Boşanmak için avukatlık ücreti ne kadar? Ankara'da Boşanma Avukatı Arıyorum Ne Yapmalıyım?

Boşanmak için avukatlık ücreti ne kadar? Ankara'da Boşanma Avukatı Arıyorum Ne Yapmalıyım?
Boşanma sürecinde avukat seçimi yaparken, avukatın tecrübesi, eğitimi ve mesleki birikimi gibi faktörlerin dikkate alınması önemlidir. Peki, Boşanmak için avukatlık ücreti ne kadar?

Boşanma süreci, hem duygusal hem de hukuki olarak karmaşık bir dönem olabilir. Bu süreçte doğru avukatı bulmak ve hukuki işlemleri anlamak, sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için kritik öneme sahiptir.

Boşanma avukatı arayanlar için alınabilecek hizmetler, avukatlık ücretleri ve boşanma sürecinin nasıl işlediğine dair detaylı bilgiler aşağıda sıralanmıştır:

Boşanma Avukatı Arayanların Alabileceği Hizmetler Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Davaları: Boşanma protokolünün hazırlanması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi.

Çekişmeli Boşanma Davaları: Dava sürecinin takibi ve yürütülmesi.

Mal Paylaşımı Davası: Evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımı.

Evlilik Sözleşmesi: Evlenmeden önce yapılacak olan mal rejimi anlaşmaları.

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları: Boşanma sebebiyle uğranılan zararların tazmin edilmesi.

Velayet Uyuşmazlıkları: Çocukların velayetine ilişkin sorunların çözümü.

Nafaka Talepleri: Eş ve çocuklar için nafaka talebi veya mevcut nafakanın artırımı.

Aile Koruma Tedbirleri: Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında gerekli tedbirler.

Boşanmak İçin Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

2024 yılı Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, boşanma davalarında avukatlık ücreti en az 17.900 TL olarak belirlenmiştir. Çekişmeli boşanma davaları için ise bu ücret 44.500 TL'dir. Bu rakamlar, Türkiye genelindeki boşanma davaları için asgari ücret tarifesidir.

Avukatsız Boşanma Davası Açma Masrafları Nedir?

Avukatsız boşanma davası açmak isteyenler için toplam harç tutarı 916 TL, masraf toplamı ise 1820 TL'dir. Vekalet pulu ücreti olarak belirlenen 96 TL ile birlikte, dava açmak için toplamda 2.736 TL tutarında masraf mahkeme veznesine yatırılmalıdır.

Boşanmak İçin İlk Önce Ne Yapılır?

Boşanma sürecine başlamak için öncelikle boşanma dilekçesinin hazırlanması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma durumunda, dilekçe ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolü de doldurulmalıdır. Belgeler hazırlandıktan sonra, davacı adliyenin tevzi bürosuna başvurarak boşanma davasını resmen başlatabilir.

Boşanma davaları, aile hukuku kapsamında günümüzde mahkemelerde en çok görülen dava türleri arasında yer almaktadır.

Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirlenen boşanma nedenlerinden dolayı evliliklerini yürütemeyen taraflar, aile mahkemesinden boşanmaya hükmetmesi talebiyle aile mahkemelerinde dava açabilirler.

bosanma-avukati-ariyorum-ankara.jpg

Boşanma Davası Nasıl Görülür?

Boşanma davasında tebligatın nasıl yapılacağı 35. Madde’ye göre belirlenmiştir. Boşanma talebinde bulunan eş Aile Mahkemesine boşanma davası dilekçesi ile başvurur.

Hakim bu başvuruyu değerlendirir ve daha sonrasında dava açılıp açılmayacağına karar verir. Eğer dava açılırsa Tebligat Kanunu Yönetmeliği’ne göre de davalı tarafa tebligat gönderilmelidir. Bu tebligattın iletilmesinin ardından davalı taraftan da cevap dilekçesi talep edilir. Daha sonrasında ise mahkeme günü belirlenir ve dava süreci başlatılır.

Dava Süreci Nasıl İşler?

Boşanma davalarının süreçleri anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında farklıdır. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar aralarında anlaşmış oldukları için dava süreci de daha kolaydır ve daha hızlı bir şekilde boşanma gerçekleşebilir. Fakat çekişmeli boşanma davalarında davacının sunduğu bazı iddialar vardır ve bu iddiaların kanıtlanması gereklidir.

İddialarını ispatlamak isteyen kişiler de fotoğraf, mesajlaşma kayıtları ya da tanık ifadelerine başvurur. Boşanma davası ne kadar sürede sonuçlanır sorusuna cevap olarak anlaşmalı boşanmalarda bir ya da ikinci celse denilebilirken çekişmeli boşanma davalarında ise bu süre çok daha uzayabilir.

Boşanma Davası Yetki İtirazı Nedir?

Boşanma davasında yetki itirazı; davanın görüleceği mahkemenin yetkili mahkeme olmadığına dair yapılan itirazdır. Boşanma davasında yetkili olan mahkeme; eşlerin ayrılmadan önce evliliklerinin minimum son altı ayında oturdukları yerdeki mahkeme veya eşlerden birinin yerleşim yerindeki mahkemedir.

Boşanma davaları Aile Mahkemeleri’nde görülen mahkemelerdir. Boşanma davasında seçilmesi gereken mahkemenin nerede ve hangi mahkeme olacağı, Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesi ile belirlenmiş bir kuraldır. Bu durumda taraflar yetki itirazında bulunabilirler. Kişinin yetki itirazından bulunurken bir dilekçe yazması ve bu dilekçesinde seçtiği yetkili mahkemeyi bildirmesi gerekmektedir.

Yetki İtirazı Hangi Durumlarda Dikkate Alınmaz?

Yetki itirazı, mahkemenin yetkisinin olduğu kesin olmayan davalarda cevap dilekçesinin yazıldığı süreçte yapılmalıdır. Aksi takdirde sonradan yapılacak olan yetki itirazları herhangi bir şekilde kabul edilmemektedir.

Ayrıca kişinin yetki itirazında bulunurken birden fazla yetkili mahkeme olabileceği için, seçtiği yetkili mahkemeyi dilekçesinde bildirmesi gerekmektedir. Bildirmemesi halinde yetki itirazı geçersiz sayılır. Bu durum Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 19. maddesinin 2. kararında yer almaktadır.

Boşanma Avukatı Arıyorum Ankara - Avukat Danışma

Bu süreçte boşanmaya karar veren tarafların boşanma avukatları ile hak ve menfaatlerini savunması önemlidir. Bu sebeple boşanma avukatı arıyorum Ankara araştırması da sık sık internet üzerinden yapılan araştırmalar arasında yer almaktadır.

Boşanma avukatlarında aranan nitelikler de dava tarafları açısından oldukça önemli bir konudur. Boşanma davalarının hem maddi hem de manevi yönden yıpratıcı olan pek çok unsuru bulunmaktadır.

Genel olarak boşanma davalarına dışarıdan bakıldığında dava sürecinin hızlı ve kolay geçtiği gibi bir algı olsa da işin esası tam tersidir.

Bu süreçte eşlerin birbirleri ile anlaşmasını sağlamanın yanı sıra onlara boşanma sürecinde hangi haklara sahip olduklarını ve hangi taleplerde bulunabileceklerini detaylı bir şekilde açıklamak için alanında boşanma avukatlarına büyük görev düşmektedir.

Boşanma Davası Bittikten Sonra Ne Zaman Evlenilebilir?

Boşandıktan sonra yeniden evlenme süresi Yargıtay tarafından belirlenmektedir ve boşandıktan sonra yeniden evlenmenin süresi 300 gündür. Ancak bu sınırlama sadece kadınlar için geçerlidir. Erkekler ise herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Bu neden ile boşanma davasının hemen ertesi günü ya da hemen o gün dahi yeni bir eş ile evlenebilmektedir. Ancak kadınların boşanma işleminden sonra 300 gün beklemeleri ve 300 günün ardından yeni bir eş ile evlenebilirler. 300 gün beklenmesinin ise Türk mahkemeleri tarafından spesifik bir nedeni bulunmaktadır.

Boşanan taraflardan kadının hamile olması ihtimaline ve bebeğin babasının daha kolay bir şekilde belirlenmesi için kadınlara 300 günlük bir bekleme sınırı getirilmiştir. Boşandıktan sonra erkek hemen evlenebilir ancak bu durum kadınlar için söz konusu değildir.

Boşanmadan Sonra Yeniden Evlenme Boşanma işlemi bittikten ve tüm nüfus değişiklikleri de yapıldıktan sonra erkekler yeni bir evlilik yapabilmektedir. Ancak boşanan kadınların evlenebilmesi için 300 gün beklemeleri talep edilmektedir.

Boşanma avukatı ne iş yapar?

Hukuk davalarında en çok açılan davaların başında kuşkusuz boşanma davaları yer almaktadır. Boşanma avukatı boşanma aşamasında eşler arasında yaşanan sorunların çözümü, aile hukuku temel ilkeleri çerçevesinde çözüm sağlayan savunma avukatı olarak bilinir.

Boşanma Avukatı Boşanma Davasına Katkıları Nelerdir?

Aile hukuku kapsamında boşanmaya karar veren tarafların en çok dikkat ettiği konulardan biri de haklarının ve menfaatlerinin en iyi şekilde savunulabilmesi için alanında boşanma avukatından destek almaktır.

Boşanma konusunda iyi ve deneyimli bir avukatın sağladığı avantajlar, boşanmaya karar veren müvekkilinin kendisine ilk başvurduğu andan itibaren mahkeme sonuçlanana kadar devam etmektedir. Bu yüzden oldukça uzun sürebilen bu süreç içinde avukatın hukuki alanda gerekli bilgilere sahip olmasının yanı sıra insan psikolojisi konusunda da kendini yetiştirmiş olması önem arz etmektedir.

Hukuk sistemimizde en kolay olarak görülen boşanma davaları, boşanmaya karşılıklı olarak karar veren ve bu hususta anlaşmalı boşanma davası ile evlilik birliğini sonlandıran kişilerin boşanma davalarıdır.

Avukatlar boşanma sürecinde çekişmenin yaşanması yerine tarafların belirli menfaatlerini koruyarak aralarında anlaşmalarını sağlayabilmektedir. Dolayısıyla boşanma sürecindeki bir insanın psikolojisini anlayarak ona göre hareket etmek ve izlenecek yolu belirlemek iyi bir boşanma avukatında olması gereken nitelikler arasında yer almaktadır.

Boşanma Sürecinde Dava Dilekçesinin Hazırlanması

Her davada büyük bir önem teşkil etse de özellikle boşanma davalarında dava dilekçesinin hazırlanması çok daha önem taşıyan bir konudur. Bu bağlamda boşanma davası dilekçesi olarak yetkili ve görevli aile mahkemesine sunulacak dilekçenin hukuki usul ve esaslara uygun olarak hazırlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Dilekçede kullanılan üslup ve dilekçenin esaslara göre yazılmış olması son derece önemlidir.

Alanında tecrübeli edinmiş boşanma avukatının bu üslubu iyi kullanarak dilekçeyi hazırlaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra dava dosyasında bulunması hayati önem taşıyan kanıtların da dilekçeye ek olarak belirtilmesi görevi boşanma avukatının omuzlarındadır. Avukatların bu konularda bilgi sahibi olmaması ne yazık ki boşanma davasında hak ve menfaat kayıplarının kaçınılmaz olmasına neden olmaktadır.

Makalede boşanma Avukatı Arıyorum Ankara konuları yer almıştır. Daha fazla bilgi için sayfaları ziyaret ediniz.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara