Atla

Aile Avukatı Ankara


Aile Avukatı Ankara

Aile Avukatı Ankara

Aile Hukuku Boşanma Avukat Ve Danışmanlık

Türk hukuk sistemi içerisinde davalı ve davacı sıfatıyla mahkemelere katılan kişilerin en merak ettiği konulardan biri de davalarda avukat bulundurma zorunluluğunun bulunup bulunmaması olmaktadır.

Özellikle kişilerin çok fazla masraf yapmadan kararların mahkeme tarafından verilmesini istedikleri boşanma davaları söz konusu olduğunda avukatsız bir şekilde boşanma talepleri oluyor.

Boşanma davaları ile ilgili bu hususları değerlendirirken mutlaka anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki farklı şekilde davaların gerçekleştiğine dikkat etmek gerekmektedir.

Boşanma davalarını ele alan aile hukuku da dahil olmak üzere tüm davalar için kişilerin avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak tarafların birbirleriyle tüm hak ve sorumluluklar konusunda protokol imzalayarak anlaşmaya vardığı anlaşmalı boşanma davalarında dahi sürecin en kısa sürede işletilmesi adına mutlaka avukatlardan yardım alınması gerekmektedir.

Özellikle aile hukuku alanında uzman bir avukattan yardım alınması davaların en kısa sürede kararlarının çıkması noktasında etkili olmaktadır.

Çoğu zaman çiftlerin kendi başlarına anlaşma sağlayarak mahkemeden kararların çıkmasını sağlaması mümkün olurken mahkeme sonrasındaki süreçlerde yaşadıkları zorlukların kısa sürede sona erdirilmesi de gerekmektedir.

Bu konuda kişilerin nüfus müdürlüklerinde kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, mahkeme kararlarının kesinleştirilmesi ve temyiz süreçleri gibi konularda avukatların bu işlemleri yürütmesi her zaman avantajlı olacaktır.

Konu çekişmeli boşanma davaları olduğunda ise avukatların mutlaka boşanma gerekçeleri, tarafların bulundurması gereken deliller, boşanma sonrası doğacak olan haklar konusunda etkili bir çalışma yapması gerekmektedir.

Aile Hukukunda Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Kısa sürede boşanma süreçlerinin tamamlanmasını ve mahkemeden istenilen kararların çıkmasını talep eden kişiler anlaşmalı boşanma yoluna başvurabiliyorlar.

Boşanma dilekçesinde açıkça belirtilmiş olan taraflar boşanma taleplerinin yanı sıra üzerlerinde anlaşma sağlamış oldukları tüm hakları da davaya dahil edebilmektedirler.

Davaları tek bir eşin açması ve diğer eşin de davayı kabul etmesi davanın mahkemeye taşınmasında yeterli sayılmaktadır. Kişilerin evliliklerinin bir seneden daha fazla süredir devam ettiği durumlarda bu davaları açmak mümkün oluyor.

Evlilik birliğinin temelinde sarsılması gerekçesiyle açılan bu davalarda hakim tarafından üzerinde tarafların anlaşma sağlamış olduğu konularda bazı düzenlemelerle birlikte de kararların verilmesi tarafların onayı ile mümkün olmaktadır.

Aile Hukukunda Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Sebebi

Aile hukuku hakimlerin kararlarının dava sonuçlarına en büyük ölçüde etki ettiği hukuk dallarından olmaktadır. Boşanma sebebi açık bir şekilde taraflar açısından kabul ediliyorsa bu durumda hakimin de benzer yönde bir karar vermesi mümkün olacaktır.

 

Aile Boşanma Davası Avukatı Avukatları Ankara

Boşanmaların ardından kadınlar ve erkekler için medeni hallerinde nüfus kayıtlarında değişiklikler yapılırken kadınlar için bu konuda ayrıca soy isimlerinin de önceki soy isimleri yapılması gerekmektedir.

Ancak boşanan kadının talebi doğrultusunda hakimin de aynı yönde görüşü uygun görüldüğü takdirde kişilerin kocalarının soyadlarını taşımaya devam etmesi mümkün olabiliyor.

 

Buna karşılık olarak erkek tarafının kendi soyadının kadın tarafından kullanılmasına izin vermemesi durumunda da kararın değiştirilmesi mümkün olmaktadır. Tüm bu süreçler içinde maddi ve manevi açıdan zarara uğrayan kişilerin karşı taraftan aynı zamanda tazminat talebinde bulunması da söz konusu olmaktadır.

Tazminatlar ancak boşanma sebebini ortaya çıkan durumlarda tamamen kusurlu ya da daha fazla kusurlu olan kişi tarafından alınabilmektedir. Tazminat taleplerine ek olarak kişilerin boşanma süreçlerinde yoksulluk durumuna düşmeleri ya da bakım desteğinden eksik kalmaları gerekçeleri ile nafaka talep etmesi de söz konusu olabiliyor.

Nafaka miktarlarının belirlenmesinde ise kişilerin maddi orandaki güçlerine dikkat edilerek orantılı bir paylaşım yapılmaktadır. Boşanma davalarını açan kişilerin boşanma sebebini ortaya çıkaran durum içerisinde kusuru daha fazla ise karşı tarafın aksi yönde dava açması ya da bu davaya itiraz etmesi de söz konusu olabiliyor.

Hakim ve mahkeme boşanmadan etkilenecek olan tarafların ve varsa çocukların durumuna bakarak boşanma konusunda kesin kararını verebilmektedir. Eğer bir boşanma davası ret kararı ile mahkemeden sonuç almışsa bu durumda tarafların aynı boşanma gerekçesi ile boşanma davasını açması mümkün olmamaktadır.

Aile Hukukunda  Terk Nedeniyle Boşanma Sebebi

Evlilik birliği içinde olan tarafların her birinin karşı tarafa evliliklerinden doğan sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu konuda en fazla problem yaşanan noktalar kişilerin evlilik birliği içinde oldukları kişileri terk etmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Eğer evlilikteki bir taraf diğerini terk ederse ya da haklı bir gerekçesi olmadan birlikte yaşanılan konuta geri dönmezse bu durumda ayrılık kararının verilmesi için hakların aranması mümkün oluyor.

Bu durum altı aydan daha uzun süren bir dönemde gerçekleşmiş ise terk edilen tarafın mahkemeler aracılığı ile yasal haklarını koruması mümkün olmaktadır.

Davalar sırasında öncelikle eşlerden birinin talep etmesinin sonucunda hakim ya da noter tarafından terk eden eş için iki aylık süre içinde birlikte yaşanılan konuta dönmeyle ilgili olarak bir bildirimde bulunulur.

İhtarın üzerinden iki ay geçmesinin ardından terk eden eş yine de geri dönmemişse bu durumda davanın açılması mümkün olmaktadır.

Aile Hukukunda Zina Ve Aldatma Nedeniyle Boşanma Sebebi 

Boşanma sebepleri arasında en kesin sonuçların ortaya çıkmasını sağlayan durumlardan biri de aldatma ve zina gerekçesi olmaktadır.

Eşlerden birinin zina etmesi halinde karşı tarafın boşanma davasının bu gerekçeye dayandırarak açması mümkün oluyor.

 

Kişiler zinanın gerçekleştiğini öğrenmenin üzerinden 5 yıl geçene kadar dava açma haklarını kullanabilirler.

Ancak eşler arasında zinanın affedilmesi gibi bir durum söz konusu ise bu halde kişilerin dava açma hakkı bulunmamaktadır. Bu sebeple açılan boşanma davalarından kişiler maddi ve manevi tazminat taleplerini de dile getirebilirler.

 

Aile Boşanma Davası Avukatları

Aile Hukukunda Açılan Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının en kısa sürede sonuçlananları anlaşmalı boşanma davaları olmaktadır. 2 ile 3 ay arasında gerçekleşen duruşmalarda tek celsede boşanma kararının verilmesi mümkün olmaktadır. Özellikle küçük yerleşim yerlerinde 2 haftalık süre içinde bu kararlar çıkabiliyor.

Temyizden feragat dilekçesinin alınması ile birlikte mahkeme kararının kesinleşmesi sağlanmakta ve böylece tarafların nüfus müdürlüklerine başvurarak haklarındaki kayıtların düzenlenmesini ve değiştirilmesini talep etmeleri de yerinde olmaktadır.

Kadın bu işlemden sonra eski kütüğüne dahil edilirken erkek için sadece medeni hal durumunda bir değişikliğe gidilir.

Boşanma davaları çekişmeli olarak görülüyorsa üzerinde uzlaşma sağlanamayan konulara bağlı olarak davaların bir yıl ile üç yıla kadar uzaması dahi söz konusu olmaktadır. Hakim bu davalarda eline ulaşan ekonomik durum, tapu bilgileri gibi belgelerden hareketle bir karar verir.

Aile Hukukunda Açılan Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Kararı Nasıl Verilir?

Kararları verme yetkisinin son derece yüksek olduğu hakimler velayet kararlarını verirlerken taraflar arasında bir anlaşma olsa bile çocukların menfaatleri için hangi karar daha uygun görülüyorsa bunu uygulamaya çalışırlar. Ancak uygulamada bu durum Türkiye için annenin velayeti alması ile sonuçlanmaktadır.

Kadının bu durumda ekonomik anlamda güçlü kalmasını sağlayacak olan şey ise nafaka bedeli olmaktadır. Hatta kadın, erkeğin başka biriyle evlenmesi veya paranın yetersiz gelmesi gibi gerekçelerle nafakanın artırılması talebinde de bulunabilir.

Hakim ekonomik durumların yanı sıra çocuğun gelişimine en iyi ölçüde katkı sağlayacak olan kişinin hangi taraf olduğunu değerlendirerek de bir karar verir.

Aile Hukuku Alanında En çok Açılan Dava Çeşitleri Nelerdir

Aile Boşanma Davasında Çekişmeli Boşanma, Aile Boşanma Davasında Anlaşmalı Boşanma, Aile Boşanma Davasında Boşanma Protokolün Hazırlanması, Aile Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat Davası, Aile Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Olur, 

Aile Boşanma Davasında Velayet Davaları, Aile Boşanma Davasında Nafaka Davaları, Aile Boşanma Davasında Aile Konutu Şerhi Davası, 

Aile Boşanma Davasında Çekişmeli Boşanma, Aile Boşanma Davası Avukatları Ne Yapar Makalemizde Aile Boşanma Davası Avukatları konusu anlatılmıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Aile Avukatı Ankara - Yorum
    YÜKSEL ÜŞENMEZ -
    7 Ağustos 2016

    Aile Boşanma Davası Avukatları Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

    Cevapla
Yorum Bırak