Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi

Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi
Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi | Boşanma davalarının davacının isteği ile sonlanmasında en önemli detaylardan biri de dava dilekçesinin hazırlanış şeklidir. Burada dava dilekçelerinin boşanma davalarının ana iskelet yapısını oluşturmasından kaynaklı bir görüşe dayanarak dilekçelerin hazırlanışına önem vermek gerekmektedir. Eğer aldatma nedeniyle boşanma...
Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Boşanma davalarının davacının isteği ile sonlanmasında en önemli detaylardan biri de dava dilekçesinin hazırlanış şeklidir. https://www.youtube.com/watch?v=FYh8St6q-0Y Burada dava dilekçelerinin boşanma davalarının ana iskelet yapısını oluşturmasından kaynaklı bir görüşe dayanarak dilekçelerin hazırlanışına önem vermek gerekmektedir. Eğer aldatma nedeniyle boşanma davası açılacaksa bu durumun Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi'nde açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanununun kendilerine tanımış olduğu aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası açma haklarını kullanarak dava süreçlerini başlatabilirler. Bundan sonraki aşamada dava ile ilgili tüm detayların dilekçe üzerinde belirlenmiş olan detaylar karşısında sürdürüleceği dikkate alınırsa dava dilekçesinin hazırlığında dikkatli olmak gerekmektedir.Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesini hazırlarken sadece boşanmaya sebep olabilecek gerekçeyi dilekçeye yazmak yeterli olmamaktadır. Bununla birlikte davayı açan kişinin mutlaka bu gerekçeyi temellendirebileceği bir alt zeminin de oluşması gerekmektedir. Yani aldatma olayının nasıl ve ne zaman gerçekleştiği, bu olayın ne zaman öğrenildiği, aldatmayı ispat etmede kullanabileceği herhangi bir delilin bulunup bulunmadığı açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası Dilekçesi

Aldatma nedeniyle boşanma davalarının açılmasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da davanın açılması ile ilgili zaman aşımı sürelerine uyma gerekliliğidir. Aldatma davranışının öğrenilmesinin ardından geçen altı aylık süre içinde mutlaka boşanma davalarının açılması gerekli olmaktadır. Eğer altı aydan daha uzun bir süre geride bırakılmışsa kişinin bu aldatma olayını gerekçe göstererek boşanma davasını açması mümkün değildir. Dilekçede aldatmanın tam olarak öğrenildiği tarihin de kesin bir şekilde yazılması gerekmektedir. Dilekçenin ilk açıklayıcı bölümünün ardından davacı kişinin boşanma davası ile ilgili olarak beklentilerinin neler olduğunu da açık bir şekilde ortaya koyması gerekmektedir. Boşanma davasının ardından haklı olarak alabileceği tazminat talebinde bulunup bulunmayacağını, eğer çocuk ya çocuklar bulunuyorsa nafaka talebinin bulunup bulunmadığını kesin bir şekilde dilekçeye dahil etmesi gerekmektedir. Aldatma nedeniyle boşanma davasının açılmak istendiği durumlarda dilekçe yazan kişilerin dilekçeye mutlaka aldatma olayını ispat edebileceği ve dava sürecinde kullanabileceği unsurları da dahil etmesi gerekmektedir. Burada aldatma olayına tanık olmuş kişilere, aldatmayı ispat edebilecek her türden kurum kaydına, mesaj kayıtlarına, kredi kartı harcamalarına, fotoğraf ve video gibi görsellere yer verilmelidir.

Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Boşanma dilekçelerinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da her boşanma davasının kendine has niteliklere sahip olduğu dikkate alınarak kişilerin kendi aldatma nedeniyle boşanma davası dilekçelerinde özellikle internet üzerinden aldıkları örneklere bakarak dilekçe hazırlamamaya dikkat etmeli ve bir avukat yardımıyla süreci yönetmelidir. Aldatma Nedeniyle Boşanma Davaları günümüzde çok bahsedilen konular arasında yerini korumaktadır. | Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi

Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi hazırlanırken avukat ve hukuki destek alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü davanın önemi, davada tedbir talepleri, tazminat konusu, nafaka, velayet, mal paylaşımını dahi etkileyen önemli boşanma sebebidir. Aldatma nedeniyle boşanma dava dilekçesi yazılıp hazırlanırken  dava dilekçesi içeriğinde boşanmaya sebep olan aldatma yani zina konusunda  açıklayıcı bilgiler yer almalıdır. Aldatma konusu dilekçede anlatılırken aldatma olayının ne zaman gerçekleştiği, aldatmayı ispat edecek resim, belge ve ispat yönelik konuların neler olduğu, aldatma konusu bilen gören kişiler varsa dilekçe konusuna eklenir. Aldatma olayı dilekçede yazılırken anlaşılır, oluş sırasına göre anlatılmalıdır. Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi yazılırken aşağıdaki Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi Örneği ve başlıkları detaya girilmeden verilmiştir. Dava dilekçesinde talep ve sonuç kısmı önem arz etmektedir. Sonuç ve İstem bölümünde açılan boşanmanın boşanma ile sonuçlanması istenir. Boşanma nedeniyle çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istenir  Ayrıca aldatma nedeniyle … TL maddi, …TL manevi olmak üzere, toplam … TL tazminat miktarları yazılarak istenir. Ayrıca boşanma davasında, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talep edilir. | Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi

Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi Örneği aşağıda genel başlıklar altında verilmiştir. İçerik ve açıklamalar her davada farklılık gösterecektir. Bu nedenle bu dilekçe tamamen bilgi amaçlıdır. Davada kullanılmayarak avukat ve hukuki destek almayı öneriyoruz. HUKUKİ DELİLLER : Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, işyeri bildirim yazısı, tanık ifadeleri, bilirkişi incelemesi SONUÇ VE İSTEM :  Sonuç istem talep açık ve net olarak talep edilir. EKLER :
  1. Aile nüfus kaydı örneği ve Kimlik cüzdanı fotokopisi,
  2. İşyeri bildirim yazısı,
  3. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,
  4. Bir adet onaylı vekaletname örneği.
Davacı Vekili  Av. İlkay UYAR KABA

Bu haber toplam 423 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara