Trafik kazası nedeniyle tazminat davası arabuluculuk zorunlu mu?

Trafik kazası nedeniyle tazminat davası arabuluculuk zorunlu mu?
Trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk, son yıllarda önemli bir alternatif yol olarak öne çıkmıştır. Peki, Trafik kazası nedeniyle tazminat davası arabuluculuk zorunlu mu?

Trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk, son yıllarda önemli bir alternatif yol olarak öne çıkmıştır.

Özellikle tarafların daha hızlı ve daha az maliyetli çözümlere ulaşabilmeleri açısından arabuluculuk, mahkeme sürecine bir alternatif olarak kabul edilmektedir. İşte trafik kazalarında arabuluculuk süreciyle ilgili detaylar:

Trafik kazası nedeniyle tazminat davası arabuluculuk zorunlu mu?

Trafik Kazalarında Arabuluculuk Süreci 2 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kara Yolları Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği'nde yapılan değişiklikle, trafik kazalarından kaynaklanan tazminat taleplerinde arabulucuya başvuru yolu açılmıştır.

Bu tarihten itibaren, tarafların arabuluculuğa başvurması ihtiyari olmuş, 1 Ocak 2019'dan itibaren ise sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan alacak ve tazminat taleplerinde arabulucuya gitmek zorunlu bir ön şart haline gelmiştir.

Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Arabulucuya başvurulmadan açılan davalar, usulen reddedilebilmekte, bu da arabuluculuğun önemini artırmaktadır. Özellikle trafik kazası sonucu zarar gören tarafın, davadan önce arabulucuya başvurmamış olması, çoğu davada usulen reddedilme sebebi olmuştur. Bu, arabuluculuk sürecinin, dava açmadan önce mutlaka değerlendirilmesi gereken bir adım olduğunu göstermektedir.

Kimler Başvurabilir?

Arabuluculuk sürecine, trafik kazasından zarar gören ve zarar veren tarafların yanı sıra sigortacılar da başvurabilir. Bu süreç, zarar gören tarafın hak arayışını kolaylaştırırken, sigorta şirketleri için de uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan çözülmesine olanak tanır.

Ne Kadar Sürede Başvuru Yapılmalıdır?

Sigorta şirketine yapılan başvurunun ardından, talep edilen tazminat miktarının ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, Sigorta Tahkim Kurulu'na başvuru yapılabilir. Ancak, trafik kazaları nedeniyle açılacak davaların ticari dava olarak kabul edilmesi nedeniyle, arabuluculuk başvurusu yapılması zorunludur. Tarafların birbirlerine yaptıkları ödeme talepleri sonucunda anlaşmaya varılamazsa, anlaşma sağlanamayan tutar üzerinden 15 gün içinde arabulucuya başvurulmalıdır.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Arabuluculuk Zorunlu mu?

Trafik kazaları sonucu açılan tazminat davalarında arabuluculuk zorunlu değildir. İlgili kanun hükümleri, bu tür uyuşmazlıklar için ihtiyari (isteğe bağlı) arabuluculuğu öngörmektedir. Bu, kazaya karışan tarafların, dava açmadan önce, eğer isterlerse, bir anlaşmaya varmak amacıyla arabulucuya başvurabilecekleri anlamına gelir.

Ticari Dava (Sigorta Şirketine Başvuru) Tazminat Davası Arabuluculuk Şart mı?

Ticari davalarda ve konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur. Bu, belirli tazminat davalarında arabuluculuğun dava şartı olarak kabul edildiği anlamına gelir. Ancak trafik kazalarından kaynaklanan tazminat talepleri, bu zorunluluğun dışında tutulmuştur.

Araç Değer Kaybı İçin Arabuluculuk Şart mı?

Araç değer kaybı taleplerinde arabulucuya başvurulması zorunlu değildir. Taraflar, bu tür taleplerini doğrudan ilgili sigorta şirketine iletebilir ve süreci başlatabilir.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Yaralamalı trafik kazası sonucunda açılan tazminat davaları genellikle 1,5 ila 3 yıl arasında bir sürede sonuçlanır. Ancak, mağdurun sigorta tahkim komisyonlarına başvurması halinde, dava süresi kısalabilir.

İş Kazası Maddi Manevi Tazminat Davalarında Arabuluculuk Zorunlu mu?

İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talepleri ile ilgili davalar, İş Mahkemeleri'nde dava açmadan önce arabuluculuğu zorunlu kılmaz. Taraflar, bu tür davalar için isteğe bağlı olarak arabulucuya başvurabilirler.

Arabulucu Kaç Gün İçinde Arar?

Dava şartı olarak arabuluculuğun gerekli olduğu iş davalarında ve tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk görüşmeleri 3+1 haftada, ticari davalarda ise 6+2 haftada sonuçlanmalıdır. Bu süreçte arabuluculuk görüşmelerinin başlaması ve tamamlanması için belirlenen zaman dilimleri, arabulucunun tarafları ne zaman arayacağı konusunda bir fikir verir.

Trafik Kazası Tazminat Arabuluculuk Nasıl Olur?

Trafik kazası sebebi ile, maddi tazminat için sigorta şirketine manevi tazminat içinde dava açılabiliyor.

En az bir aracın katıldığı bir kazada ölüm ya da yaralanma gibi bedensel zararlar ile, üçüncü kişilere ait olan ev, arazi ve araba gibi mal varlıklarında meydana gelen maddi zararların karşılanması amacı ile, sigorta şirketine, diğer manevi zarar içinde, trafik kazası manevi tazminatı davası açılabilir.

Bu dava hem bedensel hem de mal varlığı açısından meydana gelen manevi zararlara karşılık olarak açılabilir.

Trafik Kazası Tazminat Arabuluculuk

Arabuluculuk, aralarında herhangi bir husumet bulunan tarafların, yargı yoluna gitmeden önce, aralarındaki husumetin daha kolay ve daha hızlı bir şekilde çözülebilmesi için hizmete sunulmuş olan bir uygulamadır. Tarafların yapacağı başvuru sonrasında, Adalet Bakanlığı tarafından bir arabulucu görevlendirilir.

Arabulucu, her iki taraf için de uygun olan bir zamanda bir görüşme ayarlar ve tarafları bir araya getirir. Bu görüşmeye tarafların rızası dahilinde, husumetin giderilmesine fayda sağlayacağına kanaat getirilen, alanında uzman kişiler de katılabilir.

Arabuluculuk görüşmesi sonunda taraflar arasındaki husumetin giderilmesi amaçlanır.

Arabulucunun, arabuluculuk faaliyetlerini sonlandırması için toplam 4 hafta süresi vardır. Bu süre içerisinde, olumlu ya da olumsuz bir şekilde süreci sonlandırılmaz ise 2 hafta daha uzatılır.

Arabuluculuk Sürecinin Sonlandırılması

Dört haftalık arabuluculuk süresi boyunca, taraflar arasındaki sorun, arabulucu sayesinde çözülür ise, mahkemeye başvurulmasına ve sorunun yargıya taşınmasına gerek kalmaz.

Arabuluculuk görüşmeleri olumsuz olarak sonlandırılmış ise, taraflar arabulucunun vereceği tutanak ile birlikte, mahkemeyi başvurarak dava sürecini başlatır. Dava sürecinin sonunda, hâkim tarafından uygun görülen karar açıklanır.

Trafik Kazası Tazminatı

Trafik kazaları sonucu, yapılacak olan trafik kazası tazminatı talepleri zorunlu olarak öncelikle sigorta şirketine iletilir. Şayet sigorta şirketi, talep edilen miktarı ödeyemez ya da eksik ödeme yaparsa, Sigorta Tahkim Kurulu’ an başvurulur.

Sigorta şirketi ve Sigorta Tahkim Kurulu yapılan başvurular sonucunda istenilen sonuç elde edilemez ise, geriye kalan tek yöntem yargıya başvurmaktır. Trafik kazaları nedeni ile sigorta şirketlerine karşı açılacak olan manevi tazminatı davaları, ticari davalar kapsamında yer alır.

Ticari davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuk başvurusu yapılması bir zorunlu değildir. Arabulucuya başvuru yapmadan, ticari bir dava açılması mümkün değildir. Yapılacak arabulucu başvurusu sonrasında, arabuluculuk süreci başlar.

Taraflar arasında yapılan arabuluculuk görüşmeler 4 hafta içerisinde sonlandırılmak zorundadır. Bu süre içerisinde, olumlu ya da olumsuz bir şekilde süreci sonlandırılmaz ise 2 hafta daha uzatılır. Bu Süreçte olumlu olarak sonlanırsa, yargıya gidilmesine gerek kalmaz. Şayet olumsuz bir sonuç ile arabuluculuk faaliyetleri sonlanırsa, taraflar süreci yargıya taşır ve son kararı mahkeme verir. Dolayısıyla trafik kazası arabuluculuk başvuruları her aşamada yapılabilir.

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir ?

Mahkeme trafik kazası tazminatı ile alakalı, karar verirken, mevcut olay sebebi ile acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesini amaçlamalıdır. Bundan dolayı mahkeme tazminat miktarı belirleme aşamasında, şu hususları dikkate almalıdır;

  • Tarafların ekonomik ve sosyal durumları.
  • Kaza olayının oluşma şekli.
  • Taraflarda bulunan kusur durumu.
  • BK md.4 gereği hak ve nesafet kuralları.

Bu haber toplam 414 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara