Ankara Eryaman boşanma avukatı: Eryaman Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davası

Ankara Eryaman boşanma avukatı: Eryaman Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davası
Boşanma davaları, aile hukuku çalışma alanında yer alan hukuki süreçlerdir. Boşanma talebindeki çiftler, hukuki süreçleri kendileri de yönetebilir ancak özellikle çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatı hizmeti çok büyük önem taşır.

Danışmanlık Konuları Nelerdir? Aile hukukundan kaynaklı davaları sıraladığımızda bir konuyu içine alan geniş bir hukuk dalıdır.

Toplumu ve aileyi ilgilendiren konulardaki uyuşmazlıkları düzenlemesi nedeniyle de hayatımızda hep önemlidir. Aile hukuku içerisinde yer alan boşanma davaları, velayet davaları, babalık, soy bağı davaları ve evlat edinme davaları en çok uyuşmazlık olan konuların başında gelmektedir.

Boşanma davaları Aile mahkemelerine eşlerden birinin şahsen veya avukat vasıtasıyla başvuru yapılarak açılmaktadır. Boşanma davalarında aile mahkemesinin boşanmaya karar vermesi için davayı açan eşin boşanma sebepleri inceleyerek eş ispat etmişse boşanmaya karar vermektedir.

Boşanma davası açılması ile eşler arasında bir çok hukuki bağında düzenlenmesi gerekmektedir.

Bunlar boşanma, boşanmada ki kusurun tespiti, velayet, nafaka, tazminat ve mal paylaşımın nasıl olacağı.

Her konun bir önceki konudan daha önemli olması, dava sürecinin doğru sürdürülmesi için boşanma ve diğer konularda avukat ve danışmanlık alınması gerekirse davanın takibinin avukat aracılığı ile yapılması kendi açısından faydalı olacaktır.

Boşanmaya Sebep Olaylar Nelerdir

Aileyle İlgilenmemek Aileyle ilgilenmemek evlilik birliğinin ve ortak hayatın temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanma konusu olan hareket ve davranışlardan sayılmaktadır. Aileyle ilgilenmemek kasıt çocuklara ya da eşe ilgisizlik göstermek, aile ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmamak ve karı ve kocaya ait ortak hayatın doğurduğu ödevleri yerine getirmemek biçiminde karşımıza çıkmaktadır.

Çocuklara ilgisizlik; Karı ve kocanın müşterek çocuklarına karşı olan ilgisizliği de müşterek hayatın ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olur ve boşanma davasında duygusal ve psikolojik şiddete yönelik bir hareket ve eylem olduğundan boşanma davasına konu edilen davranışlardandır.

Yargıtay örnek karar "yapılan yargılama ve toplanan kanıtlarla karı ve koca arasında uzlaşma gerçekleşmediği ve davacı kadının evlilik birliği ödevlerini yerine getirmediği, ortak çocuklarıyla ilgilenmediği, devamlı olarak internette zaman geçirdiği, davalı kocanın ise, karısına hakaret ettiği, evlilik birliği sorumluluklarını yerine getirmediği, müşterek çocuklarıyla ilgilenmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda eşler arasında müşterek aile hayatı temelinden sarsacak seviyede ve evlilik birliğini devamına olanak vermeyecek şekilde şiddetli bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Bu davranışlar karşısında davacı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında karı ve kocanın beraber yaşamaya zorlamanın artık hukuken mümkün olmamasına ne göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile boşanma davasının reddi kararı doğru bulunmamıştır".

Eşe ilgisizlik ; Karı ve kocanın birbirlerine karşı olan ilgisizliği diğer bir ifadeyle eşe ilgisiz davranmak da ortak hayatın ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal ve psikolojik şiddete yönelik bir hareket olduğundan boşanma konusu davranışlardan sayılmaktadır.

Eşin Doğumu ile ilgilenmemek; Kadının doğum yapması esnasında ilgisizlik gösteren koca da evlilik birliğini temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal ve psikolojik şiddete içeren bir davranış olduğundan boşanmaya neden olan davranışlardandır.

Yargıtay örnek karar "davalı kocanın müşterek çocuğun doğumunda karısıyla ilgilenmediği gibi evlilik birliği görevlerini de ifa etmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda eşler arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak seviyede ve aile birliğin devamına olanak vermeyecek şekilde bir geçimsizlik mevcut ve sabittir".

Bir diğer örnek olay "kocanın karısına şiddet uyguladığı evlilik birliği görevlerini yapmadığı, hamile karısının doğumu ile ilgilenmediği anlaşılmaktadır. Bu durumlar karşısında karı ve koca arasında ortak yaşamın temelinden sarsacak seviyede ve evlilik birliğinin devamına olanak vermeyecek şekilde şiddetli geçimsizlik mevcut ve sabittir".

Kadının veya kocanın eşini arabasına almaması, arabasıyla seyahat ettirmemesi, eşine karşı olan ilgisizliğinin bir delili olduğundan ortak yaşamın ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında psikolojik ve duygusal şiddet barındıran bir davranış olduğundan boşanmaya gerekçe olan davranışlardandır.

Yargıtay örnek olay " Davacı kadın ve davalı koca aynı okulda öğretmendir. Karısını özel aracına almayıp onun dolmuşla okula gitmesine sebep olan, okul bahçesinde kayın pederine şiddet uygulayan davalı koca daha ağır kusurludur. Davacı kadının davasının kabulü gerekirken reddi karar isabetsizdir".

Hamilelikte Yalnız Bırakmak ; Davalı kocanın davacı karısını hamileliğinde yalnız bırakması, maddi ve manevi ihtiyaçlarıyla ilgilenmemesi karısına karşı ilgisizliğinin bir delili olduğundan ortak hayatın ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında psikolojik ve duygusal şiddete içeren bir davranış olduğundan dolayı boşanma konusu davranışlardan sayılmaktadır.

Yargıtay örnek olay "yapılan araştırma ve soruşturma, toplanan kanıtlarla davalı eşin evlilik birliği sorumluluklarını yerine getirmediği hamile olan karısını yalnız bıraktığı ve hamile karısını evden kovduğu, doğumda ve sonrasında karısı ve müşterek çocuğuyla ilgilenmediği olayları meydana gelmiştir.

Bu durumda karı ve koca arasında ortak yaşamı temelinden sarsacak seviyede bir şiddetli geçimsizlik mevcut ve sabittir". (Boşanma Avukatı Etimesgut - Boşanma Avukatı Eryaman)

Atandığı Yere Eşi Götürmemek

Karı veya kocadan herhangi biri yeni atandığı görev yerine veya tayin nedeniyle gittiği görev yerine eşini götürmemesi; eşin diğer eşe ilgisizliğinin bir delili olduğundan dolayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve müşterek hayatın devam ettirilmemesi nedeniyle boşanma davasında duygusal ve psikolojik şiddete yönelik bir hareket ve davranış olduğundan dolayı boşanma konusu davranışlardan sayılmaktadır.

Yargıtay örnek karar "mahkemece karı ve kocayı eşit kusurlu kabul ederek, eşlerin boşanmalarına karar vermiştir. Yapılan araştırma ve soruşturma, toplanan kanıtlardan, hem davacı hem de davalı kadının kocasını istemediğin, boşanacağını söylediği ve eşyalarını toplayarak evden ayrıldığı olayları gerçekleşmiş ise de; hem davalı hem de davacı kocanın evlilik birliği görevlerini yerine getirmediği, karısını ve ailesini tayin olduğu yere götürmediği ve boşanacağını söyleyip tehdit ettiği, karısına eşya fırlattığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olaylara göre, evlilik birliğinin kocanın ağır kusurlu hareketleri neticesinde temelinden sarsıldığında kabulü gerekir".

İlgisiz Nedeniyle Boşanma Davası

Karı veya kocadan herhangi biri diğer eşe ilgisiz kalması, ortak ihtiyaçlarının giderilmesine çaba harcamaması, onu gözetip kollamaması ona karşı ilgisizliğinin bir delili olduğundan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal ve psikolojik şiddete yönelik bir davranış olduğundan boşanma konusu davranışlardan sayılmaktadır.

Yargıtay örnek karar "yapılan araştırma ve soruşturma, toplanan kanıtlardan anlaşıldığı üzere davalı kocanın uzun zaman Almanya'da yaşadığı, karısıyla ilgilenmediği, karısını arayıp sormadığı ve böylelikle evlilik birliğinden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda karı ve koca arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak seviyede ve evlilik birliğinin devamına olanak vermeyecek şekilde bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların karşısında davacı kadının dava açmakta haklıdır. Bu durumda eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün olmadığına göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi kararı doğru bulunmamıştır".

Gece Hayatına Düşkün Olmak

Karı veya kocadan herhangi biri gece hayatına düşkün olması eşine karşı ilgisizliğinin bir delili olduğundan dolayı evlilik birliğinin ve ortak hayatın temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal ve psikolojik şiddete yönelik bir davranış olduğundan boşanmaya gerekçe olan davranıştır.

Yargıtay örnek karar "mahkemece, davalı ve davacı kocanın tam kusurlu olduğundan bahisle, davasının reddine karar verilmiş ise de: yapılan yargılama ve toplanan kanıtlar, davalı ve davacı kocanın gece hayatına düşkün olduğu, karısına karşı sadakatsiz davranışlar sergilediği, evlilik birliği görevlerini yerine getirmediği ve borçlandığı, bunun karşısında, davacı ve davalı kadının da kocasına hakaret ettiği anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu olaylar karşısında, davacı ve davalı kadının az da olsa kusurunun bulunduğu ve kocanın davası yönünden Türk Medeni Kanununun 16/2 madde şartlarının gerçekleştiği dikkate alınarak, davalı ve davacı kocanın boşanma davasının da kabulü gerekirken, reddi doğru karar olmayıp, hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir".

Ayrı Odalarda Yaşamak

Karı veya kocadan herhangi birinin aynı konutta ayrı odada yaşaması diğer eşe karşı ilgisizliğinin bir delili olduğundan dolayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal ve psikolojik şiddet içeren bir davranış şekli olduğundan boşanma davasına konunu edilen davranışlardan sayılmaktadır.

Ankara Boşanma Davaları Eryaman

Boşanma davaları, aile hukuku çalışma alanında yer alan hukuki süreçlerdir. Boşanma talebindeki çiftler, hukuki süreçleri kendileri de yönetebilir ancak özellikle çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatı hizmeti çok büyük önem taşır.

Boşanmanın ilk adımı olan boşanma dilekçesi hazırlanmasından, boşanma davası sürecinin takip edilmesine kadar her adım avukatların yönlendirmeleri ile çok daha kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Boşanma avukatı danışmanlığında hazırlanmasında fayda olan boşanma davası dilekçesi, çiftlerin birlikte yaşadıkları ya da çiftlerden birisinin ikamet ettiği adresin bağlı bulunduğu aile mahkemelerine açılır. Eğer aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemeleri yetkilidir.

Boşanma davası ikamet edilen bölgede açılabildiği için daha kolay danışmanlık alabilmek için genellikle boşanma avukatı da yine o bölgeden seçilir. Örneğin Ankara Eryaman’da oturan bir çift yine Ankara’daki bir boşanma avukatından hizmet alacaktır. Boşanmanın teknik konuları olması halinde kurumsal avukatlık ofislerinden destek alınması gerekmektedir.

Eryaman boşanma avukatı arayışında olan çift öncelikle kendi çevresinden gelen tavsiyeler ile avukat arayışına girer. Eğer etrafta bu yönde bir tavsiye veren yoksa çağımızın teknolojik ve internet arama motorlarına ‘Eryaman boşanma avukatı” yazmak yeterlidir.

Aldatma Sebebiyle Meydana Gelen Boşanmalar

Boşanma Avukatı Etimesgut Eryaman | Halk deyimiyle “aldatmalı boşanmalar”, TMK’nin 161.maddesinde ZİNA başlığı altında düzenlenmiştir. Zina, eşlerden birinin, KARŞI CİNSLE gireceği cinsel bir birleşme olarak tanımlanmaktadır. Bu durum, diğer eş için mutlak bir boşanma nedeni doğurmaktadır. Ancak, genellikle eşin zina ettiğinin belgeyle kanıtlanması mümkün olmamaktadır. Zira böyle bir ispatın yapılması çok güçtür.

Bu nedenle, aldatan eşin karşı cinsten üçüncü bir kişiyle flört etmesi, çok yakın ilişkide bulunması, cinsi temaslarda bulunması, birlikte olağan dışı bir samimiyetle vakit geçirmesi gibi durumlar, zinanın (aldatmanın) varlığına ilişkin bir karine (aksi ispatlanıncaya değin doğru kabul edilen yargı) oluşturur; ispat kolaylığı sağlar. Önemle belirtelim ki; diğer eş, zina edeni (aldatanı) affederse ya da TMK Md. 161/II’de belirtilen zamanaşımı süresini mahkemeye başvurmayarak geçirirse (6 ay ve her halde 5 yıl), zinaya ilişkin boşanma talep etme hakkını yitirir (Boşanma Avukatı Etimesgut - Boşanma Avukatı Eryaman).

Boşanmanın Akabinde Talep Edilebilecek Tazminatlar

Boşanmanın; nafaka ödenmesi, çocukların velayet durumları, miras hukukundan doğan haklar, tazminat ödenmesi gibi pek çok sonucu olsa da, yazımızın konusu gereği sadece tazminat kısmını ele alacağız. Aldatılan eş, aşağıdaki tazminatları talep edebilir:

  • Maddi Tazminat: Yargıç, maddi tazminatın ödenmesine re ’sen (kendiliğinden) karar veremez; aldatılanın bunu talep etmesi gerekir. Maddi tazminatın talep edilebilmesi için, kişinin aldatan eşten daha az kusurlu ya da tamamıyla kusursuz olması gerekir. Maddi tazminatın bünyesine; mevcut veya beklenen ve boşanma sebebiyle sekteye uğramış her tür menfaatten dolayı uğranılmış zarar, mal rejiminden kaynaklanan haklar, evlenme sırasında yapılan masraflar, evlenme dolayısıyla alınan olağan dışı armağanlar dahildir.
  • Manevi Tazminat: Kişinin, kişi olmasından ileri gelen haklarının zarara uğraması dolayısıyla talep edebileceği para veya yargıcın hükmedebileceği başka bir şeydir. Kişinin şeref ve haysiyeti, adı, özel hayatının gizliliği gibi değerleri kişilik haklarından ileri gelen değerleridir. Aldatılanın şeref ve haysiyeti, ya da öteki kişisel değerleri zedelenmiştir. Bu nedenle manevi tazminat da istenebilir.

Tazminatların, boşanmanın üzerinden bir yıl geçene kadar talep edilebilmesi mümkündür. (Boşanma Avukatı Etimesgut - Boşanma Avukatı Eryaman).

Bu haber toplam 389 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara