Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi | Açılan davada Mahkeme’nin kararına gerekçe yaptığı davada iki davanın birleştirilerek yürütüldüğünü, o davada ferağa icbar, bu davada tapu iptali ve tescil talep edildiğini, iki davanın aynı nitelikte olmadığını, davacının daireyi satın aldıktan sonra fiilen de teslim aldığını, taşınmazla ilgili davalar sürdüğünü...
Taşınmazlar için satış vaadi sözleşmeleri kapsamında taşınmazın sözleşmede kararlaştırılmış şartlarda gelecekteki zamanlarda devrini hedefleyen ve iki tarafa da borç yüklenmesine yok açan sözleşme çeşitleri arasındadır. Gelecek zamanlarda tapu memuru önünde resmi olarak bu sözleşmelerin yapılması gerekmektedir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi aracılığı ile vaad borçlusu, belirli bir taşınmazı satmayı ve vaad alacaklısının bu taşınmazı satın almasını güvenceye alır. Bu sayede iki taraf için de karşılıklı borçlanma söz konusu olur. Bundan dolayı da taşınmaz satış vaadinden meydana gelen haklar, karşılıklı olarak iki kişi tarafından ileri sürülmüş olan nitelikli hakları ifade etmektedir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Şarta Bağlanabilir Mi?

Satış vaadi sözleşmesinin temliki kapsamında taşınmazların mülkiyetinin devri amaçlanmaktadır. Tüm sözleşmelerin geçerliliği mutlaka resmi olarak yapılması ile ilişkilidir. Bu noktada resmi olmayan yöntemlerle yapılmış olan gayrimenkul satış sözleşmeleri, geçersiz olarak kabul edilir. Bundan dolayı da iki taraf için de bağlayıcı değildir.
  • Taşınmazlar için satış vaadi sözleşmeleri ileriki zamanda taşınmaz mülkiyetinin tapuda devrini yapmayı taahhüt etmektedir.
  • Ön sözleşme olarak kabul edilmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken taşınmaza dair bu sözleşmeler genel olarak satıcı ve alıcı arasında bağlayıcılığa sahiptir. Ancak gelecekte tarafların mağduriyet yaşamaması için mutlaka tapuya şerh edilmesi önerilmektedir. Bu noktada tapu şerhi işlemleri alıcı ya da satıcıların talebi ile yapılabilmektedir.

Noterde Yapılmayan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Yargıtay Kararları

Gayrimenkul satış sözleşmesi mutlaka resmi olarak yapılmalıdır. Resmi olmayan sözleşmeler iki tarafı da bağlayıcı olmamaktadır. Ancak resmi olan sözleşmelerin geçerliliği olmaktadır. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri kapsamında tapuya konmuş olan şerhlerin geçerli olabilmesi için 5 sene gerekmektedir. Bu süre içerisinde gayrimenkullerin alım ve satım işlemlerinin tamamlanmaması gibi durumlarda tapu şerhinin yasal geçerliliği olmamaktadır. Tapu müdürlüğü bu noktada sözleşme iptali yapılmaktadır. Satış vaadi sözleşmesi kapsamında maddeler, alıcı ve satıccı arasında belirlenmiş olan koşulları da kapsamaktadır. Çeşitli durumlarda ise tarafların talebi ile sözleşmeye cezai şartlar ekletmesi mümkün olmaktadır. Satış vaadi sözleşmelerinde maddelerinin avukat desteği ile hazırlanması her zaman için daha sağlıklıdır. Açılan davada Mahkeme’nin kararına gerekçe yaptığı davada iki davanın birleştirilerek yürütüldüğünü, o davada ferağa icbar, bu davada tapu iptali ve tescil talep edildiğini, iki davanın aynı nitelikte olmadığını, davacının daireyi satın aldıktan sonra fiilen de teslim aldığını, taşınmazla ilgili davalar sürdüğünü, daire fiilen teslim alındığından zamanaşımı süresinin işlemeyeceğini,  Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Mahkeme’nin ilk kararında kendilerinin talebini kabul ettiğini, birleşen dosyada yüklenici ile arsa sahibi arasındaki davada yüklenicinin yapılacak işler için gerekli avansı dosyaya yatıramadığı için usulden reddedildiğini, bunun davacıyı bağlamadığını, Mahkeme’nin davacının açtığı davayı sözleşmede davalının edimini yerine getirmesi için binanın tamamlanması gerektiği, binanın henüz tamamlanmadığı, dairenin oturulabilecek durumda olmaması sebebiyle davanın reddine karar verdiğini, binanın tamamlandığını, binada H. D.'in ailesinin oturduğunu, sözleşme gereğince binadaki eksiklikleri tamamlamanın davalının görevi olduğunu, İlk kararın henüz kesinleşmediğini, zamanaşımı süresiyle ilgili gerekçenin de yerinde olmadığını, taşınmazın ortaklığın giderilmesi davası neticesinde satılması halinde davacının zarara uğrayıp mağdur olacağını, bu sebeple dava açtıklarını, Mahkeme'nin hukuka ve yasaya aykırı olarak davanın reddine karar verdiğini belirterek kararın kaldırılmasına, yeniden hüküm kurulmasına karar verilmesini istemiştir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İstinaf Mahkemesi Kararı

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL TAZMİNAT DAVASI - DOSYADAKİ KARAR FOTOKOPİSİNE GÖRE DAVACININ AÇTIĞI İLK DAVANIN TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMEYE GÖRE BİNANIN TAMAMLANMASI HALİNDE DAVALININ EDİMİNİ YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLDUĞU. BİNANIN HENÜZ TAMAMLANMAMASI SEBEBİYLE DAVALININ TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİ DEVRETME BORCUNUN HENÜZ DOĞMADIĞI GEREKÇESİYLE REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ HUSUSU DİKKATE ALINARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - KARARIN KALDIRILMASI ÖZET: Tapu iptali ve tescil talebi yönünden açılan davanın kesin hüküm nedeniyle reddine karar verilmişse de, davacı vekilinin kararın henüz kesinleşmediği iddiası dikkate alınarak dosyanın getirtilmesi, dosyadaki karar fotokopisine göre davacının açtığı ilk davanın taraflar arasındaki sözleşmeye göre binanın tamamlanması halinde davalının edimini yerine getirme yükümlülüğü olduğu, Binanın henüz tamamlanmaması sebebiyle davalının taşınmazın mülkiyetini devretme borcunun henüz doğmadığı gerekçesiyle reddine karar verildiği hususu dikkate alınarak karar verilmelidir. bu nedenlerle istinaf başvurusunun duruşma açılmadan HMK'nın 114, 120, 353/1-a-4, 353/1-a-6 maddeleri gereğince kabulüne Mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Makalemizde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 304 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara