Kamulaştırma Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma davaları, Bir şahsa ait olan bir taşınmazın kamu yararı gözetilerek devletin yetkili organları tarafından satın alınması işlemi kamulaştırma olarak tanımlanabilir.

Kamuya ait bir malın özel şirketlere veya kişilere satılması işlemi olan özelleştirme sürecinin tersi bir hukuki işlemdir. Yasalarla tanımlanan yetkiler çerçevesinde kamu yararı olan her taşınmaz için kamulaştırma kararı alınabilir.

Örneğin, Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek bir yol projesinin sınırları üzerinde bulunan özel mülk için kamulaştırma kararı alınarak, belirlenecek olan ücret mülk sahibine ödenerek arazi, tarla, konut, iş yeri vb. taşınmazlar kamunun mülküne geçirilebilir.Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası

Kamulaştırma Davaları

Araziler üzerinde apartman, konut ya da başka yapının bulunması kamulaştırma kararı alınmasına engel olmamakla beraber bu gibi durumlarda sadece mülkün toplam değeri (arazi ve üzerindeki yapının değerleri) oranında ödenecek olan paranın tutarı değişebilir.

Kamulaştırma süreçlerinde ilgili kamu kuruluşunun, kamulaştırma davası açılması gerekirken, kamulaştırılan bir taşınmazın sahibi tarafından kamulaştırma iptali davaları, kamulaştırılan taşınmazın değerinin belirlenmesi davaları da söz konusu olabilir.

Kamulaştırma kararı, devlet kurumları ya da ilgili kamu kurumlarındaki yetkili kişiler tarafından alınabilir. Örneğin, belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının kanunlar tarafından belirlenmiş kamulaştırma yetkileri bulunmaktadır.

Kamulaştırma süreci nasıl işler?

Yetkili kurum tarafından kamu yararı gözetilen taşınmaz için kamulaştırma kararı çıkarılır ve ilgili onay makamınca onaylanarak taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğü tarafından söz konusu taşınmaz üzerine kamulaştırma şerhi konur.

Taşınmazın değerinin belirlenmesi için görevlendirilen kıymet takdir komisyonu bir bedel belirler ve mülk sahibi ile kurulan uzlaşma komisyonu arasında pazarlık süreci başlatılır. Bu sürecin sonunda anlaşma sağlanırsa kamulaştırma davası açılmadan satın alma usulü ile süreç tamamlanmış olur. Eğer malik, taşınmaz bedeli ya da herhangi bir nedenle anlaşmaya yanaşmazsa kamulaştırma davası açılır.

Kamulaştırma davalarında bedeli bilirkişi belirler

Yetkili olan asliye mahkemelerinde açılan kamulaştırma davaları, esasında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasıdır.

Dava neticesinde malike kamulaştırılan mülk için ödenecek ücreti görevlendirilen bilirkişi tarafından belirlenir. Belirlenen bedel üzerinde düzeltme, yeniden belirlenmesi gibi süreçler için de ayrı ayrı davalar açılabilir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor