15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Çalışanların çalıştıkları süre zarfında elde ettikleri en önemli haklardan biri kıdem tazminatıdır.

Bu şartlar arasından bir nedenle işten ayrıldıysanız bu tazminatı alabilmeniz için gerekli koşul sigortalılık günü ve prim gününün doldurulmasıdır. Buna göre, 8 Eylül 1999 yılında sigortalı olarak çalışmaya başlamış iseniz ve 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü ödemesini doldurduysanız, kıdem tazminatınızı alarak işinizden ayrılabilirsiniz. Bu koşullarda tazminatınızı almak için yapmanız gereken çalıştığınız yerdeki sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğünden” Kıdem tazminatı alabilir” yazısını alarak, işvereninize iletmektir. Bu şekilde emeklilik için yaş sınırını beklerken 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Alma Şartları olması nedeniyle  işveren tarafından işçiye kıdem  ödenmesi gerekmektedir. Ancak, ihbar tazminatı hakkınız olmayacaktır.

Bunun yanı sıra bu tazminatı almak için doldurmanız gereken 15 yıllık süreyi, sadece bir iş yerinde olması zorunluluğu yoktur. 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Alma Şartlarından en önemlisi işçinin  toplamda 15 yıl sigortalı olarak çalışması halinde de bu tazminatı alabilirsiniz. Fakat alacağınız kıdem tazminatı talep ettiğiniz esnadaki son işyerinde çalıştığınız süreye göre ödenmektedir.

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı brüt ücretiniz üzerinden hesaplanır. Bu tazminatta hiçbir vergi kesintisi yapılmazken sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Eğer aldığınız ücret düzenli değilse kıdem tazminatı için esas alınacak ücret çalıştığınız son bir yıl içerisinde aldığınız ücretin çalıştığınız gün sayısına oranı ile bulunur. Çalıştığınız her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Eğer işvereniniz kıdem tazminatınızı zamanında ödemez ise ödenmesi gereken tarihe kadarki süreç içerisinde, en yüksek banka reeskont faizi üzerinden tazminatınızı talep edebilirsiniz.

Aldığınız 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı hesaplanırken ilave tediyeler, akdi ikramiyeler, bahşişler, yemek, yakacak, yiyecek, temizlik bedeli gibi sosyal yardımlar, konut yardımı, toplu taşım kartı bedeli, bayram harçlığı, aile ve çocuk yardımı ve zammı, benzin parası gibi ücret ekleri dikkate alınır. Buna karşın kıdemli işçiliği teşvik ikramiyesi, primler, hafta tatili ücretleri, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, seyyar görev tazminatı, fazla çalışma ücreti, tahsil yardımı, yıllık izin ücreti gibi ücretler tazminatınız hesaplanırken dikkate alınmamaktadır.

Son olarak,  tazminatı aldıktan birkaç ay sonra ekonomik şartlar nedeni ile tekrar çalışmaya başlayabilirsiniz. Ancak işinizden ayrıldıktan ve kıdem tazminatınızı aldıktan çok kısa bir süre içerisinde tekrar çalışmaya başlamanız, yasal olarak bazı sıkıntılara sebep olabilmektedir.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Alma Şartları

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Ankara Avukat