Eşya Hukuku Davaları

Eşya Hukuku Davaları
Eşya Hukuku Davaları Eşya: Hukuki anlamda eşya genel olarak maddi bir varlığı bulunan, sınırları ve kapsamı belirli olan ve üzerinde ayni hak kurulabilen insan dışındaki varlıklardır. Eşya Türleri:Sadece tek bir parçadan oluşan ve eşyanın hukuki niteliklerine sahip olan nesnelere basit eşya denir. Birden ziyade basit eşyanın bir araya gelerek kendilerinden bağımsız ve...
Eşya Hukuku Davaları Nelerdir? Eşya hukukuyla ilgili davalar, eşya konumunda olan taşınır ve taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıklarda başvurulan dava çeşitlerindendir. Eşya hukukunda en büyük ayrım eşyanın taşınır veya taşınmaz olup olmadığına göre belirlenmektedir.

Eşya Hukuku Davaları

Mal sahibinin eşya üzerindeki hakkının korunması amaçlanan eşya hukuku davaları taşınmaz ve tanışır malları malik sıfatını elinde bulunduran kimseler tarafından zilyedi elinde bulunduran şahıslara karşı açılabileceği gibi olağanüstü sebebiyle eşyanın zilyet sahibi kimseler tarafından maliklere karşı da açılabilmektedir. Eşya hukuku davaları dava konularına göre birçok farklı dava türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Eşya hukuku; aynı haklar, taşınır ve taşınmaz mülkiyet hakları, sınırlı ayni haklar ile rehin hakkı, irtifak hakkı ve gayrimenkul mükellefiyeti gibi haklardan oluşmaktadır.

Eşya Hukuku Alanına Giren Hukuk Davaları Hangileridir?

Eşya hukuku çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Kişinin eşya üzerindeki kurmuş olduğu egemenliği korumayı amaçlayan eşya hukuku alanına giren dava çeşitleri şunlardır:
 • Taşınmazlarla ilgili tapu iptal ve tescil davaları,
 • Müdahalenin meni ve ecri misil davaları,
 • Geçit hakkı davaları,
 • Taşınmazın haksız işgali davaları,
 • Kira tespiti ve kiracı tahliye davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • İpotek tesisi,
 • Rehin hakkı davaları,
 • Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları,
 • Zarar tespit davaları başta olmak üzere eşya ile ilgili tespit davaları,
 • İzaleyi şuyu davaları,
 • Kamulaştırma davaları
Eşya hukukunun alanına giren taşınır ve taşınmaz mal davalardandır. Eşya hukuku davaları çoğunlukla taşınmaz mallar ile ilgili dava konusu yapılmaktadır.

Eşya Hukuku Taşınır Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Eşya hukukunda taşınır davası görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Yer yönünden eşya hukuku alanında hangi mahkemenin görevli olduğu ise;
 • Tazminat davalarında davalı olan kimsenin ikametinin bulunduğu yer mahkemesi,
 • Taşınır mallarla ilgili davalarda davalının yerleşim yeri mahkemesi,
 • Mülkiyet hakkına saldırıda bulunulması veya malik sıfatının gasp edilmesi halinde taşınır veya taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi
Eşya hukuku davalarında görevli ve yetkili mahkemelerdendir.

Taşınır ve Taşınmaz Mallarda Dava Açma Zamanaşımı Ne Kadardır?

Eşya hukukunda dava zamanaşımı süresi eşyanın taşınır ve taşınmaz olup olmadığına göre farklı sürelerde tanımlanmaktadır. Taşınır davası hak düşürücü süre 5 yıl olarak belirlenmiş olup bu süre içinde dava açılmaması halinde zilyedi elinde bulunduran kimse malik sıfatına kavuşacaktır. Başkasının taşınır malını 5 yıl boyunca davasız ve aralıksız olarak elinde bulunduran bir kimse zamanaşımı yoluyla bir malın sahibi sıfatına erişmektedir. Taşınmaz mallarda ise olağan ve olağanüstü zamanaşımı süreleri öngörülmektedir. Olağan zamanaşımına göre herhangi bir hukuki gerekçeye dayanmadan tapusu olan taşınmaz bir malı 10 yıl boyunca elinde bulunduran zilyet sahibi kimse eğer iyi niyetli ise bu sürenin dolmasından itibaren malik sıfatına kavuşmaktadır. Olağanüstü zamanaşımına göre ise tapusu olmayan bir taşınmaza ait taşınmazın tamamını veya bir parçasını 20 yıl süreyle herhangi bir davaya konu olmadan aralıksız olarak elinde bulunduran kimse eşya davası açarak o taşınmazın ilgili kısmının ya da tamamının adına tescil edilmesini isteyebilir. Makalemizde Eşya Hukuku Davaları Açılan Boşanma konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 560 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara