Aile Konutu Tapu İptali Davası

Aile Konutu Tapu İptali Davası
Aile Konutu Tapu İptali Davası | Aile Konutu Tapu İptali Davasında aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. Aile konutu şerhi esasen kurucu değil açıklayıcı bir şerhtir. Bu nedenle eşin rızası dışında yapılan işlemlerde üçüncü kişinin kazanımının korunup korunmayacağı...
Aile Konutu Tapu İptali Davası, eşler arasında yapılan borçlanma nedeniyle en çok umut bağladığı davalardan biridir. Eşlerin sahip oldukları aile konutu şerhi konması hakkı, Türk Medeni Kanununun 194. maddesinde açıklanmıştır ve eşlerin birlikte yaşadıkları konut üzerinde bir tür devlet güvencesi anlamına gelir. Aile konutu kendinden habersiz olarak satılan eşin malik olmasa bile; aile konutu tapu iptali davası açma hakkı vardır. Boşanma davası ya da boşanma aşamasına gelen çiftlerden birisinin evi terk ettiği durumlarda ya da mirastan mal kaçırma gibi olaylarda, eşler mülkiyeti kendisinde olan taşınmazların satışını sağlamak isteyebilir. Hatta bu işlemler çoğu kez karşı tarafa yani eşe zarar vermek amacıyla kötü niyetli olarak gerçekleştirilir. Kira sözleşmesini iptal ederek ya da ailesini terk ettiği evini satarak, ayrılma aşamasına gelinmiş olan eşe zarar vermeyi düşünen eşlerin, bu kötü niyetli eylemlerinin önüne aile konutu şerhi uygulaması ile geçilebilir. Ya da benzer şekilde, kendisinden sonra evin eşine kalmasını istemeyen bir eş, konutun satışını yapmaya kalkabilir. Her iki örnekte de aile konutu şerhi mağduriyeti söz konusu olabilecek eş için bir tür koruma sağlar. Eğer aile konutu şerhi koruması olan bir ev, eşten habersiz satılırsa, eşin satışın iptalini istemek ve tapu iptali davası açma hakkı vardır. Eğer tapuya aile konutu şerhi işlemişse tapu devir işleminde eşin de imzası aranacağı için satış gerçekleşmeyecektir. [caption id="attachment_3189" align="alignleft" width="500"]Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur? Aile Konutu Tapu İptali Davası[/caption]

Aile konutu şerhi yoksa eşler birbirinden habersiz konut satışı gerçekleştirebilir mi?

Tapuda aile konutu şerhi olmasa bile, aile konutu niteliğindeki evin eşin rızası olmamasına karşı satılması durumunda eş tarafından aile konutu tapu iptali davası açma hakkı vardır. Konutu alan üçüncü kişinin, satışa konu olan taşınmazın aile konutu olduğundan haberdar olmaması da tapu iptal davası açılmasına engel değildir. Malik olmayan eş yapılan Aile Konutu Tapu İptali Davası için taşınmazın kayıtlı olduğu adresin bağlı olduğu Asliye Hukuk Mahkemelerine bir dava talebi dilekçesiyle başvuru yapabilir. Eşin rızası olmadan satılan aile konutunu alan üçüncü kişi de satışı yaparsa ne olur? Ancak, konutu alan üçüncü kişinin de konutu başka birisine satması durumunda, satılan konutun ilk sahibi olan malikin eşi açısından daha sıkıntılı bir süreç doğabilir. Bu tür sorunların önüne geçilebilmesi için eşlerin, evlilikleri boyunca birlikte oturdukları evi aile konutu olarak tapuya şerh etmelerinde fayda vardır.

Yargıtay Kararı - Aile Konutu Tapu İptali Davası

İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI - İŞLEM SIRASINDA DAVALI BANKA TARAFINDAN DAVACI EŞİN AÇIK RIZASININ ALINMADIĞI. YAPILAN İŞLEMİN GEÇERLİ OLDUĞUNU KABUL ETMENİN İMKANSIZ OLDUĞU - DAVANIN KABULÜNÜN İSABETLİ OLUŞU . Somut olayda, dava konusu taşınmazın tapu kaydında ipotek tesis edildiği tarihte aile konutu şerhi bulunmadığı açıktır. Ne var ki, davalı banka tarafından düzenlenen değerlendirme raporunda dava konusu taşınmazın vasfı ve kullanımının mesken olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, eşin açık rızasını aradığından, yapılan işlemin geçerli olduğunu kabul etmek imkansızdır. Hal böyle olunca, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi ve bu kararda direnilmesi usul ve yasaya uygun olup; direnme kararının onanması gerekir. Makalede  Aile Konutu Tapu İptali Davası okudunuz. Diğer makaleler için Tapu İptal Davası ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 255 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara