Ecrimisil İhbarnamesi Nedir Örnegi İtiraz

Ecrimisil İhbarnamesi Nedir Örnegi İtiraz
Ecrimisil İhbarnamesi Nedir Örnegi İtiraz | Ecrimisil İhbarnamesi İtiraz Ve Örnek Dava Ecrimisil davasında, ..... tarihleri arasında oluşan ecrimisil alacaklarının tahsilinin gerektiğini, ecrimisil alacağına kademeli faiz talepleri bulunduğunu, bu sebeple işbu davayı açtığını belirtmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde, taşınmazın 1307 m2'lik kısmının imar..
Ecrimisil İhbarnamesi Nedir Örneği İtiraz Nasıl Olur? Ecrimisil ihbarnamesi itirazı, tebliğ tarihinden sonra 30 gün içerisinde dilekçe ile yapılabilir. Ecrimisil ihbarnamesi, idarenin izni olmaksızını gerçek ya da tüzel kişiler tarafından bir malın işgal edilmesi nedeniyle herhangi bir zarar yaşanıp yaşanmadığına ya da işgalinin kusuru olup olmadığına bakılmadan idarenin talep edebileceği bir tazminat türüdür.

Ecrimisil Tespit ve Takdir Nedir?

Hazineye ait bir taşınmazın işgal edildiğinin tespit edilmesinin ardından 15 gün içerisinde Taşınmaz Tespiti  Tutanağına dayanarak bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilir. Bu işlem tespit tarihinden geriye yönerlik olarak 5 yıl içerisinde yapılmalıdır. Hazine taşınmazının değerini etkileyebilen unsurlar da mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekildedir:
  • İmar durumu,
  • Arazinin niteliği,
  • Konumu,
  • İşgalden dolayı herhangi bir kazanç sağlanıp sağlanmadığı.

Hangi Durumlar Ecrimisil Kabul Edilir?

Bir malın ecrimisile konu olabilmesi için sağlanmış olması gereken şartlar vardır. Ecrimisil şartlarından bazıları ise şunlardır:
  • İzin olmaksızın kullanılan bir malın bulunması,
  • Bu maldan fayda sağlamak,
Ecrimisil özelliklerinden bir tanesi işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmadığıdır. Ayrıca taşınmazın izinsiz kullanımından önce sağlayabileceği kazanç ecrimisil taktirinin belirlenmesini sağlar.

Ecrimisil İhbarnamesi Nereye Ödenmesi Gerekir?

Ecrimisil borcu olan kişilerin bu ücreti ödemesi şarttır. Ecrimisil ödemeleri nereye yapılır sorunun cevabı ise illerde bulunan Maliye Bakanlığı Defterdalık Muhasebe Müdürlükleridir. Bu borç tebligatın ulaşmasının ardından 30 gün içerisinde ödenmelidir. Ayrıca bazı durumlarda belediyeler de ecrimisil uygulamasına gidebiliyor. Böylesi durumlarda da ödemeler belediyeye yapılmalıdır.

Ecrimisil Talep Dilekçesi

Bir ecrimisil talebinden bulanabilmek için dilekçeli başvuruda bulunması gereklidir. Nedenler, deliller gibi bilgilerin yer aldığı ecrimisil talep dilekçeleri yazılmalıdır. Bu dilekçe ile de Hukuk Mahkemesine giderek talep işlemleri başlatılabilir.

Ecrimisil İhbarnamesi İtiraz Dilekçesi

Tebligatın ulaştırılmasının ardından 30 günlük süre içerisinde itiraz işlemi başlatılabilir. Bu düzeltme talebine ilişkin kararlar da 30 gün içerisinde komisyon tarafından verilir. Bu kararlarda çekimserlik söz konusu değildir, net bir karar çıkmalıdır. Sonrasında ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi ilgili kişilere tebliğ edilir. Bu işlemlerin başlatılabilmesi için  de Ecrimisil İhbarnamesi Nedir Örnegi İtiraz konularında tüm detaylı bilgi biliniyor olmalıdır. Makalede Ecrimisil İhbarnamesi Nedir Örnegi İtiraz Konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Ecrimisil İhbarnamesi Nedir Örnegi İtiraz Yargı Kararları

Ecrimisil davasında, ..... tarihleri arasında oluşan ecrimisil alacaklarının tahsilinin gerektiğini, ecrimisil alacağına kademeli faiz talepleri bulunduğunu, bu sebeple işbu davayı açtığını belirtmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde, taşınmazın 1307 m2'lik kısmının imar planında park alanında kaldığını, 280 m2'lik kısma ise vatandaşın talebi üzerine yol çalışması yapıldığını, belediyenin taşınmaza fiili el atmasının söz konusu olmadığını, belediyenin taşınmazda işgalci olmadığını, taşınmazın kira getiren bir taşınmaz olmadığını, bu sebeplerle ecrimisil şartlarının oluşmadığını, davanın reddinin gerektiğini belirtmiştir. ECRİMİSİL DAVASI - SUNULAN VE HÜKME ESAS ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORLARININ USUL VE YASAYA UYGUN OLDUĞU. İLK YIL İÇİN TESPİT EDİLEN KİRA BEDELİNİN SONRAKİ YILLAR İÇİN ÜFE ORANINDA ARTTIRILDIKLARI - MAHKEMENİN ECRİMİSİL UYGULAMASININ HUKUKA UYGUN OLDUĞU. ÖZET: Taraf vekillerinin ecrimisil miktarına ve tespit yöntemine ilişkin istinaf istemlerine gelince; taşınmaz arsa vasfında olup, kira geliri üzerinden ecrimisil miktarının tespiti gerekir. Yerleşik Yargıtay uygulamasında ilke olarak kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde; öncelikle taraflardan emsal göstermeleri istenmek (ya da resen emsal araştırması yapmak) suretiyle benzer yerlerin kira sözleşmeleri getirtilmeli, Mahallinde oluşturulacak üç kişilik bilirkişi kurulu (inşaat, mülk ve emlak) ile keşif yapılarak, taşınmazın büyüklüğü ve çevre özellikleri de nazara alınarak emsaller de incelenmek suretiyle taşınmazın dava konusu ilk dönemde; mevcut haliyle serbest koşullarda getirebileceği kira parası rayice göre belirlenir, diğer yıllar için ise ilk dönem için belirlenen miktara TÜİK’in yayınladığı ÜFE artış oranının tamamının yansıtılması suretiyle bulunacak miktardan az olmamak koşuluyla ecrimisil bedeli rayiç değerlere göre takdir edilmelidir. Sunulan ve hükme esas alınan bilirkişi raporlarının usul ve yasaya uygun olduğu, arsa vasfındaki taşınmazın davaya konu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parası, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara alınarak yöredeki rayice göre belirlendiği, ilk yıl için tespit edilen kira bedelinin sonraki yıllar için ÜFE oranında arttırıldıkları, mahkemenin ecrimisil uygulamasının hukuka uygun olduğu anlaşılmakla istinaf başvurusunun esastan reddine Ecrimisil İhbarnamesi Nedir Örnegi İtiraz karar verilmiştir.

Bu haber toplam 502 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara