Birikmiş Nafaka ve Hapis Cezası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Nafaka Davaları  > Birikmiş Nafaka ve Hapis Cezası

Birikmiş Nafaka ve Hapis Cezası

Birikmiş Nafaka ve Hapis Cezası

Birikmiş Nafaka Ve Hapis Cezası

Birikmiş Nafaka Ve Hapis Cezası, Birikmiş Nafaka Ceza, Birikmiş Nafaka Alacağı İKK.344 tazyik hapis cezası

YARGITAY: BİRİKMİŞ NAFAKA 

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2013/12316 Karar: 2013/12863 Karar Tarihi: 23.09.2013

ŞİKAYET DAVASI – BİRİKMİŞ NAFAKANIN ADİ ALACAK VASFINDA OLMADIĞI – NAFAKA ALACAĞI İÇİN EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE HACİZ KONULABİLECEĞİ – ŞİKAYETİN KABULÜ İLE İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece, birikmiş nafakanın adi alacak vasfında olmadığı, nafaka alacağı için emekli maaşı üzerine haciz konulabileceği, alacaklı vekili tarafında aylık maaşın 1/4’ünün haczinin talep edildiği, bu haliyle istemde yasa ve usule aykırı bir yön bulunmadığı halde, İcra Müdürlüğü’nce istemin reddedilmesinin hatalı olduğu dikkate alınarak, şikayetin kabulü ile işlemin iptaline karar verilmesi yerine, red kararı verilmesi doğru değildir.

YARGITAY: BİRİKMİŞ NAFAKA 

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2013/14404 Karar: 2013/12866 Karar Tarihi: 23.09.2013

ŞİKAYET DAVASI – TAKİP DOSYASINDA BİRİKMİŞ NAFAKA YÖNÜNDEN MAAŞIN DÖRTTE BİRİ YERİNE TAMAMI ÜZERİNE HACİZ KONULDUĞU – ŞİKAYETİN KISMEN KABULÜ YÖNÜNDE HÜKÜM TESİSİ GEREĞİ – HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNİN TÜMDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Mahkemece, takip dosyasında birikmiş nafaka yönünden maaşın dörtte biri yerine tamamı üzerine haciz konulduğu nazara alınarak şikayetin kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi gerekirken, haczedilmezlik şikayetinin tümden reddine karar verilmesi doğru değildir.

Ankara avukat, Birikmiş Nafaka Ve Hapis Cezası genel sayfasından diğer konulara göz atabilirsiniz.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor