Apartman ve Site Yönetim Davaları

Apartman ve Site Yönetim Davaları
Apartman Ve Site Yönetim Davaları | Türkiye’ de her geçen kentleşmenin artış göstermesi çerçevesinde birden çok katlı binaların sayısal yönden paralel olarak artış göstermesine apartman ve sitelerde oturmanın sonucunda toplu yaşam alanlarında aykırı harekette bulunulmaması gereken çeşitli kural ve şartların getirilmesi gereksinimi kapsamında kanun kapsamında...
Apartman ve Site Yönetim Davaları Nedir Nasıl Açılır? Apartman yönetimi dava açabilir mi sorusunun cevabı 634 sayılı kat mülkiyet kanunu kapsamında verilmiştir. İlgili kanuna göre apartman ve site yönetim davaları yönetim tarafından açılabildiği gibi yönetime karşı da açılması söz konusu olabilir. Bu kanunda yer alan bazı durumlarda yönetim dava açma ehliyetine sahiptir.

Apartman ve Site Yönetiminin Görevleri

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. Maddesinde gayrimenkul yönetimi ile ilgili düzenlemeler yer alıyor. Bu kanuna göre apartman sakinleri kendi içlerinden ya da dışarıdan kişileri yönetim kurulu olarak tayin edebilir. 8 ya da daha fazla daireye sahip konutlarda yönetimin oluşturulması da şart koşuluyor. Kanunun 35. Ve 36. Maddelerinde ise yönetimin görev tanımları yer alıyor. Buna göre genel yönetim işlerinin görülmesi, defter tutma ve bunların yanı sıra belge saklama görevleri de yöneticiye aittir.

Sorumluluklarını Yerine Getirmeyen Yönetim

Apartman sakinleri yönetimin üzerine düşen görevleri yerine getirmediğini fark etmesi durumunda yöneticiye ihtarname çekerek uyarıda bulunabilir.  Bu ihtarın ardından yönetim düzelirse bir problem kalmaz. Ancak ihtara rağmen yönetici yükümlülüklerini yerine getirmeyi ihmal etmeye devam ederse apartman yönetimine karşı dava açılabilir. Yönetim, apartman sakinlerini zarara uğratmış ise açılan davanın ardından bu zararı karşılamak zorunda bırakılabilir.

Yönetimin Açabileceği Davalar

Apartman yönetim kararlarına ilişkin olarak yönetici dava açabilir. Genel Kurulda alınmış olan kararların iptalini isteyen yönetici bunu apartman sakinlerine de bildirerek dava açabilir ve bu kararların hükümsüz olmasını isteyebilir. Bunun yanı sıra site ya da apartman müteahhidinin eksik ya da hatalı inşaat yapmış olması durumunda da müteahhide karşı dava açabilecek kişi yöneticidir. Site ya da apartmana ait ortak alanlara karşı anlaşmaya varılmaması söz konusu ise yönetici yine dava açarak çözüm bulma yoluna gidebilir.

Yönetimin Yapmış Olduğu Sözleşmelerin İptali

Bir yönetim tarafından bazı sözleşmelere imza atılmış olabilir. Ancak bu sözleşmelerin mağduriyet yaratması gibi durumlarda sözleşmenin iptal edilmesi için dava açılması söz konusudur. Bu sözleşmelerin iptal edilmesi için dava açma yetkisi de Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yöneticiye verilmiştir.

Apartman Ve Site Yönetim Davaları

Türkiye’ de her geçen kentleşmenin artış göstermesi çerçevesinde birden çok katlı binaların sayısal yönden paralel olarak artış göstermesine apartman ve sitelerde oturmanın sonucunda toplu yaşam alanlarında aykırı harekette bulunulmaması gereken çeşitli kural ve şartların getirilmesi gereksinimi kapsamında kanun kapsamında ‘Site ve Apartmanlarda Uyulması Gereken Kuralları’ içeren düzenlemeler içeren yasalar hazırlanmıştır. Türkiye’ de bu konu düzenlemeleri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası olurken apartman ve site yönetimi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti yönetimlerin bu gibi yasal uygulamalarda daha doğru adım atabilmelerinde önemli bir destek sağlamaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası kapsamında birden fazla daire, dükkan, iş yeri , mağaza, depo, mahzen gibi ayrı ayrı ve müstakil kullanıma müsait olan bağımsız bölümleri mevcut olan ve aynı parseli paylaşan apartman ya da bloklar içerisinde kat mülkiyetinin ve bir apartman yönetiminin oluşturulması hüküm kapsamında bulunmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 28. Maddesi çerçevesinde kat maliklerine ana gayrimenkulün yönetim tarzını, kullanma hedefini ve biçimini, yönetici ve denetçilerin ücretini, Yönetim ile ilgili diğer konuları düzenlemekte olan ve her bir kat malikini doğrudan sorumluluk altına alan bir sözleşme yapısında bulunan yönetim planı düzenleme yetkisi de veriliyor.

Site Yönetimi Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık

Modern toplum yaşantısında artık gelişen şehir yapısı, modern insanların site hakimiyetinin olduğu bir yaşama sahip olmasına yol açıyor. Özellikle de büyük kentlerde son yıllarda fazlasıyla yaygın hale gelen site yapılaşması sonucunda çok yüksek nüfusların söz konusu olmaya başlaması nizami, adil ve modern standartlarda site ihtiyaçlarının karşılanması, Hizmetlerin sunumu ve modern yapının şekillendirilebilmesi için resmi bir yapı olarak site yönetimleri hizmet vermeye başladı. Çok yoğun nüfusun söz konusu olduğu büyük kapsamlı sitelerde mevcut olan yönetimin işleyişi açısından çok daha kapsamlı problemler ile karşı karşıya kalınabiliyor. Site sakinlerinin istek ve gereksinimlerinin en doğru biçimde karşılanması ve beraberinde de daha yüksek seviyelerdeki rakamların söz konusu olduğu idari ve ekonomik yönetimin en şeffaf şekilde gerçekleştirilebilmesi gibi pek çok faktör öne çıkıyor. Apartman Ve Site Yönetim Davaları avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin çok daha önemli bir pozisyona ulaşmasına yol açıyor.

Apartman ve Site Yönetimi Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık 

Günümüzde ilgili kanun kapsamında kat maliklerinin kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde kat mülkiyeti kanunun ilgili hükümleri ile saklı kalacak şekilde Türk Medeni Kanunu’ nun maliklere vermiş olduğu her bir hak ve yetkiye sahip olurlar. Kat malikleri, kat malikleri kuruluna katılım gerçekleştirmek ve bir yönetici ya da üç kişiden oluşan bir yönetim kurulu seçme konusunda görevli olur. Talep edilmesi durumunda  da yönetim kurulu kararı ile kat malikleri arasından bir denetçi ya da üç kişilik bir denetim kurulu ataması gerçekleştirilebilir. Kat malikleri yöneticiyi her durumda haklı bir nedenin çıkması neticesinde görevden uzaklaştırabilmek ve yenisinin seçimini gerçekleştirebilmektedir. Ana gayrimenkulün her bir yerine arsa payları oranı üzerinde ortak mülkiyet hükümleri çerçevesine malik olurlarken, bu haklar arsa payı ile paralel orantıda bulunur. Kat malikleri haklarının kullanımını gerçekleştirmeleri esnasında doğruluk kurallarına uygun hareket etmeleri gerekir. Kat maliklerinin birbirlerini rahatsız etmemeleri, birbirlerine ait olan hakları yok saymamaları yükümlülükleri bulunur. Bunun dışında kat maliklerinin yönetim planı kurulunun vermiş olduğu kararlara uygun hareket etme yükümlülüğü bulunur. Özellikle kiracılar ya da konuttan faydalanan kişilerde kat maliklerinin olduğu gibi bu hususlardan müteselsilen sorumlu bulunur. Kat malikleri her bir kat malikinin onayı olmadığı sürece, ana gayrimenkulün ortak alanlarında inşaat, onarım ve tesisler gibi farklı renklerde dış badana boya işlemlerini gerçekleştirmemektedir. Makalede Apartman Ve Site Yönetim Davaları konuları işlenmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Site ve Apartman Yönetimi Avukat ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 1531 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara