Kat Maliklerinin Hak ve Borçları

Kat Maliklerinin Hak ve Borçları
Kat Maliklerinin Hak Ve Borçları konusuna örnek karar da, Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin dava konusu taşınmazda 5 nolu bağımsız bölüm maliki, davalının ise site yöneticisi olduğunu, davaya konu taşınmazın 6306 sayılı kanun gereğince kentsel dönüşüm çerçevesinde riskli yapıdır ibaresinin bulunduğunu, 6.madde...
Kat Maliklerinin Hak ve Borçları konusuna örnek karar da, Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin dava konusu taşınmazda 5 nolu bağımsız bölüm maliki, davalının ise site yöneticisi olduğunu, davaya konu taşınmazın 6306 sayılı kanun gereğince kentsel dönüşüm çerçevesinde riskli yapıdır ibaresinin bulunduğunu, 6.madde uyarınca kat malikleri kurulunun toplanarak arsa payı inşaat sözleşmesi teklifini kabul ettiklerini, Müvekkilinin alınan karar doğrultusunda açıkça zararına olan mülkiyet hakkını hiçe sayan karara katılmaya zorlandığını bu nedenle kararın iptali, hakimin müdahalesi talep ve dava edilmiş olup, 6306 sayılı yasanın 6.maddesi ve 15.maddesi uyarınca yapılacak olan işlemlerin (özellikle müvekkile ait arsa payının açık artırma yönünden anlaşma sağlayan diğer maliklere satılması işleminin) ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasını talep etmiştir. Kat Maliklerinin Hak ve Borçları

Kat Maliklerinin Hak ve Borçları Hakkında Örnek Yargı Karar

KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI - İLK DERECE MAHKEMESİNCE AYNI KONUDA DAHA ÖNCE KARAR VERİLDİĞİ GEREKÇESİYLE İKİNCİ İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ REDDEDİLMİŞ İSE DE DAHA ÖNCE VERİLMİŞ OLAN İHTİYATİ TEDBİR TALEPLERİYLE FARKLI TARİHLİ İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN AYNI OLMADIĞI DOLAYISIYLA İSTİNAFA KONU İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ HAKKINDA VERİLMİŞ BİR KARAR BULUNMADIĞI. ÖZET: Davacı vekili istinaf talebinde; talep dilekçelerinde de ayrıntılı olarak belirttiklerini açmış oldukları davanın kat melikleri kurulu kararlarının iptali davası olmasına rağmen tedbir taleplerinin 2/3 çoğunluğunun oluşturduğu işbirliği sonucunda binanın yeniden inşasına yönelik haksız ve hukuka aykırı paylaşımla hazırlanacak projenin ... Belediye Başkanlığına verilerek onay işleminin durdurulması talebi olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını talepleri doğrultusunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir. Talep; 2/3 çoğunluğunun oluşturduğu işbirliği sonucunda binanın yeniden inşasına yönelik haksız ve hukuka aykırı paylaşımla hazırlanacak projenin Kadıköy Belediye Başkanlığına verilerek onay işleminin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasıdır. Tüm dosya kapsamı incelendiğinde; ilk derece mahkemesince, aynı konuda daha önce karar verildiği gerekçesiyle ikinci ihtiyati tedbir talebi reddedilmiş ise de daha önce verilmiş olan ihtiyati tedbir talepleriyle, 25/12/2017 tarihli ihtiyati tedbir talebinin aynı olmadığı, dolayısıyla istinafa konu ihtiyati tedbir talebi hakkında verilmiş bir karar bulunmadığından, davacının istinaf başvurusunun kabulüne, H.M.K'nun 353/1-a-6 maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Kat Maliklerinin Hak ve Borçları

Bu haber toplam 179 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara