gerekir.

Bu raporun içeriğinde ÖTV indiriminden faydalanabileceğinize dair gerekli ifadelerin bulunmasına gereklidir. Eğer engel durumu %90 ve üzerindeyse, bu ifadeye gerek yoktur. Engelli İndirimli Araç Nasıl Alınır?

ÖTV İndirimli Engelli Araç Alımında Vasi Tayin

Yüzde 90 ve üzeri engelli olan kişilerin ÖTV indirimli araç alabilmeleri için vasi atanması gerekiyor. Vasi tayini için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yer sulh hukuk mahkemeleri yetkilidir. Engelli kişiye vasi atanması sulh hukuk mahkemeleri tarafından yapılmaktadır.

Sulh hukuk mahkemesine vasi atanması dilekçesiyle engelli raporunun örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneğiyle birlikte sunulur. Sulh hukuk mahkemesine başvuru yaptıktan sonra mahkeme tarafından duruşma tarihi verilecek. Hakim gerekli incelemeleri yaptıktan sonra sağlık kurulu raporunun mahkemenin belirlediği hastanede yenilenmesini isteyebilir.

Duruşma gününe kadar mahkeme tarafından vesayet altına alınacak ile vasi tayin edilecek hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır, vesayet altına alınacak kişinin diğer yakınlarının görüşü alınır. Daha sonra mahkeme uygun görürse vasi tayin eder ve gerekçeli kararın yazılıp ilan edilmesiyle vasi tayin edilmiş olur. ÖTV indirimli araç alımında en zorlu süreç vesayet kararının alınmasıdır. Engelli İndirimli Araç Nasıl Alınır?

ÖTV İndirimli Engelli Araç Alımında Hakim Kararı

Yüzde 90 ve üzeri engelli kişilerin ÖTV'siz engelli araç alabilmesi için mahkeme tarafından engelli kişiye vasi tayin edilir. Vesayeti alan kişi kanunun belirlediği hadler içerisinde (2018 için maksimum 200.000TL) hangi aracı alacağına karar verir ve ilgili araç bayisiyle sözleşmesini yaparak ilgili araç için proforma fatura engelli adına düzenlenir.

Daha sonra Mahkemeye hangi aracı, hangi fiyata, araç bedelini nasıl ödeyeceğine dair durumu anlatan dilekçe ve proforma faturayla birlikte vesayet kararını veren sulh hukuk mahkemesine başvurur.

Mahkeme vasi atanan engelli kişinin hak ve menfaatlerini gözeterek karar verir. Mahkemeden alınan kararla birlikte daha önceden anlaşma yapılan araç bayisine engelli raporunun aslı ve 2 noter onaylı örneği, noter onaylı vekaletname, noter onaylı taahhütlü muvafakat, vesayet karar ve ek kararın örneği, engellinin nüfus cüzdanı örneği evrakların teslimiyle engelli şahsın adına araç ruhsatı çıkartılır. Engelli İndirimli Araç Nasıl Alınır?

Engelli ÖTV İndirimi İle Alınmış Aracı Kimler Kullanabilir?

ÖTV indirimi ile engelli aracı alındığında bu aracın kimler tarafından kullanılabileceği sınırlandırılmıştır. Bunun amacı ÖTV indirimli araç alımı ve kullanımı suistimallerini en aza indirgemek. Yüzde doksan engelli araç eğer yurt içinden alınmışsa herkes tarafından kullanılabilir.

Daha önceki yıllarda bu durum ki aracı kullanabilmek için en fazla 3. dereceye kadar yakın akraba olmak gerekliydi. eğer araç yurt dışından alınmışsa; 3. dereceye kadar yakın akraba olmak gerekiyor. Bu durumlarda, aracınızı herhangi 3. bir kişi kullanamaz. Aracı özel şoför tarafından kullanılacak ise iş akdi yapılıp noter tarafından onaylatılması gerekir.

%90 ve üzerinde engelliler tarafından kullanılan araçlarda; araç üzerinde teknik tertibat bulunuyorsa bile, eğer aracın orijinal fabrika özelliklerinde değişiklik yapılmamışsa, sadece 3. dereceye kadar yakın akrabalar kullanılabilir. Engelli İndirimli Araç Nasıl Alınır?

ÖTV İndirimli Engelli Araç Sahibi Vefat Ederse ÖTV Ödenir Mi?

ÖTV indirimli engelli araç sahibi vefat ederse doğrudan ÖTV doğmaz. Varisler engelli aracın veraset intikali ve tescilini yaptığında eğer araç bütün varisler üzerine ruhsat çıkar ise ÖTV tahakkuk etmez. Ancak bu durumun ciddi sıkıntı ve sorumluluğu vardır. Bu sıkıntıların başında aracın başına gelecek herhangi bir sorunda bütün varislerin o sorunu çözmek için toplanması ve sorunu çözmesi gerekir.

Örneğin aracın polis tarafından parka çekilmesi durumunda bütün varislerin oto parka giderek veya vekalet vererek aracı otoparktan çıkartabilir. Diğer bir sorumluluk kanunda düzenlenen kusursuz sorumluluk hallerinden olan araç kullananın sorumluluğudur.

Kanunda bu sorumluluğu bir motorlu araca sahip olmasından dolayı araç sahiplerinin kusuru olmasa bile ruhsat sahiplerini sorumlu tutuyor. Hiç istememekte olduğumuz halde sıklıkla karşıla karşılaştığımız trafik kazalarında araç ruhsat sahiplerini sorumlu tutuyor.

Uygulamada ÖTV indirimli araç sahibinin vefat etmesi durumunda bazı hukuki ve idari prosedürler yerine getirildiğinde ÖTV indiriminden yararlanılmaya devam edilebiliyor ve sıkıntı sorumluluklardan kurtulabilir. Bu durumda ÖTV ödemekten ve kusursuz sorumluluk halinden kurtulmak için konunun uzmanlarından destek almakta büyük fayda vardır. Engelli İndirimli Araç Nasıl Alınır?

Engelli İndirimli Araç Nasıl Alınır? Sıkça Sorulan Sorular

Engelli Araç Sahibi Vefat Ederse MTV ve ÖTV Ödenir mi? Engelli Araç Sahibi Vefat Ederse MTV ve ÖTV Ödenir mi? Motorlu Taşıtlar Vergisi bir aracın kullanılıyor olmasıyla ilgilidir. Eğer bir araç trafikte kullanılıyor ise motorlu taşıtlar vergisi doğar kişinin vefat etmesiyle ilgili değildir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi trafikte bulunun her araç için her yılbaşında tahakkuk eder ocak ve temmuz olmak üzere iki taksitte ödenir. MTV muafiyeti bulunan kişi vefat etmesi durumunda varisleri MTV mükellefiyeti doğar, ve varislerin vergiyi ödemesi gerekir.Engelli ÖTV İndirimi ile Alınan Aracın Satışı Engelli ÖTV İndirimi ile Alınan Aracın Satışı ÖTV indirimli engelli araç alımından yararlanılarak alınan araçların 5 yıl içerisinde satışı yapılması durumunda ÖTV doğar verginin ödenmesi gerekir.

Ve ayrıca, engelli aracın beş yıl doldurmadan satış durumunda, ÖTV indiriminden tekrar faydalanabilmek 5 yıl beklemek gerekir. Ancak beş yılı doldurmadan aracı ÖTV indirimli araç alma hakkına sahip bir başka engelli kişiye satışı durumunda ÖTV doğmaz.ÖTV İndirimli Engelli Araç Alımında ÖTV İndirim Oranları"][vc_column_text]ÖTV İndirimli Engelli Araç Alımında ÖTV İndirim Oranları ÖTV indirimli engelli araç alımından silindir hacmine bağlı indirim oranından vazgeçilerek araç ÖTV matrahına göre indirim oranı benimsenmiştir.

Yani aracın yurt içine giriş ham fiyatı üzerinden ÖTV indirimi yapılmaktadır. 78.700TL ve aşağısındaki ham fiyata sahip araçlar için %45, 78.700TL ile 141,600TL arasındaki araçlar için %50, 141.600TL ile 200.000TL arasındaki araçlar için %60 ÖTV indirimi uygulanmaktadır.

ÖTV İndirimli Engelli Araç Sahibi Vefat Ederse ÖTV Ödenir mi? ÖTV İndirimli Engelli Araç Sahibi Vefat Ederse ÖTV Ödenir mi? ÖTV indirimli engelli araç sahibi vefat ederse doğrudan ÖTV doğmaz. Varisler engelli aracın veraset intikali ve tescilini yaptığında eğer araç bütün varisler üzerine ruhsat çıkar ise ÖTV tahakkuk etmez. Ancak bu durumun ciddi sıkıntı ve sorumluluğu vardır. Bu sıkıntıların başında aracın başına gelecek herhangi bir sorunda bütün varislerin o sorunu çözmek için toplanması ve sorunu çözmesi gerekir

Engelli ÖTV İndirimi İle Alınmış Aracı Kimler Kullanabilir?

ÖTV indirimi ile engelli aracı alındığında bu aracın kimler tarafından kullanılabileceği sınırlandırılmıştır. Bunun amacı ÖTV indirimli araç alımı ve kullanımı suiistimallerini en aza indirgemek. Yüzde doksan engelli araç eğer yurt içinden alınmışsa herkes tarafından kullanılabilir.

Daha önceki yıllarda bu durum ki aracı kullanabilmek için en fazla 3. dereceye kadar yakın akraba olmak gerekliydi. eğer araç yurt dışından alınmışsa; 3. dereceye kadar yakın akraba olmak gerekiyor. Bu durumlarda, aracınızı herhangi 3. bir kişi kullanamaz. Aracı özel şoför tarafından kullanılacak ise iş akdi yapılıp noter tarafından onaylatılması gerekir.

Bu haber toplam 1725 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara