Hakaret Nedeniyle Boşanma

Hakaret Nedeniyle Boşanma
Hakaret Nedeniyle Boşanma | Eşe hakaret Tük Medeni Kanunu 166. Maddesinin I fıkrasına göre boşanmaya konu olabilecek davranışlar arasındadır. Boşanma eşlerin çeşitli nedenlere dayanması koşuluyla, evlilik birliğini sürdürmekten vazgeçmeleri olarak tanımlandığı gibi, evlenmek gibi bir hukuki süreçtir ve eşlere tanınmış haktır. Bununla beraber boşanmanın uygun...
Hakaret Nedeniyle Boşanma davası açma için hakaretin ispatı önem arz etmektedir. Hakaret tanık beyanları, ceza mahkemesi kararları ve yasal sınırlar içinde alınmış ses ve görüntü kayıtları olabilir.Eşin hakareti ispat etmesi halinde boşanma davası ile beraber, şahsi haklarına saldırı ve manevi üzüntü nedeniyle tazminatta talep etme hakkı ortaya çıkmaktadır.

 Hakaret Nedeniyle Boşanma Nedir

Eşe hakaret Tük Medeni Kanunu 166. Maddesinin I fıkrasına göre boşanmaya konu olabilecek davranışlar arasındadır. Boşanma eşlerin çeşitli nedenlere dayanması koşuluyla, evlilik birliğini sürdürmekten vazgeçmeleri olarak tanımlandığı gibi, evlenmek gibi bir hukuki süreçtir ve eşlere tanınmış haktır. Bununla beraber boşanmanın uygun görülebilmesi için, haklı en az bir nedene dayanması gerekir. Hakaret bu nedenler arasında yer alır.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Davasında İspat

Sözlü olarak hakaretin davaya konu olduğu gibi, e-posta, sms, sosyal medya ve benzeri dijital ortamlarda yazılı olarak yapılan hakaretlerde davaya konu olabilir. Bir veya daha fazla defa hakarete maruz kalan eşin bu durumu ispatlaması istenir. Bu aşamada şahitlik ve dolayısıyla şahitler önem kazanır. [caption id="attachment_14669" align="alignleft" width="500"]Hakaret Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır Hakaret Nedeniyle Boşanma[/caption]

Hakaret Nedeniyle Boşanma Yargıtay Emsal Kararlarında Yer Almıştır

Eşe hakaret, boşanma sebepleri arasında son yıllarda giderek daha fazla artış gösteren bir nedendir ve Yargıtay giderek daha fazla hakaretin kendi ve tek başına boşanma sebebi olduğuna dair ilgili karar almaktadır. Genel olarak bilinen hakaretin boyutu ve niteliği olarak biliniyor olsa da, bu tür davalarda hakaretin ispatlanabilmesi daha önemlidir. Yani hakaretin azlığı veya çokluğundan ziyade, hakaretin edildiği eşlerden biri tarafından kanıtlanmalıdır. Bu durum tanıkların bu tür davalarda en önemli unsur olmalarına sebep olur.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Hakarete maruz kalmış olan eşin dava sürecinde, hakarete maruz kaldığını tanıklar aracılığıyla ispatlaması beklenir. Bu aşamada davacı kişi, yakın çevresinden veya yakın akrabalarından duruma veya durumlara tanık olmuş kişileri tanık olarak seçebilir. Hakaretin niteliği konusunda herhangi bir sınırlandırma olmadığı gibi, eşlerin birbirlerine karşı hakaret etmeleri ve bu durumun ispatlanması da boşanma nedeni olarak kabul edilir.

Hangi Hakaretler Boşanma Sebebi Olarak Sayılır?

Hakaretin niteliği, türü, azlığı, çokluğu ve benzeri bir sınırlandırma yoktur. Eşlerden birinin hakaret içeren bir sözü sarf etmesi veya yazılı olarak yapması boşanma sebebidir. Buna paralel eşlerin birbirlerine hakaret etmesi ve hatta 3. Bir kişinin eşine hakaret etmesine izin vermek de boşanma sebebidir. Söz konusu durumun ve hakaret edildiğinin herhangi bir tanık veya belge yoluyla kanıtlanması halinde tek başına boşanma kararının uygulanması için yeterlidir.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Olur

Eşlerden birinin ikametinde olduğu aile Mahkemelerine başvurarak açılabilen bu tür davaların sonucunda boşanma kararının yanı sıra, hakareti eden tarafla ilgili cezai karar alınabilir. Yanı sıra eşlerin birbirlerine hakaret ettiğinin belirlenmesi durumunda, her iki taraf veya taraflardan biri içinde cezai işlem uygulanabilir. Hakimin vicdani karar yetkisine göre boşanma gerçekleştiği gibi, tazminat ve nafaka tayini de yapılabilir. Bu tür davalar da hakaretin Mahkemenin kabul edebileceği şekilde ispatlanabilmesi en önemli unsurdur. Konuyla ilgili uzmanlaşmış avukatların bu tür davalarda daha kolay ve daha olumlu sonuçlar alınmasında etkisi yüksektir. Bazı durumlarda hakaretin ispatlanması oldukça zor olabildiği gibi, ispatın yeterliliği konusunda da çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir.

Yargıtay Kararı-Hakaret Nedeniyle Boşanma

BOŞANMA DAVASI - KADININ ERKEĞİN ANNESİNE HAKARET ETTİĞİ AİLESİNE SOĞUK DAVRANDIĞI.

ERKEĞİN AİLESİNİN MÜŞTEREK EVDE KALMALARINA TEPKİSİZ KALDIĞI VE KADININ BOĞAZINI SIKTIĞI. TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLDUKLARI - NAFAKASI İSTEMİNİN REDDİNİN İSABETSİZLİĞİ.

ÖZET: Mahkemece davacı kadın ağır kusurlu kabul edilerek tarafların boşanmasına karar verilmiş ise de, yapılan tahkikat ve toplanan delillerden; davacı kadının davalı erkeğin annesine hakaret ettiği. Davalının ailesine soğuk davrandığı, davalı erkeğin babasının cenazesine katılmadığı, buna karşılık davalı erkeğin de ailesinin uzun süre müşterek evde kalmalarına kaldığı, müşterek konutun kilidini değiştirdiği ve kadının boğazını sıktığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Makalemizde Hakaret Nedeniyle Boşanma konusu bilgi amaçlı yer almıştır.Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 522 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara