Kat Mülkiyeti ve İrtifakı Davaları

Kat Mülkiyeti ve İrtifakı Davaları
Kat Mülkiyeti ve İrtifakı Davaları Kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olan gayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenemez. Bağımsız bölümler, bağımsız bir gayrimenkul gibi dava ve takip konusu olabilir bunlarda ortaklığın giderilmesi istenebilir. Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan...
Kat Mülkiyeti ve İrtifakı Davaları Nasıl Açılır? Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları sebebiyle irtifakı davası kat maliklerinden ya da kiracılarından herhangi birinin kurallara uymadığı durumlarında Sulh Hukuk Mahkemelerine dava açılabilir. Kat malikleri genel olarak ortak yerleri kullanma hakkına sahiptir. Bu aşamada kömürlük, garaj, teras ya da çamşır kurutma gibi alanların ölçüsü, aksini iddia eden bir sözleşme olmadığı sürece, her kat malikine ait arsa payı ile doğru orantılı olmaktadır. Kat maliklerinden biri, bu yükümlülüklerine yerine getirmediği durumlarda dava açılabilir.

Kat Mülkiyeti ve İrtifakı Davaları

Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçların ödenmemesi durumunda, iki takvim senesi içinde 3 defa icra ya da dava takibi yapılmasına sebep olması sonucunda çekilmezlik hali söz konusu olur. Ana gayrimenkul olan taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hakimi tarafından 33. Maddeye göre verilen emre karşı bu kanunda yazılı olan borç ve yükümleri yerine getirmemesi durumlarında çekilmezlik hali söz konusu olabilir.

Kat Mülkiyeti ile İlgili Uyuşmazlıklar Nelerdir?

Kat mülkiyeti kanunu kapsamında 634 sayılı kanuna göre kat mülkiyeti ile ilgili uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak gerekmektedir. Uyuşmazlıkların çözümü kapsamında kat mülkiyeti kanunun esas alınması için bu aşamada ana taşınmazın kat mülkiyetinde olması gerekir. Ana taşınmazın kat mülkiyeti kanununa tabi olması halinde maliklerin hak ve sorumluluk elde etmesi için kat malikleri arasında kat mülkiyetine geçiş sözleşmesi hazırlanması gerekir. Bu sözleşmesinin tapuya tescil ettirilmesi de önem teşkil eder.

Kat Mülkiyeti Dava Açma Süresi Nedir?

Kat mülkiyeti dava açma süresi davanın içeriğine ve seyrine göre her dava için farklıdır. Kat maliklerinden birinin Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemesi durumlarında diğer kat maliklerinin haklarının onlar için çekilmez duruma ulaşması halinde ihlal etmesi neticesinde kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının devredilmesi talep edilebilir. Davanın sebebine göre dava açılma tarihinden itibaren 6 ay ve dava hakkının doğmasından itibaren 5 sene için dava açılmalıdır. Ancak 5 sene içinde dava açılmazsa, dava zaman aşımına uğrar. Bundan dolayı da dava açma hakkı düşer.

Kat Mülkiyeti ve İrtifakı Davaları Nasıl Görülür

Kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olan gayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenemez. Bağımsız bölümler, bağımsız bir gayrimenkul gibi dava ve takip konusu olabilir bunlarda ortaklığın giderilmesi istenebilir. Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın, kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse, hakim, o gayrimenkulün mülkiyetinin, 12 nci maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir.

Kat Mülkiyeti Müdahalenin Meni

Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, 634 sayılı kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Her kat maliki ana gayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

Kat Mülkiyeti Yönetim Planı İmzalama İhtar

Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime alt diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Yargıtay Kararı - Kat Mülkiyeti ve İrtifakı Davaları

Kat Mülkiyeti ve İrtifakı Davaları konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Kat Mülkiyeti ve İrtifakı Davaları | Sıkça Sorulan Sorular

İRTİFAK HAKKI KARŞILIĞININ TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASI - KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN ACELE EL KOYMA DOSYASINDA BLOKE EDİLEN BEDELİN MAHSUBU İLE FARK BEDELE KARAR TARİHİNE KADAR YASAL FAİZ İŞLETİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ. ÖZET: Dava, irtifak hakkı karşılığının tespiti ve tescili davası istemine ilişkindir. Dava konusu taşınmazın tespit edilen kamulaştırma bedelinden öncelikle acele el koyma dosyasında bloke edilen bedelin mahsubu ile fark bedele 08.09.2012 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesine karar verilmemesi, Davacı idare harçtan muaf olmadığı halde, muaf kabul edilerek harç alınmasına yer olmadığına ilişkin hüküm kurulması, davanın niteliği gereği kendisini vekil ile temsil ettiren davacı idare ve davalı lehine maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerektiğinin düşünülmemesi isabetli değildir.

Bu haber toplam 180 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara