Kamulaştırma Bedeline İtiraz

Kamulaştırma Bedeline İtiraz
Kamulaştırma Bedeline İtiraz KAMULAŞTIRMA NEDİR Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini...
Kamulaştırma Bedeline İtiraz,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kişilerin mülkiyet hakkını güvence altına almıştır. Yani bir başka deyişle her bireyin mülkiyet hakkı yasalarla güvence altına alınmıştır. Mülkiyeti size ait bir taşınmaz üzerinde kanunlara uygun her türlü tasarrufta bulunma hakkınız vardır.

Kamulaştırma Bedeline İtiraz Nedir

Kişilerin mülkiyet hakkına sahip olduğu bir taşınmaza kamu yararı gözetilerek kamu kurumları ya da kamu tüzel kişileri tarafından bedeli ödenerek el konulması işlemine kamulaştırma (istimlak) denir. Gayrimenkullerin kamulaştırılmasına hukuki bir terim olarak istimlak (kamulaştırma) denirken, menkullerin kamuya geçmesi işlemine ise istimlak olarak tanımlanır. Bu içeriğimiz de istimlak kararı verilmiş bir gayrimenkul için alınan kamulaştırma kararının nasıl uygulanacağını ve kamulaştırma bedeline itiraz işleminin nasıl yapılacağına değineceğiz.

Kamulaştırma nasıl yapılır?

Özel mülkiyette bulunan bir taşınmaz için kamulaştırma kararı alındıktan sonra kamulaştırma kararı alan idarenin kendi kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden uzlaşma yöntemi ile işlem yapılır. Uzlaşma yöntemiyle yapılamayan kamulaştırma süreçlerinde açılan kamulaştırma davasıyla mülkiyet hakkı kamuya geçer.

Kamulaştırma bedeline itiraz süreçleri

Kamulaştırılacak olan taşınmaz için açılan kamulaştırma davasıyla belirlenen kamulaştırma bedeli mülkiyet sahibi tarafından kabul edilmezse kamulaştırma bedeline itiraz edilebilir. Bu aşamada ise açılan kamulaştırma bedeli tespit davasıyla bilirkişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu ile belirlenen bedele mülkiyet sahibi tarafından kamulaştırma bedeline itiraz etme hakkı vardır. Kamulaştırma bedeline itiraz edebilmek için hazırlanan rapora 30 gün içerisinde asliye hukuk mahkemelerine başvurmak gerekir. Mülkiyet sahibi kişilerin kamulaştırma bedeline yapılan itirazı sonrasında yeniden değerleme işlemi yapılır. Açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tecili davası ile mahkeme tarafından bir kez daha kamulaştırma bedeli belirlenir. Açılan tespit ve tecil davasında kamulaştırma işleminin gerekçeleri, gerekli olup olmadığı tartışılmaz. Amaç kamulaştırma bedelinin belirlenmesidir ve dava sonucuyla bedel belirlenerek taşınmazın kamu idaresine tescili yapılır. Kamulaştırma bedeli tespit ve tescil davasında görevli bilirkişilerin hazırladığı rapor ile ilk aşamada kıymet takdir komisyonun belirlediği kamulaştırma bedeli raporu ayrı raporlardır. Tespit ve tescil davalarında mülkiyet sahibi tarafından tescilin temyiz edilmesi mümkün değildir. Sadece kamulaştırma bedelinin itirazına yönelik süreçler için Yargıtaya temyiz davası açılabilir. Ayrıca kamulaştırma idaresi tarafından da kamulaştırma bedelinin fazla olduğuna yönelik kararın temyiz edilmesi mümkündür. Kamulaştırma davaları hakkında bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 796 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara