Eşin Hastalığı İle İlgilenmemek

Eşin Hastalığı İle İlgilenmemek
Eşin Hastalığı İle İlgilenmemek | Herkesin bildiği üzere evlenmeyle yani nikâh akdiyle eşler arasında evlilik birliği ve ortak yaşam kurulmuş olur. Karı ve koca, bu evlilik birliğinin mutluluğu ve huzurunu elbirliğiyle sağlamakla sorumludurlar. Karı ve koca beraber yaşamak ve birbirine yardımcı ve destek olmak mecburiyetindedirler. Bu sebeple eşler her birinin kötü...
Eşin Hastalığı İle İlgilenmemek Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?Herkesin bildiği üzere evlenmeyle yani nikah akdiyle eşler arasında evlilik birliği ve ortak yaşam kurulmuş olur. Karı ve koca, bu evlilik birliğinin mutluluğu ve huzurunu el birliğiyle sağlamakla sorumludurlar. Karı ve koca beraber yaşamak ve birbirine yardımcı ve destek olmak mecburiyetindedirler. Bu sebeple eşler her birinin kötü günlerinde de eşlerinin yanında olmalı ve onlara destek olmalıdırlar. Evlilik birliği içerisindeki kötü günlerden bir de eşlerden birinin hasta olmaları halidir.

Eşinin Hastalığı İle İlgilenmeme Nedeniyle Boşanma Davası

Karısının veya kocasının hastalığı ile ilgilenmeyen eş maddi nitelikli olmayan yardım ve destek görevini ihlal etmekte ortak yaşamın ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanmaya gerekçe olan davranışlardan sayılmaktadır. Bu sebeple eşin hastalığı ile ilgilenmeme durumu var ise aile mahkemesi hakimi boşanmaya karar verilmelidir. | Eşin Hastalığı İle İlgilenmemek

Hasta Eşi Yalnız Bırakmak Nedeniyle Boşanma Davası

Hasta olan karı veya kocayı diğer eşin yalnız bırakması, eşinin hastalığı ile ilgilenmeme durumundan sayıldığından dolayı karı ve kocanın maddi nitelikte olmayan destek ve yardım yükümlülüğünü ihlali olmakta evlilik birliğinin ve ortak yaşamın temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanma gerekçe olan davranışlardandır.
Yargıtay örnek karar "davalı kocanın karısına ayrı ev ayarlamadığı, evin ihtiyaçlarını gidermeye çalışmadığı, karısının hastalığında onu yalnız bıraktığı, kadının da kocasının güveni sarsıcı hareketler içerisine girdiği ve bu şekilde ortak yaşamın ve evlilik birliğinin temelinde sarsılmasına neden olan olaylarda kadının kusurunun daha ağır düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda eşler arasında ortak yaşam temelinden sarsacak seviyede ve evlilik birliğinin devamına olanak vermeyecek şekilde bir geçimsizlik mevcut ve sabittir".
Diğer bir örnek karar "hem davalı hem de davacı kocanın kadının hastalığı döneminde ile ilgilenmediği ve evlilik birliğinin ve ortak yaşamın kocanın kusurlu fiil ve davranışları ile temelinden sarsıldığı şahit ifadelerinden anlaşılmasına rağmen hem davacı hem de davalı kadının davasının reddine dair verilen karar bozmayı gerektirmiştir".
Bir diğer örnek karar " aile yaşamı ve evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan hadiselerde; eşinin hasta olduğu dönemde onunla ilgilenmemesi,
Karısına şiddet uygulayan, karısının kendisini aldatmak itham eden, sürekli hakaret eden, hasta olan karısı için yarım kadın istemiyorum diyen ve yatak odasında daha önce çektikleri görüntüleri internete koymakla tehdit eden kocanın ağır kusuru olduğuna karar vermiştir.
Yukarıdaki evlikte kocanın kusurlu olduğu davranışlarına örnek sayabiliriz. Bunun yanında birlikte kayınvalidesine şiddet uygulayan, ona hakaret eden ve eve devamlı geç gelen kadın da kusurludur. Türk Medeni Kanununun 16/2 maddesi şartları da gerçekleştiğinden dolayı hem davacı hem de davalı kocanın boşanma davasının da kabulüne karar vermesi ile evlilikte erkeği kusurlu davranışlarını da belirtilmiştir. | Eşin Hastalığı İle İlgilenmemek

Hasta Eşle Hastanede Yatarken İlgilenmemek Nedeniyle Boşanma Davası

Hasta karı veya kocadan herhangi biri hastanede yatarken onunla ilgilenmemek, eşinin hastalığı ile ilgilenmemek hükmünde sayıldığından, karı ve kocanın maddi nitelikli olmayan yardım ve destek sorumluluğunu ihlali olmakta evlilik birliğinin ve müşterek hayatın temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanmaya gerekçe olan davranışlardandır. Eşin hastanede yattığı zaman kendi rızasıyla diğer eşe haber verilmiyorsa bu husus boşanma nedeni sayılmaz. | Eşin Hastalığı İle İlgilenmemek

Hasta Eşin Tedavisiyle İlgilenmemek Nedeniyle Boşanma Davası

Hasta olan karı veya kocanın tedavisiyle ilgilenmeyen diğer eş, eşinin hastalığı ile ilgilenmeme sayıldığından dolayı eşlerin maddi nitelikli olmayan destek ve yardım görevini ihlali olmakta evlilik birliğinin ve ortak yaşamın temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanma konusu olan davranışlardandır.
Yargıtay örnek karar " davalı kocanın Medeni Kanunun 152. maddesi hükmünce evlilik birliğinin yüklediği sorumlulukları yerine getirmediği, karısının vücut sağlığını bozduğu, hastalığının tedavisini yaptırmadığı, yemeklerini başka odada yediği anlaşılmaktadır. Bu durum eşler arasında ortak yaşamı temelinden sarsacak seviyede ve evlilik birliğinin devamına olanak vermeyecek şekilde bir geçimsizlik mevcut ve sabittir".

Hasta Eşin Ameliyatıyla İlgilenmemek Nedeniyle Boşanma Davası

Hasta olan karı veya kocanın ameliyatıyla ilgilenmemek, eşinin hastalığı ile ilgilenmeme sayıldığından dolayı eşlerin maddi nitelikte olmayan yardım ve destek sorumluluğunu ihlali olmakta evlilik birliğinin ve ortak yaşamın temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanmaya gerekçe olan davranışlardandır.
Yargıtay örnek karar "davalı kocanın davacı karısının tedavisiyle ilgilenmediği, ameliyatında bulunmadığı, arayıp sormadığı, güveni sarsıcı hareketlerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durum eşler arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak seviyede ve aile birliğinin devamına olanak vermeyecek şekilde bir geçimsizlik mevcut ve sabittir".

Hasta Eşe İlkel Tedavi Yaptırmak Nedeniyle Boşanma Davası

Hasta eşe ilkel yöntemlerle tedavisini yaptırmak, eşinin hastalığı ile ilgilenmeme sayıldığından karı kocanın maddi nitelikte olmayan destek ve yardım görevini ihlali olmakta ortak yaşam ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanmaya konu olan davranışlardandır. Eşin ilkel tedavi yöntemleri yerine modern tıbbın gereklerine göre tedavisi yaptırılmalıdır.
Yargıtay örnek karar "davalı koca, davacı kadının hastalığı ile ilgilenmeyip tıbbi tedavisini yaptırmayı ihmal edip bunun yerine üfürükçülere götürmüş evde okunmuş su bulundurarak bununla yetindiği, karısını evden de dışarı çıkarmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum eşler arasında ortak yaşamı temelinden sarsacak seviyede ve aile birliğin devamına olanak vermeyecek şekilde bir geçimsizlik mevcut ve sabittir".

Hasta Eşin Bakımı İle İlgilenmemek Nedeniyle Boşanma Davası

Hasta olan karı veya kocanın bakımıyla ilgilenmeyen diğer eş, eşinin hastalığı ile ilgilenmeme sayıldığından eşlerin maddi özellikte olmayan destek ve yardım ödevini ihlali olmakta evlilik birliğinin ve müşterek hayatın temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanmaya gerekçe olan davranışlardandır.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara