Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir?

Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir?
Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir? Kıdem Tazminatı İşçinin yasada öngörülen bir tam yıl kıdeminden sonra yasalarda belirtilmiş bir sebep ile hizmet sözleşmesinin feshi. Ve sona ermesi durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanacağı kanunda belirtilmektedir. Muvazzaf askerlik görevine gitmesi sebebi ile iş sözleşmesini fesheden erkek işçiler ile evlendikten bir...
Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir? Kıdem tazminatı almak, İş Kanunu kapsamında çalışan herkesin gerekli şartlara uygunluk sağlandığında yasal olarak hakkıdır. Çalışanların yasalara uygun sebeplerle işten ayrılması ya da işveren tarafından iş akdine son verilmesi durumunda alınabilmektedir. Kıdem tazminatı ödemek, işverenlerin yasa kapsamında yükümlülüğüdür. Tabi bu yükümlülüğün bazı şartları bulunmaktadır. Çalışanların uygun koşullarda iş akdine son verilmesi sonucunda kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. Kıdem tazminatı alma şartları 2019 yılında İş Kanunu kapsamında belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Kıdem tazminatı şartları nelerdir sorusunun cevabı şu şekildedir;
  • Kıdem tazminatı alınabilmesi için kişilerin iş akdine son verilmesinin sebebi, iyi niyet ve ahlak kurallarına göre davranmaması ya da aykırı hareketlerde bulunması olmamalıdır.
  • İşverenin iş akdine son verebilmesi için haklı bir sebebi olmamalıdır.
  • Kıdem tazminatı işverenin iş akdini sonlandırması durumunda hak kazanılabilmektedir. Çalışanın kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı hakkı kaybolmaktadır. Ancak çalışanın İş Kanunu kapsamında haklı sayılabileceği sebeplerden dolayı işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alabilmesi mümkündür.
  • Çalışanın SGK kayıtlarında herhangi bir ahlak dışı ya da hırsızlık gibi nedenlerden ötürü kayıt olmaması gerekmektedir.
  • Kıdem tazminatı alınabilmesi çalışanın aynı işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir.

Çalışanların Kıdem Tazminatı Alabilmesi İçin Haklı İşten Çıkış Nedenleri

İş Kanunu kapsamında çalışanların kendi istekleri doğrultusunda işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı hakları kaybolmaktadır. Fakat yasa kapsamında haklı olarak kabul edilen nedenler ile işten ayrılmış olan işçilerin kıdem tazminatı alma hakları saklı kalmaktadır. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilmektedir;
  • Çalışan ve bekar olan kadınların evlenmeleri durumunda işten ayrılmak istemeleri kanun kapsamında haklı bir neden olarak sayılmaktadır. Evlilik tarihi itibariyle bir yıl içerisinde işten ayrılan kadınlar kıdem tazminatı alabilmektedir.
  • Emeklilik şartlarını tamamlayan kişiler, emekli olmak içim işten ayrılabilirler. Bu haklı bir neden olarak sayılmaktadır.
  • Askere gidecek olan kişilerin işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alma hakları kaybolmaz.

Kıdem Tazminatı Davası Açmak

Hak ettiği halde kıdem tazminatını alamayan çalışanlar tarafından kıdem tazminatı davası açılabilmektedir. İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklar için açılabilecek tüm davalarda yetkili mahkeme İş Mahkemeleridir. Dilekçe ile kıdem tazminatı davası açılabilmektedir. Bu tarz davalarda alanında uzman bir avukattan destek almak, oluşabilecek hak kayıplarına karşı faydalı olacaktır. Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir? Kıdem Tazminatı İşçinin yasada öngörülen bir tam yıl kıdeminden sonra yasalarda belirtilmiş bir sebep ile hizmet sözleşmesinin feshi. Ve sona ermesi durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanacağı kanunda belirtilmektedir. Muvazzaf askerlik görevine gitmesi sebebi ile iş sözleşmesini fesheden erkek işçiler ile evlendikten bir yıl içerisinde iş sözleşmesini fesheden kadın işçiler bir yıllık hizmet süresini doldurmuş olmaları durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklardır. Aynı şekilde bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumundan veya bağlı oldukları sandıklardan. Emeklilik, yaşlılık, malullük veya toptan ödeme alabilmek için iş sözleşmesini fesheden erkek veya kadın işçilerin en az bir yıllık kıdemlerinin olması durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklardır. Aynı şekilde işçinin bir yıl veya daha fazla bir süre ile kıdem süresinin olduğu. İşverene bağlı şekilde çalışan işçilerin herhangi bir sebep ile ölmesi durumunda yasal mirasçıları kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklardır.

Kıdem Tazminatı Bir Yıl Çalışmış Olma Şartları

Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanması için öncelikler bir yıl süre ile çalışmış olması gerekmektedir. Yani işçinin işe girdiği gün, ay sonraki yılın aynı gününde tam bir yıl geçmiş sayılmaktadır. Haftada birkaç gün veya saat çalışan işçilerin, işe giriş ve işten ayrılış tarihleri arasındaki sürenin bir yıl olması durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanmaları mümkün olacaktır. Bir yıllık kıdem süresinin başlangıç tarihi iş sözleşmesinin düzenlendiği tarih değil, fiili olarak işe başlanan ilk gün olmaktadır. Deneme süreli bir hizmet sözleşmesinde deneme süresinin başlangıcı dikkate alınmaktadır. (Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir?)

Hizmet Sözleşmesinin İş Kanuna Tabi Olma Kıdem Tazminatı Alma Şartları

4857 sayılı İş Kanunun 4'üncü maddesine göre hakkında. İş Kanunu hükümlerinin uygulanması mümkün olmayan iş ve iş yerlerinde çalışan işçilerin bir yıldan fazla süreli çalışmış olmaları durumunda bile kıdem tazminatı almaya hak kazanmaları söz konusu değildir. Bu konuda ev hizmetleri İş Kanunu dışında bulunduğundan bu işte çalışan bir kadının kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

Askerlik Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Muvazzaf askerlik görevini tamamlamak için askere gidecek olan erkek işçi çalıştığı iş yerinden iş sözleşmesini feshederek ayrılacaktır. Bu konuda İş Kanunun 14'üncü maddesinde zorunlu askerlik görevi için iş yerinden ayrılan işçinin bir yıl kıdemini doldurmuş olması durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanacağı belirtilmektedir.

Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Bayan işçilerin evlendikten sonraki bir yıl içerisinde iş sözleşmesini feshetmeleri ve işten ayrılmaları durumunda. Bir yıl kıdemini doldurmuş olan bayan işçilerin kıdem tazminatı hakkı olmaktadır. Bayan işçinin evlilik tarihinden bir yıl içerisinde. Bir yıldan fazla çalıştığı iş yerinden ayrılması ve kıdem tazminatını alması hemen başka bir işe girmesine engel bir durum olmamaktadır.

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alma Şartları

İşçilerin emekliliği, malullük durumu veya yaşlılık durumu ile bağlı oldukları. Sosyal güvenlik veya sandıktan toptan bir para almaları amacı ile bir yıldan fazla süre ile çalıştıkları işyerinden ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklardır. Makalede Kıdem Tazminatı Şartları konusu işlenmiştir. Kıdem Tazminatı Şartları konusu hakkında daha geniş bilgi için avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz. (Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir?)

Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir? | Sıkça Sorulan Sorular

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - İŞÇİNİN MESLEKTE GEÇİRDİĞİ SÜRENİN İŞYERİNDE ÇALIŞTIĞI TARİHLER MESLEK ÜNVANI VE FİİLEN YAPTIĞI İŞ BİLDİRİLEREK SENDİKA VE İLGİLİ İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARINDAN EMSAL ÜCRETİN NE OLABİLECEĞİNİN ARAŞTIRILMASI. ÖZET: Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. İşçinin kıdemi, meslek ünvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, Bu konuda tanık beyanları gözetilmelive işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek ünvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendika ve ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirildikten sonra fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı hakkında karar verilmelidir.

Bu haber toplam 219 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara