Arabuluculuk Görüşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? Arabuluculuk görüşmesi kaç saat sürer?

Arabuluculuk Görüşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? Arabuluculuk görüşmesi kaç saat sürer?
Arabuluculuk süreci, başvurunun yapıldığı ve tarafların tamamının arabuluculuk yöntemini denemeyi kabul ettiği andan itibaren başlar. Bu kabul, tarafların imzaladığı bir sözleşmeyle resmiyet kazanır.

Arabuluculuk süreci, uyuşmazlık yaşayan tarafların mahkemeye gitmeden önce bir anlaşmaya varmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış alternatif bir çözüm yoludur.

Özellikle iş hukuku, ticaret hukuku, kira hukuku ve tüketici hukuku gibi alanlardaki davaların çözümünde etkin bir yöntem olarak görülmektedir. İşte arabuluculuk sürecine dair aşamalar ve detaylar:

Arabulucuya Başvuru Nasıl Olur?

Arabuluculuk sürecinin başlaması için öncelikle arabulucuya başvurulması gerekir. Bu başvuru genellikle ilgili adliye içerisinde bulunan arabuluculuk büroları aracılığıyla gerçekleştirilir. Zorunlu arabuluculuk gerektiren davalar kapsamında, tarafların dava açmadan önce mutlaka arabulucuya başvurmaları gerekir.

Arabuluculuk Süreci Ne Zaman Başlar?

Arabuluculuk süreci, başvurunun yapıldığı ve tarafların tamamının arabuluculuk yöntemini denemeyi kabul ettiği andan itibaren başlar. Bu kabul, tarafların imzaladığı bir sözleşmeyle resmiyet kazanır.

Arabuluculuk Süreci ve Aşamaları Nelerdir?

Arabuluculuk süreci, başvurudan başlayarak tarafların davet edilmesi, görüşmelerin başlaması, taleplerin belirlenmesi, iletişim sürecinin gerçekleştirilmesi, delillerin sunulması ve değerlendirilmesi, anlaşmanın sağlanması, arabuluculuk anlaşmasının düzenlenmesi ve uygulanması aşamalarından oluşur.

Tarafların Toplantıya Davet Edilmesi Nasıl Olur?

Arabuluculuk sürecinde, başvurunun ardından taraflar arabulucu tarafından telefon, e-mail veya mektup gibi yöntemlerle görüşmelere davet edilir. Tarafların davete 30 gün içinde yanıt vermemesi, görüşmeyi kabul etmedikleri anlamına gelir.

Arabuluculuk Görüşmesi Nasıl Olur?

Arabuluculuk görüşmeleri, tarafların arabuluculuk talebine olumlu cevap vermesinin ardından başlar. Görüşmelerde arabulucu, uyuşmazlıkla ilgili tarafların görüşlerini dinler, taraflar arasında diyalog kurulmasına yardımcı olur ve nihayetinde bir uzlaşıya varılmasını amaçlar.

Tarafların Taleplerinin Sunması ve Tartışması Nasıl Olur?

Görüşmeler sırasında her bir taraf, kendi taleplerini ve bu taleplerin gerekçelerini arabulucuya ve diğer tarafa sunar. Bu aşamada arabulucu, taleplerin anlaşılır ve açık bir şekilde ifade edilmesine yardımcı olur.

Taraflar Arabuluculukta Nasıl Anlaşırlar?

Eğer taraflar arabuluculuk sürecinde bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma yazılı bir belgeyle resmiyet kazanır. Bu belge, taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır ve anlaşmanın detaylarını içerir.

Arabuluculuk Anlaşması ve Tutanağı Nedir?

Anlaşma, arabuluculuk sürecinin sonucunda taraflar arasında varılan mutabakatı içeren resmi bir belgedir. Bu belge, taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır ve sürecin sonuçlandığını belgeler.

Arabuluculuk Süreci Ne Kadar Sürer?

Arabuluculuk süreci, başvurudan itibaren 3 hafta içinde tamamlanmalıdır. Ancak, özel durumlar nedeniyle bu süre 4 haftaya kadar uzatılabilir.

Arabulucudan Sonra Kaç Gün İçinde Dava Açılmalı?

Eğer arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamazsa, tarafların 14 gün içinde konuyla ilgili dava açma hakkı vardır. Bu süre geçtikten sonra dava açma hakkı zamanaşımına uğrar.

Arabuluculuk Görüşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Konular nelerdir?

Arabuluculuk, belirli teknikler uygulanarak, aralarında husumet bulunan tarafların bir araya getiriler, aralarındaki husumetin çözülmesini amaçlayan bir yöntemdir.

Taraflar arabuluculuk görüşmesi sayesinde, dava açmadan ve mahkeme süreçlerine başlamadan aralarında bulunan problemi çözerek çok daha kısa ve kolay bir yoldan çözüme ulaşabiliyorlar.

Arabuluculuk Görüşmesi Nedir ?

Diğer bir adı ile arabuluculuk toplantısı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan bir arabulucu eşliğinde tarafların bir araya gelmesiyle gerçekleşir.

Yapılacak olan arabuluculuk başvurusunun ardından, yetkili bir arabulucu görevlendirilir.

Görevlendirilen arabulucu, görev verilme tarihinden itibaren, gerekli görüşmelerin yapılması ile birlikte toplama 4 hafta içerisinde tüm arabuluculuk sürecini olumlu ya da olumsuz olarak sonlandırmalıdır.

Arabulucu tarafından, taraflara toplantı için uygun bir zaman verilir. Taraflar bu görüşmeye bizzat kendileri katılacağı gibi, avukatları ya da kanunlarca belirlenmiş ola temsilcileri de katılabilir.

Toplantı esnasında, arabulucu, tarafları uzlaşmaya götürecek olan her yolu ve yöntemi deneyerek, aradaki husumeti bitirmeyi amaçlar.

Şayet taraflardan herhangi biri arabuluculuk görüşmesine, mazeret göstermeksizin katılmaz ve bundan dolayı arabuluculuk süreci sona ererse, ilgili tarafın haklı veya haksız olup olmadığına bakılmaksızın yargılama giderlerinin tamamından yükümlü tutulur.

Her iki tarafında arabuluculuk görüşmesi için belirlenen tarihte görüşmeye katılmaması durumunda, tarafların yaptığı yargılama harcamaları, kendi üzerlerinde bırakılır ve eşit olarak karşılanır.

Arabuluculuk Görüşmesi Olumsuz Olarak Sonuçlanırsa Ne Olur ?

Arabuluculuk toplantısının olumsuz olarak sona ermesi ve arabuluculuk sürecinin sonlanması durumunda, son seçenek olarak mahkemeye başvurulması gereklidir.

Arabulucu tarafından hazırlanan, anlaşma üzerinde uzlaşılamadığına dair son tutanak arabulucu tarafından onaylanarak, dava dilekçesine eklenir ve mahkemeye başvurulur.

Şayet ilgili bu tutanak dava dilekçesine eklenmez ise, mahkeme davacı tarafa, tutanağın 1 hafta içerisinde ibraz edilmesi gerektiğini bildirir ve buna rağmen tutanak ibraz edilmez ise, mahkeme davanın reddedileceğini bildirir.

Arabuluculuk Toplantısında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Arabuluculuk görüşmeleri için her iki tarafında dikkat etmesi gereken bazı önemli hususlar vardır, bunlar;

  • Yapılacak arabuluculuk başvurusu sonrasında, taraflardan herhangi birinin ilk toplantıya mazeret belirtmeksizin katılmaması durumunda, tüm yargılama harcamalarından sorumlu tutulacağı için, arabuluculuk görüşmesine katılmak son derece önem taşır.
  • İşe iade uyuşmazlıklarında 1 aylık ve anlaşamama durumunda ise 2 haftalık sürelerin geçirilmeden ilgili yargı mercilerine başvurulması gereklidir. Aksi takdirde, belirlenen bu sürelerin dolması halinde, kişi elinde bulunan hakları kaybeder.
  • Arabuluculuk yöntemi ile anlaşamama durumunda, arabuluculuk ücretinin ilk iki saatlik ücreti, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır, bu süre dikkate alınarak iki saati aşan görüşmelerde bu ücretin, anlaşma halinde ise Devlet tarafından belirlenmiş olan 4.000 TL ‘nin altında olmamak üzere ücretin %6’ sının taraflarca eşit şekilde karşılanması gereklidir.

Arabuluculuk Görüşmesi Nerede Yapılır ?

İlk olarak yapılacak olan arabuluculuk başvurusu, adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılır.

Yapılan başvurunun ve gerekli işlemlerin ardından, yapılacak arabuluculuk görüşmesi, arabuluculuk bürolarında gerçekleştirilir.

Bu haber toplam 831 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara