Boşanmada Manevi Tazminat Davası Talebi

Boşanmada Manevi Tazminat Davası Talebi
Boşanmada Manevi Tazminat Davası Talebi | Boşanma Davasında Manevi Tazminat Boşanma davalarının bir içeriği olan manevi tazminat talepleri, açılan boşanma davası ile birlikte talep edilebildiği gibi ayrı bir davanın açılması ile de istenebilmektedir. Boşanma davasında manevi tazminat konusunda bir karar verebilmek için, tarafların boşanması olması, manevi tazminatın...
Boşanmada Manevi Tazminat Davası Talebi | Boşanma davalarının bir içeriği olan manevi tazminat talepleri, açılan boşanma davası ile birlikte talep edilebildiği gibi ayrı bir davanın açılması ile de istenebilmektedir. Boşanma davasında manevi tazminat konusunda bir karar verebilmek için, tarafların boşanması olması, manevi tazminatın mahkemeden talep edilmiş olması. Boşanmaya sebep olan olaylar konusunda davacı olan tarafın (tazminat talep eden tarafın) kişilik haklarına bir saldırı olması, davalı olan tarafın boşanma konusunda kusurlu olması, boşanma ile meydana gelen manevi zarar arasında uygun bir illet bağı olması ve manevi zarara neden olan olayların hukuka aykırı bir durum teşkil etmemesi gerekmektedir. Boşanma davalarında talep edilecek manevi tazminat konusunda görevli olan mahkeme Aile Mahkemesi olmaktadır. Yetkili mahkeme ise eşlerden birisinin oturduğu yerde bulunan Aile Mahkemesi yetkili olmaktadır. Boşanma davaları ve manevi tazminat talepleri konusunda  avukat ile bu sürecin yürütülmesi sorunsuz olarak boşanmanın gerçekleşmesi ve tazminatın alınması konusunda önemli bir konudur. Bahsedilen kişilik hakkı, kişinin kendisine ait olan ve kişiliğini meydana getirerek kişi olmasını sağladığı nedeni ile dokunulmaz, vazgeçilmez tüm kişilik değerleri olarak ifade edilmektedir. Bir başkasına devri mümkün olmayan, para ile ölçülemeyen, miras yolu ile bırakılamayan, haczedilemeyen ve kişiye özel mutlak haklardan olup, Anayasanın maddeleri ile güvence altına alınmıştır. Herkes tarafından saygı gösterilmesi ve zarar verilmemesi gereken değerler olmaktadır. Kişilik hakları genel olarak kişiyi toplumdaki diğer kişilerden ayıran ve bireysel konuları oluşturan haklar olup; bedensel ve ruhsal sağlık, şeref ve haysiyet, giz alanı, görüntü ve isim üzerinde olan haklar gibi oldukça geniş ve kapsamlı hakları ifade etmektedir. Konu hakkında Yargıtay şahsi menfaat ibaresi ile şahsiyet haklarının kastedildiğini ifade etmektedir. Bahsi geçen şahsiyet haklarını ise; ruh ve beden tamamiyeti, hürriyet, şeref, nesep ve sıhhat gibi şahıs ile alakalı haklar olduğu yönünde ifade edilmiştir. Manevi zarar kişi varlığında kişinin iradesi dışında meydana gelen zarar olmaktadır. | Boşanmada Manevi Tazminat Davası Talebi

Boşanmada Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi

Yapılan talep doğrultusunda boşanmada manevi tazminat miktarı mahkeme ve hakim tarafından verilmektedir. Bu konuda hakim Türk Medeni Kanunun kendisine vermiş olduğu takdir yetkisini kullanmaktadır. Bu yetkinin kullanımında olayın ağırlığı, meydana gelen zararın ağırlığı ve oluş biçimi ile kusur oranları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, yaşları, evliliğin süresi ve diğer farklı konuları araştırarak bir karar vermektedir. Bunlar yanında yaşanılan çevre, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen menfaatler, sosyal durumları ve statüleri de göz önüne alınarak bir karar verilmektedir. Manevi tazminatın belirlenmesi konusunda en önemli ölçülerden biriside tazminat talep eden tarafın zenginleşmemesi olmaktadır. Manevi tazminat tutarı, davacı olan tarafın kişilik haklarına yapılan saldırının gösterdiği özellikler, bozulan ruhsal denge, ortaya çıkan ve duyulan elem ile acı, zedelenen kişisel hakların ağırlığı ile orantılı bir değerde olmalıdır. Verilen tazminat miktarı ile bir tarafın zenginleşmesi ve diğer tarafın ize ekonomik sorunlara düşmesini sağlayacak ölçülerde olmamalıdır. Manevi tazminat bir zenginleşme aracı olmamalıdır. | Boşanmada Manevi Tazminat Davası Talebi

Boşanmada Manevi Tazminatın Ödenmesi Nasıl Yapılır?

Maddi tazminatın ödenmesinde toptan veya irat şeklinde karar verilebilmektedir. Manevi tazminatın irat şeklinde ödenmesine karar verilememektedir. İrat gelir anlamında olmakta ve boşanmada manevi tazminat ise bir varlık değerinde azalma yaratmaması şartı ile verilmesi nedeni ile bu şekilde ödeme yapılması mümkün olmamaktadır. Manevi tazminatlarda mutlaka uygun bir miktar para ödenmesine hükmedilmelidir. | Boşanmada Manevi Tazminat Davası Talebi

Bu haber toplam 222 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara