Arabuluculuk Ücret Tarifesi 2019

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Arabuluculuk Ücret Tarifesi 2019

Arabuluculuk Ücret Tarifesi 2019

Arabuluculuk Ücret Tarifesi

Arabuluculuk Ücret Tarifesi 2019

Arabuluculuk ücret tarifesi işçi davalarında arabulucuya başvuru zorunlu olması sebebiyle arabulucu ücretlerde merak uyandırmaktadır.

Arabuluculuk Ücret tarifesi her yıl sonunda Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle 2019 yılı arabuluculuk ücretleri de şu şekilde belirlenmiştir.

Konusu Para olmayan uyuşmazlıklarda İş hukuku ve Aile hukuku alanındaki uyuşmazlıklarda ilk üç saate kadar 140 TL olarak beklenmiştir. Başvurunuz 3 saate kadar çözülmediyse ve uzaması halinde uzayan her saat için 100 TL ödenmesi uygun görülmüştür.

Ticari uyuşmazlıklarda ise konusu para olmaması halinde ilk üç saate kadar ödenmesi gereken ücret 270 TL’dir. Sorunun çözülmemesi ve uzaması halinde saat başı ödenecek ücret 210 TL’dir.

Konusu Para olan uyuşmazlıklarda Arabulucu marifetiyle çözüme kavuşturulması halinde, çözüme kavuşturulan para miktarının oranına göre ücret tarifesi belirlenmiştir.

Örneğin 30.000 TL’ye kadar olan başvurunun çözülmesinde arabulucuya %6,  40.000 TL’ye kadar olan başvurunun çözülmesinde % 5, 80.000 TL’ye kadar olan başvurunun çözülmesinde % 4 oranı kabul edilmiştir. Bu oranlar para miktarı yükseldikçe oranın düştüğü bir formül belirlenmiştir.

İşçi ile işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıklara ilişkin olarak daha önce serbest yani ‘zorunlu olmayan’ arabuluculuk faaliyetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nde (TBMM) gerçekleştirilen oturum ile görüşülen ‘İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı’ kabul edildi.

İş Davalarında Arabuluculuk

Yeni kanuna göre İş Mahkemeleri’ nde iş davaları açılabilmesi için arabuluculuk faaliyetleri dava şartı haline getirildi. Bundan böyle işveren veya işçi aralarındaki anlaşmazlıklara ilişkin olarak doğrudan İş Mahkemesi’ ne giderek, iş davası açamayacak.

Doğrudan İş Mahkemeleri’ ne gidilerek, açılacak olan iş davaları ise İş Mahkemesi tarafından ‘usulden’ reddedilecek. İş Mahkemesi tarafından alınan ret kararının hem işverene hem de işçiye tebliğ edilecek (Arabuluculuk Ücret Tarifesi 2019).

Hangi İş Davaları İçin Arabuluculuk Zorunlu?

Arabulucuya başvurulmadan önce İş Mahkemesi’ne yapılan iş davası başvurularının ret yanıtı alınması ise arabulucuya başvuru hakkını yani mevcut yasal hakların kaybolması gibi etki oluşturmayacak.

Çünkü kendisine İş Mahkemesi’ nin kesin ret kararının tebliğ edilmesinden sonra taraflar, arabuluculuk faaliyetlerine başvurabilme şansına sahip olabilecek.

Yeni Kanun tasarısında yer alan işveren ve işçi arasındaki uyuşmazlıkların kapsamında bulunan tüm anlaşmazlıklarda İş Mahkemesi’ne başvuru gerçekleştirilmeden önce arabulucuya başvurulması gerekiyor. Buna göre kabul edilen İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı çerçevesinde İş Kanunu’ na  ya da bireysel veya toplu iş sözleşmesine bağlı işçi tarafından;

*İşveren alacağı,

*Tazminat,

*İşe iade davası,

İçin İş Mahkemesi öncesinde arabulucuya başvuru gerçekleştirmesi zorunluluğu geldi. Söz konusu zorunluluk, İş Mahkemeleri’ nde bu uyuşmazlıklara ilişkin olarak yapılacak davaların başvuru şartları arasında yer alıyor.

Çalışanlar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti gibi ödemeleri konu edinen uyuşmazlıklar ile ilgili olarak, işverenler ise alacak ve tazminat kalemleri ile ilgili olarak İş Mahkemesinde dava açmadan önce arabulucuya başvuracak (Arabuluculuk Ücret Tarifesi 2019).

Aynı şekilde işçi ya da işveren iş ilişkisi çerçevesinde birbirlerine ‘hakaret’ etme dolayısı ile veya işçi tarafından işyerinde bulunan işverene ait mal ve malzemelere zarar vermesinden doğan tazminat talepleri de dava öncesinde arabulucuya başvurularak çözülmeye çalışılacak.

Arabuluculuk Sonunda Anlaşma Sağlanamazsa Ne Olur?

Davacı, yaptığı arabuluculuk faaliyetleri sonucunda davalı taraf ile anlaşma sağlayamaması durumunda arabuluculuk faaliyetlerinin son tutanağının aslı veya arabulucu tarafından onaylanan bir örneğini alarak, İş Mahkemesi’ ne yapacağı başvuru şartlarını oluşturabilmektedir.

Eğer davacı tarafından bu koşulun yerine getirilmemesi durumunda İş Mahkemesi tarafından kendisine verilecek 1 haftalık süreç içerisinde gerekli olan arabuluculuk belgesini sunmak durumundadır. Aksi halde İş Mahkemesi tarafından yine ‘usulden’ davanın reddedilmesi kararı alınabilmektedir.

Arabuluculuk faaliyetleri 3 haftalık süreci kapsamaktadır. Bu süreç içerisinde taraflar arasında anlaşma sağlanamaz ise özel durumlarda arabulucu tarafından ilave 1 hafta daha uzatılabilir. Yine taraflar anlaşma sağlayamaz ise taraflar mahkemeye başvurma hakkına sahip olabilmektedir (Arabuluculuk Ücret Tarifesi 2019).

Bunun yanı sıra iş kazası ya da meslek hastalıklarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları ile birlikte bunlarla ilgili rücu davaları için ise yeni tasarıda da arabuluculuk koşulu aranmadan, İş Mahkemesi’ nde doğrudan dava açılabiliyor.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor